Supplies - 33496-2022

21/01/2022    S15

Romania-Pitești: Traffic-monitoring equipment

2022/S 015-033496

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI
National registration number: 4317967
Postal address: Strada: Victoriei, nr. 24
Town: Pitesti
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 110017
Country: Romania
Contact person: DANIEL CONSTANTINESCU
E-mail: primaria@primariapitesti.ro
Telephone: +40 248213994
Fax: +40 248212166
Internet address(es):
Main address: http://www.primariapitesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotări, active necorporale, precum și lucrările aferente, în cadrul proiectului: “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120, finanțat prin POR 2014-2020

Reference number: 2836549865
II.1.2)Main CPV code
34970000 Traffic-monitoring equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare de echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotări, active necorporale, precum și lucrările aferente în cadrul proiectului “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, finanțat prin POR 2014-2020, pentru urmatoarele obiective, impartite in trei loturi:

Lot I – Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente,

Lot II – Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente,

Lot III - Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații).

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana intr-a 11-a zi inclusiv, dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Valoarea estimată pentru furnizarea echipamentelor și execuția lucrărilor aferente în cadrul proiectului “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești” este de 34.405.234,41 lei fără T.V.A., defalcată pe componente si categorii de cheltuieli, pe fiecare lot în parte, astfel:

Lot I - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente

1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 230.112,00 lei fără TVA

2. Cheltuieli pentru investitia de baza: 28.840.251,60 lei fără TVA

3. Cheltuieli cu organizarea de santier: 34.500,00 lei fără TVA

4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 20.591,00 lei fără TVA

TOTAL: 29.125.454,60 lei fără TVA

Lot II - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente

1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 35.955,00 lei fără TVA

2. Cheltuieli pentru investitia de baza: 5.164.824,81 lei fără TVA

3. Cheltuieli cu organizarea de santier: 0,00 lei fără TVA

4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 3.800,00 lei fără TVA

TOTAL 5.204.579,81 lei fără TVA

Lot III - Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0,00 lei fără TVA

2. Cheltuieli pentru investitia de baza: ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 32 665 712.65 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34970000 Traffic-monitoring equipment
34924000 Variable message signs
34926000 Car park control equipment
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Municipiul Pitesti

II.2.4)Description of the procurement:

Sistemul de managementul parcarilor presupune realizarea urmatoarelor subsisteme:

1. Subsistem informarea participantilor la trafic

- Se vor instala panouri cu mesaje variabile pentru informarea in timp real a participantilor la trafic;

- Se vor instala 5 panouri cu mesaje variabile la intrarile in municipiul Pitești dinspre Autostrada A1, DN7C, DN67B, DN65, DN65B, care vor afisa numărul de locuri de parcare disponibile și localizarea acestora în cadrul municipiului.

- Panourile cu mesaje variabile vor putea afisa si informatii referitoare la:

o evenimente de trafic;

o congestii de trafic;

o informații privind devierile de trafic;

o informații meteo;

o informații privind timpul de parcurgere al unui segment de drum;

o indicarea rutelor de ocolire.

- Se vor realiza console metalice pentru sustinerea panourilor cu mesaje variabile;

- Se vor realiza fundatii pentru consolelel metalice;

- Se vor realiza canalizatii electrice in carosabil, trotuar si spatiu verde pentru alimentarea cu energie electrica a panourilor cu mesaje variabile;

- Se vor reface si readuce la forma initiala spatiile afectate de lucrari;

2. Subsistem de management al parcarilor

- Se vor instala senzori pentru monitorizarea locurilor de parcare;

- Se vor instala indicatori luminosi pentru semnalizarea starii locurilor (liber/ocupat) din parcarile inchise;

- La accesele in parcarile inchise se vor instala panouri de informare asupra numarului de locuri libere pe fiecare nivel;

- Se vor instala bariere pentru controlul accesului in parcarile inchise;

- Se vor instala camere video ANPR pentru recunoasterea automata a numerelor de inmatriculare ale autovehiculelor care utilizeaza parcarile inchise;

