Supplies - 334692-2022

22/06/2022    S119

Poland-Warsaw: Medical breathing devices

2022/S 119-334692

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
National registration number: NIP: 9521143675
Postal address: Al. Dzieci Polskich 20
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-730
Country: Poland
Contact person: Aneta Krzemińska
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Telephone: +48 228151033
Fax: +48 228151015
Internet address(es):
Main address: www.czd.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZP/CZD/086/22 Dostawa osprzętu do aparatów medycznych - 5 pakietów

Reference number: ZP/CZD/086/22
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa osprzętu do aparatów medycznych - 5 pakietów na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 - osprzęt kompatybilny do nawilżaczy Fischer&Paykel

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

1. ADAPTER ELEKTRYCZNY 900MR806 lub równoważny

2. ADAPTER ELEKTRYCZNY DO DRENÓW PODWÓJNIE PODGRZEWANYCH 900MR805 lub równoważny

3. ADAPTER ELEKTRYCZNY DO DRENÓW WIELORAZOWEGO UŻYTKU 900MR858 lub równoważny

4. ADAPTER Z GNIAZDKIEM DO CZUJNIKA TEMPERATURY 900MR156 lub równoważny (

5. ADAPTER Z GNIAZDKIEM DO CZUJNIKA TEMPERATURY DLA DOROSŁYCH 900MR532 lub równowazny

6. CZUJNIK TEMPERATURY 900MR868 lub równoważny

7. CZUJNIK TEMPERATURY 900MR860 lub równoważny

8. Komora nawilżacza wielorazowego użytku dla noworodków MR 340 lub równoważna

9. Komora nawilżacza wielorazowego użytku dla dorosłych MR370 lub równoważna

10. ŁĄCZNIK DO TLENOTERAPII BIERNEJ 900 MR159 lub równoważny

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca składając ofertę składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający kompatybilność z wymienionymi w formularzu cenowym urządzeniami.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 - osprzęt kompatybilny z aparatem AIRVO2 prod. Fisher&Paykel (urzadzenie na gwarancji)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

1. Filtr powietrza lub równoważny

2. Gąbka do czyszczenia, na patyku lub równoważna

3. Kaniula donosowa Optiflow Junior 2 do terapii wysokoprzepływowej lub równoważna

4. Kaniula donosowa Optiflow Junior 2 do terapii wysokoprzepływowej lub równoważne

5. Kaniula donosowa Optiflow+ L lub równowazna do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych

6. Kaniula donosowa Optiflow+ M lub równowazna do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych

7. Kaniula donosowa Optiflow+ S lub równowazna do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych

8. Pokrowiec do sterylnego przechowywania zdezynfekowanego urządzenia lub równoważny

9. Zestaw do dezynfekcji aparatu lub równoważny

10. Zestaw zawierający rurę i komorę AirSpiral lub równoważny

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca składając ofertę składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający kompatybilność z wymienionymi w formularzu cenowym urządzeniami.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 - osprzęt kompatybilny do respiratorów Servo-i

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

1. NEBULIZATOR 66478410 lub równoważny

2. servo i ŁĄCZNIK DO RUR 10-15MM lub równoważny

3. servo i KOŃCÓWKA KASETY WYDECHOWEJ ŁĄCZĄCA RURY ODDECHOWE lub równoważna

4. servo i MEMBRANA DO KASETY WYDECHOWEJ (1 op. 10 szt.) lub równoważna

5. servo PŁUCKO TESTOWE lub równoważne

6. servo300i FILTR BAKTERYJNY SERVO DUO GARD 1OP.=60 SZT. lub równoważne

7. servo300i ŁĄCZNIK DO RUR 22-10MM lub równoważne

8. servo300i PŁUCKO TESTOWE lub równoważne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca składając ofertę składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający kompatybilność z wymienionymi w formularzu cenowym urządzeniami.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 osprzęt do aparatów MAQUET Flow-i

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

1. FLOW i/s filtr przeciwpyłowy lub równoważny

2. FLOW i/s linia próbkująca do gazów lub równoważna

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca składając ofertę składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający kompatybilność z wymienionymi w formularzu cenowym urządzeniami.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 - osprzęt do resuscytatorów Ambu

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

1. Kompletny zawór pacjenta z pojedynczą membraną, obracanym złączem i zaworem bezpieczeństwa 40cmH20, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego workami samorozrężapnymi Ambu MARK IV Baby, Ambu Oval/Oval Plus dla dzieci i noworodków lub równoważny

2. Kompletny zawór pacjenta z pojedynczą membraną, obracanym złączem i zaworem bezpieczeństwa 40cmH20, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego workami samorozrężapnymi: Ambu Oval/Oval Plus dla dorosłych lub równoważny

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca składając ofertę składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający kompatybilność z wymienionymi w formularzu cenowym urządzeniami.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa tego warunku

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy wg zał. nr 2 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/07/2022
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/07/2022
Local time: 09:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp;

1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

1.3 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie

2.Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

2.1.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SWZ – dotyczy pakietu nr…..,

2.3.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, oraz Rozdziale XV pkt. 1.5 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wg zał. nr 7 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt I.1. składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

3.Wykonawca składając ofertę składa:

3.1 Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia

Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp

3.2 Formularz ofertowy

3.3 formularz cenowy dla oferowanych pakietów

3.4 przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności

3.5 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie

4. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy (Marketplanet)https://ipczd.ezamawiajacy.pl Nr sprawy ZP/CZD/086/22

5. Zamawiający przewiduje uzupełnienie pśd w trybie art. 107 ust 2 ustawy Pzp w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Zakres uzup: art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie niezłożone lub złożone, ale niekompletne przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający będzie wymagał uzupełniania wyłącznie poprzez:

1) złożenie przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony,

2) uzupełnienie części złożonego dokumentu o brakującą (niezłożoną) część.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www:uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX (Środki ochrony prawnej) ustawy Pzp z dn. 11.09.2019r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/06/2022