Supplies - 33493-2022

21/01/2022    S15

Romania-Brăila: Bread products

2022/S 015-033493

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
National registration number: 4205491
Postal address: Piata Independenţei, nr. 1
Town: Braila
NUTS code: RO221 Brăila
Postal code: 810210
Country: Romania
Contact person: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
E-mail: achizitii.publice@portal-braila.ro
Telephone: +40 239619600-249
Fax: +40 239619044
Internet address(es):
Main address: www.portal-braila.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizarea si distributia de: produse de panificatie, lapte si produse lactate, fructe proaspete (mere) prin Programul pentru scoli al Romaniei, in anii scolari 2021-2022, 2022-2023”

Reference number: 4205491_2021_PAAPD1310184
II.1.2)Main CPV code
15811000 Bread products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/ acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

LOT I: Produse de panificaţie

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

Cantităţi minime acord cadru = 4.477.200 bucăţi

Cantităţi maxime acord cadru = 8.962.800 bucăţi

Acord-cadru:

Valoare minimă: 2.328.144,00 lei fara TVA;

Valoare maximă: 4.660.656,00 lei fara TVA;

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Cantităţi minime contract subsecvent: 4.477.200 bucăţi

Cantităţi maxime contract subsecvent: 4.485.600 bucăţi.

LOT II: Lapte si produse lactate

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

Cantităţi minime acord cadru = 2.665.000 bucăţi

Cantităţi maxime acord cadru = 5.335.000 bucăţi

Acord-cadru:

Valoare minima: 2.132.000 lei fara TVA

Valoare maximă: 4.268.000 lei fara TVA

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Cantităţi minime contract subsecvent: 2.665.000 bucăţi

Cantităţi maxime contract subsecvent: 2.670.000 bucăţi.

LOT III: Fructe (mere)

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

Cantităţi minime acord cadru = 1.785.550 bucăţi

Cantităţi maxime acord cadru = 3.574.450 bucăţi

Acord-cadru:

Valoare minimă: 982.052,50 lei fara TVA;

Valoare maximă: 1.965.947,5 lei fara TVA.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Cantităţi minime contract subsecvent: 1.785.550 bucăţi

Cantităţi maxime contract subsecvent: 1.788.900 bucăţi.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:

- Produse panificaţie: 2.332.512 lei fara TVA

- Lapte si produse lactate: 2.136.000 lei fara TVA

- Fructe (mere): 983.895,00 lei fara TVA

Notă:

Estimările cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru şi a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, se regăsesc în anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli şi grădiniţe.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu cel putin 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare (decat prin SEAP) sau alt termen decat cel stabilit si precizat mai sus.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 233 947.50 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lapte si produse lactate

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO221 Brăila
Main site or place of performance:

JUDETUL BRAILA

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizarea si distributia de produse de lapte si produse lactate in scoli pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat autorizat/acreditat, precum şi pentru preşcolari din grădiniţele de stat şi privat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore din municipiul si judetul Braila, in anii scolari 2021-2022,2022-2023

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: Cantităţi minime acord cadru = 2.665.000 bucăţi

Cantităţi maxime acord cadru =5.335.000 bucăţi

Acord-cadru:

Valoare minima: 2.132.000 lei fara TVA

Valoare maximă: 4.268.000 lei fara TVA

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Cantităţi minime contract subsecvent: 2.665.000 bucăţi

Cantităţi maxime contract subsecvent: 2.670.000 bucăţi

Valoarea celui mai mare conntract subsecvent= 2.136.000 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica- 10 puncte / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul pentru scoli al Romaniei. Fondurile sunt asigurate de bugetul de stat si Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Fructe proaspete (Mere)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
03222321 Apples
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO221 Brăila
Main site or place of performance:

judetul Braila

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare si distributie de fructe proaspete (mere) in scoli pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat autorizat/acreditat, precum şi pentru preşcolari din grădiniţele de stat şi privat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore din municipiul si judetul Braila, in anii scolari 2021-2022,2022-2023.