- Se vor instala standuri pentru emitere tichete pe caile de acces in parcarile inchise;

- Se vor instala standuri pentru validarea tichetelor platite pe caile de iesire din parcarile inchise;

- Se vor instala terminale automate pentru plata taxei de parcare;

- Se vor instala case manuale pentru plata taxei de parcare;

- Se vor instala semafoare pentru controlul accesului in parcarile inchise;

- Se vor instala camere video pentru supravegherea spatiilor de parcare;

- Se va sistematiza circulatia in parcari prin intermediul marcajelor si indicatoarelor rutiere;

3. Subsistemul Centru de Control

- Se vor instala echipamentele hardware si aplicatiile software necesare pentru gestionarea componentelor instalate in parcari;

- Se va realiza o aplicatie mobila pentru informarea in timp real a conducatorilor auto asupra locurilor de parcare diponibile si ghidarea pe traseul optim catre acestea.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Garanția asigură înlocuirea/ repararea produselor neconforme de către furnizor pe perioada garanției, fapt care conferă mai multă siguranță privind asigurarea unor produse conforme achiziției. Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția de produse care să fie garantate din perspectiva caracteristicilor calitative ofertate de furnizor o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii factorului de evaluare este acela de a permite ca în situaţia unor resurse limitate de bugetul aprobat în cadrul proiectului, să stimuleze competiţia între ofertanţi astfel încât raportul preţ-calitate, obţinut la un nivel competitiv al pieţei, să permită utilizarea resurselor proiectului cu maxim de eficacitate, pentru a oferi produse de calitate înaltă, în vederea implementării cu succes a proiectului. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34970000 Traffic-monitoring equipment
34923000 Road traffic-control equipment
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Municipiul Pitești

II.2.4)Description of the procurement:

Sistemul de management integrat al traficului presupune realizarea urmatoarelor subsisteme:

1. Subsistem de control al traficului:

Pentru optimizarea traficului si realizarea unei semaforizari conforme cu normele europene, se executa lucrari:

o Realizarea canalizatiei electrice in carosabil, trotuar si spatiu verde.

Legaturile intre stalpii de sustinere a semafoarelor cu automatul de dirijare se vor realiza printr-o canalizatie electrica subterana proprie.

Aceasta canalizatie se va realiza prin sapatura deschisa, respectand cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a partii carosabile sau a trotuarului, si de 0.80 m sub cota superioara a spatiului verde.

o Realizare camere de tragere cu capac

In punctele de traversare a partii carosabile si la schimbarea de directie a traseului canalizatia este prevazuta cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64.

o Schimbarea cablurilor de legatura a semafoarelor

Cablurile electrice care fac legatura intre semafoare si automatul de dirijare sunt de tipul Csyy 3-19x1.5.

o Inlocuirea tuturor semafoarelor existente cu semafoare noi, care folosesc tehnologia tip LED, acestea avand si o vizibilitate mai buna, si costuri de intretinere mai mici si o durata mult mai mare de viata decat semafoarele conventionale cu bec cu incadescenta (se vor refolosi semafoarele cu LED existente care sunt in stare buna de functionare)

o Inlocuirea automatelor de dirijare cu echipamente care sa permita comunicarea intre intersectii, introducerea de multiprograme sau posibilitatea de a adauga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive, camere de video detectie etc)

o Plantarea de stalpi de semaforizare noi acolo unde acest lucru este necesar si revopsirea si protejarea stalpilor existenti care pot fi refolositi

S-au prevazut montarea de stalpi simpli si stalpi cu consola pe drumul principal pentru a dubla semafoarele de vehicule, crescand astfel vizibilitatea acestora de la min. 50.00m (conform STAS 1848/4).

o Fiecare intersectie de tip trecere de pietoni, va fi prevazuta cu dispozitive acustice ( pentru persoane cu dizabilitati) si cu dispozitive push-button ( pentru confirmarea cererii de trecere a pietonilor )

o Montarea de bucle inductive de trafic / senzori wireless in carosabil, care sa permita identificarea in mod real si instantaneu a numarului de vehicule care intra sau ies din intersectie. Aceste date permit automatelor de dirijare propuse a dota intersectiile sa creeze timpi de semaforizare functie de conditiile de trafic si sa optimizeze la maxim functionarea intersectiilor.

Vor fi amplasate bucle de detectie inductive, pe sensurile de intrare si de iesire din intersectie, pe fiecare sens, cate una pentru fiecare banda de circulatie.

Dupa realizarea buclelor de detectie a traficului, intersectia va putea functiona in mod adaptiv local.

o Realizarea unei comunicatii prin fibra optica intre intersectii ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersectiilor, si legatura acestora cu Centrul de Comanda si Control.

Fiecare intersectie nesemaforizata va fi bransata electric la retea.

2. Subsistem de monitorizare video a traficului:

In cadrul acestui subsistem s-a prevazut echiparea intersectiilor cu 1-2 camere video conectate la Centrul de Control.

Pentru realizarea acestui proiect se vor folosi camere video de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Sistemul este compus din:

o stalpi de sustinere a camerelor video;

o fundatie stalpi;

o camere video IP pentru analiza inteligenta a traficului;

o camere video IP pentru recunoasterea automata a numerelor de inmatriculare;

o aplicatii software;

o realizarea unei canalizatii electrice in carosabil, trotuar si spatiu verde;

o realizarea unei camere de tragere;

o pozarea a 2 tuburi d=63mm;

o pozarea unui cablu de date;

o pozarea unui cablu de alimentare;

o echipamente de transmitere date;

o echipamente de afisare a imaginilor video;

o echipamente de inregistrare a imaginilor video;

o aplicatii de management.

3. Subsistem de comunicații prin fibra optică:

Pentru asigurarea comunicațiilor sistemului propus se va utiliza o rețea virtuala de comunicații, cu conectare la fiecare locație in parte si canale tip VPN (Virtual Private Network – rețea privata virtuala) la Centrul de Comanda si Control. Acest tip de rețea permite realizarea unei legături securizate de date utilizând orice modalitate fizică de transmitere a informațiilor (cablu / fibră optică / legătură radio). În acest mod, legătura de date necesară funcționării Centrului de Comandă și Control nu este limitată la o anumită soluție tehnică particulară, ci se poate implementa indiferent de tipul de rețea fizică de comunicații.

Cablurile de fibra optica vor fi amplasate in canalizaţie proprie.

Pentru toate intersectiile, cat si pentru legatura cu Centrul de Comanda si Control (din B-dul Eroilor nr.30) s-a prevazut realizarea unei comunicatii prin fibra optica intre intersectii ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersectiilor.

4. Subsistem de comunicații prin radio:

Se va utiliza o tehnologie bazata pe unde electromagnetice, cu scopul transmisiei si receptiei de date. Arhitectura solutiei se bazeaza pe 7 locatii care vor emite unde electromagnetice catre o locatie centrala.

Cele 7 locatii unde se vor amplasa echipamente WI-FI sunt:

- in apropierea celor 5 VMS-uri care vor fi montate in cadrul contractului aferent Lotului II - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente,

- in apropierea intersectiei Calea Bucuresti – Bd. I.C. Bratianu,

- in apropierea intersectiei Bd. N. Balcescu – Aleea Spitalului

5. Subsistem centru de comanda si control:

Se va realiza un Centru de Comanda si Control in parcarea Politiei Locale din B-dul Eroilor nr. 30. Acest Centru se va realiza din 5-6 containere modulare metalice tip LEGO sub forma de cladire containerizata asezate pe o platforma din beton de ciment.

6. Subsistem semnalizare rutieră:

Pentru imbunatatirea conditiilor de trafic si asigurarea sigurantei participantilor la trafic vor fi executate marcaje orizontale de tip termoplast insotite de semnalizare pe verticala, acolo unde se impune acest lucru.