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

Cantităţi minime acord cadru = 1.785.550 bucăţi

Cantităţi maxime acord cadru = 3.574.450 bucăţi

Acord-cadru:

Valoare minimă: 982.052,50 lei fara TVA;

Valoare maximă: 1.965.947,5 lei fara TVA

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Cantităţi minime contract subsecvent: 1.785.550 bucăţi

Cantităţi maxime contract subsecvent: 1.788.900 bucăţi

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT: 983.895 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica= 10 puncte / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul pentru scoli al Romaniei. Fondurile sunt asigurate de bugetul de stat si Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Produse de panificatie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15811000 Bread products
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO221 Brăila
Main site or place of performance:

judetul Braila

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizarea si distributia de produse de panificatie in scoli pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat autorizat/acreditat, precum şi pentru preşcolari din grădiniţele de stat şi privat autorizate/acreditate si particulare acreditate cu program normal de 4 ore din municipiul si judetul Braila, in anii scolari 2021-2022,2022-2023

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: Cantităţi minime acord cadru = 4.477.200 bucăţi

Cantităţi maxime acord cadru = 8.962.800 bucăţi

Acord-cadru:

Valoare minimă: 2.328.144,00 lei fara TVA;

Valoare maximă: 4.660.656,00 lei fara TVA;

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Cantităţi minime contract subsecvent: 4.477.200 bucăţi

Cantităţi maxime contract subsecvent: 4.485.600 bucăţi.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2.332.512,00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Componenta tehnica -10 puncte / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul pentru scoli al Romaniei. Fondurile sunt asigurate de bugetul de stat si Fondul European de Garantare Agricola (FEGA).

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 158-417756
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 2
Title:

Contract subsecvent de furnizare

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALPILINE SRL
National registration number: 34150819
Postal address: Strada Focşani, Nr. 86C
Town: Braila
NUTS code: RO221 Brăila
Postal code: 810166
Country: Romania
E-mail: stefan7272@yahoo.com
Telephone: +40 745361156
Internet address: www.listafirme.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 136 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 120 546.80 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 3
Title:

Contract subsecvent de furnizare

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALPILINE SRL
National registration number: 34150819
Postal address: Strada Focşani, Nr. 86C
Town: Braila
NUTS code: RO221 Brăila
Postal code: 810166
Country: Romania
E-mail: stefan7272@yahoo.com
Telephone: +40 745361156
Internet address: www.listafirme.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: POL FRUCT SRL
National registration number: 17382304
Postal address: Strada Bobâlna, Nr. 2
Town: Ploiesti
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 100312
Country: Romania
E-mail: office.polfruct@gmail.com
Telephone: +40 746346346
Fax: +40 344111332
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 983 895.00 RON
Total value of the contract/lot: 542 125.10 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Acord cadru de furnizare lot 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALPILINE SRL
National registration number: 34150819
Postal address: Strada Focşani, Nr. 86C
Town: Braila
NUTS code: RO221 Brăila
Postal code: 810166
Country: Romania
E-mail: stefan7272@yahoo.com
Telephone: +40 745361156
Internet address: www.listafirme.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 268 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Acord cadru de furnizare lot 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALPILINE SRL
National registration number: 34150819
Postal address: Strada Focşani, Nr. 86C
Town: Braila
NUTS code: RO221 Brăila
Postal code: 810166
Country: Romania
E-mail: stefan7272@yahoo.com
Telephone: +40 745361156
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: POL FRUCT SRL
National registration number: 17382304
Postal address: Strada Bobâlna, Nr. 2
Town: Ploiesti
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 100312
Country: Romania
E-mail: office.polfruct@gmail.com
Telephone: +40 746346346
Fax: +40 344111332
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 965 647.50 RON
Total value of the contract/lot: 1 965 947.50 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022