In general, se va reface marcajul existent si se inlocuieste cu cel de tip termoplast, pastrandu-se tipul si pozitia lui pe suprafata de rulare.

7. Subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public in intersectii semaforizate:

Pentru fiecare linie de transport se vor defini balize virtuale la distante cuprinse intre 200 si 500 metri de intrarea in intersectiile semaforizate. In momentul in care un vehicul ajunge la coordonatele GPS ale primei balizei virtuale, va transmite pozitia catre centrul de control. La centrul de control pozitia vehiculului va fi analizata in raport cu graficul de transport si se va lua decizia de acordare de prioritizare sau nu. In cazul in care se decide acordarea de prioritate, se transmite catre automatul de trafic, asociat balizei virtuale, incarcarea planului ce asigura prioritizarea pe directia de deplasare a vehiculului. In cazul trecerilor de pietoni prevazute cu butoane pentru pietoni, in momentul in care un vehicul, aflat in intârziere fata de grafic, ajunge în dreptul balizei virtuale automatul de dirijare va inhiba cererile de verde ale pietonilor până când vehiculul depaseste baliza virtuala de iesire.

Pentru a se realiza prioritizarea mijlocelor de transport in comun, în cele 38 intersectii, se vor monta in partea carosabila, senzori de prezenta, la iesirea din intersectie, cate unul pentru fiecare banda. Acesti senzori vor transmite semnalul de prezenta a autobuzului, la automatul din intersectie, pentru a influenta programul de semaforizare. Automatul trebuie sa fie capabil sa receptioneze cererea de prioritizare a autobuzului si sa aloce in timpul cel mai scurt faza de semaforizare care permite trecerea autobuzului.

8. Subsistem detectie calitate aer si stare carosabil:

Prin intermediul retelei de telecomunicatii, datele achizitionate de senzorii pentru calitatea aerului, cat si de cei din carosabil, vor fi transmise in Centrul de Comanda si Control, catre echipamentele de inregistrare, stocare, afisare si alarmare dedicate acestui subsistem. Subsistemul va contine si o componenta software care permite descarcarea, vizualizarea si afisarea in timp real a datelor achizitionate.

9. Subsistem analiza inteligenta trafic:

Sistemul va asigura detectia automata a incidentelor (oprirea vehiculelor, scaderea brusca a vitezei) intr-o zona de detectie presetata. Sistemul va realiza detectia incidentelor, cu ajutorul detectoarelor si a prelucrarii imaginilor de la camerele CCTV.

10. Subsistem cantarire in miscare:

Subsistemul va realiza cantarirea in miscare a autovehiculelor si impunerea sanctiunilor legale celor care depasesc sarcina maxima admisa pe sectorul de drum. Subsistemul va prelua informatii pentru identificarea autovehiculului si a greutatii, prin intermediul senzorilor aflati in sistemul rutier al drumului, precum si de la alte echipamente necesare functionarii, dupa care vor fi transmise catre Centrul de Comanda si Control. Sistemul va tine cont de autorizatiile emise pentru transporturi speciale si va putea fi modificat in functie de cerintele utilizatorilor.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Garanția asigură înlocuirea/ repararea produselor neconforme de către furnizor pe perioada garanției, fapt care conferă mai multă siguranță privind asigurarea unor produse conforme achiziției. Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția de produse care să fie garantate din perspectiva caracteristicilor calitative ofertate de furnizor o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii factorului de evaluare este acela de a permite ca în situaţia unor resurse limitate de bugetul aprobat în cadrul proiectului, să stimuleze competiţia între ofertanţi astfel încât raportul preţ-calitate, obţinut la un nivel competitiv al pieţei, să permită utilizarea resurselor proiectului cu maxim de eficacitate, pentru a oferi produse de calitate înaltă, în vederea implementării cu succes a proiectului. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34970000 Traffic-monitoring equipment
48611000 Database software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Municipiul Pitești

II.2.4)Description of the procurement:

Se va achizitiona o licenta pentru o aplicatie de tip desktop GIS “commercially available off the shelf” care sa permita editarea, crearea si analiza datelor geospatiale, avand cel putin urmatoarele functionalitati:

- realizarea de harti tematice profesionale si posibilitatea de tiparire, export in formate GIS, CAD si alte formate, inclusive XML, salvarea si incorporarea acestora in alte aplicatii sau documente;

- gestionarea, crearea, utilizarea si organizarea datelor spatiale, datelor tabelare si metadatelor in vederea vizualizarii, cartografierii, interogarii si analizei spatiale ale acestora;

- sa dispuna de instrumente de editare, culegere, intretinere, integrare, analiza, cartografiere si vizualizare a datelor geospatiale in cat mai multe formate diferite;

- sa permita editarea de precizie ridicata cu ajutorul mouse-ului, asemanatoare celei oferite de programele CAD;

- sa permita crearea, validarea si gestionarea topologiei pentru simplificarea operatiilor de editare, localizare si eliminare imediata a erorilor de editare, stabilirea de reguli si comportamente ale obiectelor spatiale;

- sa includa instrumente si proceduri de analiza si geoprocesare, oferind astfel evaluarea, interpretarea, compararea si intelegerea cat mai corecta a procesului decizional folosind hartile si informatia geospatiala;

- sa dispuna de o aplicatie viewer gratuita pentru vizualizarea hartilor autorizate cu aplicatiile software GIS desktop. Aceasta aplicatie viewer trebuie sa include, de asemenea, si instrumente de explorare si interogare a hartilor.

Numarul de utilizatori care vor fi instruiti este estimat la 2 persoane.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Garanția asigură înlocuirea/ repararea produselor neconforme de către furnizor pe perioada garanției, fapt care conferă mai multă siguranță privind asigurarea unor produse conforme achiziției. Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția de produse care să fie garantate din perspectiva caracteristicilor calitative ofertate de furnizor o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii factorului de evaluare este acela de a permite ca în situaţia unor resurse limitate de bugetul aprobat în cadrul proiectului, să stimuleze competiţia între ofertanţi astfel încât raportul preţ-calitate, obţinut la un nivel competitiv al pieţei, să permită utilizarea resurselor proiectului cu maxim de eficacitate, pentru a oferi produse de calitate înaltă, în vederea implementării cu succes a proiectului. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 052-130294
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 3
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 804/220000C
Lot No: 2
Title:

Contract LOT 2: furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALTIMATE
National registration number: 33870323
Postal address: Strada Olteniţei, Nr. 107A
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041303
Country: Romania
E-mail: cristian.ionita@altimate.ro
Telephone: +40 314057104
Fax: +40 213167584
Internet address: www.altimate.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 204 579.81 RON
Total value of the contract/lot: 5 198 333.60 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 803/210037C
Lot No: 1
Title:

Contract LOT 1: furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ALTIMATE
National registration number: 33870323
Postal address: Strada Olteniţei, Nr. 107A
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041303
Country: Romania
E-mail: cristian.ionita@altimate.ro
Telephone: +40 314057104
Fax: +40 213167584
Internet address: www.altimate.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TRIDENT SERVICII SI MENTENANTA
National registration number: 16933677
Postal address: Strada Olteniţei, Nr. 107A
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 041303
Country: Romania
E-mail: office@tridentsm.ro
Telephone: +40 728105628
Fax: +40 213167584
Internet address: www.uti.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 125 454.60 RON
Total value of the contract/lot: 27 467 379.05 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 338 729 037.00 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

-furnizare echipamente solutie cantarire in miscare;

-lucrari instalatii electrice inclusiv activitati de montaj;

-procurare, montare, PIF subsistem radio.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Primaria Municipiului Pitești, Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor
Postal address: Str. Victoriei, nr. 24
Town: Pitesti
Postal code: 110017
Country: Romania
E-mail: primaria@primariapitesti.ro
Telephone: +40 372716347
Fax: +40 248212166
Internet address: www.primariapitesti.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022