Supplies - 33500-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Gyula: Bread products, fresh pastry goods and cakes

2022/S 015-033500

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Békés Megyei Központi Kórház
National registration number: 15833954204
Postal address: Semmelweis Utca 1
Town: Gyula
NUTS code: HU332 Békés
Postal code: 5700
Country: Hungary
Contact person: Kovács Mihály
E-mail: kovacsm@bmkk.eu
Telephone: +36 66555201
Fax: +36 66441192
Internet address(es):
Main address: http://www.bmkk.eu
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kenyér, kifli, zsemle és pékáru beszerzése

Reference number: EKR000446602021
II.1.2)Main CPV code
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Kenyér, kifli, zsemle és pékáru beszerzése ajánlatkérő kettő telephelye számára” adásvételi szerződés keretében, 2 részajánlattételi körben.

Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő(k) között határozott idejű 12+12 hónapra hatályos adásvételi szerződés jön létre.

A megrendelésekként megjelölt mennyiségek Ajánlatkérő 12 havi szükségletét fedezik azzal, hogy a termékenként előírt mennyiségektől - az egységár vagy más szerződéses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkérő plusz 25%-kal eltérhet (azaz termékenként a teljes mennyiség legalább 100%-a, legfeljebb 125%-a kerül lehívásra).

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Sorszám Rész megnevezése Meghatározás Alapmennyiség /kg, db, doboz, csomag/év

1. mezőhegyesi telephely 14 féle 3 715 kg 27 380 db

2. szeghalmi telephely 13 féle 5 027 kg 28 796 db 8 cs

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

mezőhegyesi telephely

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU332 Békés
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő mezőhegyesi telephelye (5820 Mezőhegyes, Szent György tér 3.)

II.2.4)Description of the procurement:

mezőhegyesi telephely részére beszerzendő kenyér és pékáru

A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a dokumentáció tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő rendszer karakterkorlátozására is.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellet a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

1. rész mezőhegyesi telephely 14 féle termék árazatlan ártábla és a termékspecifikáció alapján 3 715 kg 27 380 db

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A II.2.4) pontban megadott 12 hónapos mennyiségektől az ajánlatkérő a felhasználás függvényében termékenként pozitív irányban 25 %-kal eltérhet. Az opciós mennyiség lehívása is az eredeti szerződéses áron és feltételekkel történik.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő a beszerzendő áru tulajdonságait olyan pontosan meg tudja határozni (konkrétan meghatározott minőségi követelmények előírása), hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

ÁEEK engedélyével az alábbiak szerint járhat el Ajánlattevő: Amennyiben Ajánlattevő úgy ítéli meg, hogy a szerződés időtartama alatt a teljesítés a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, a szerződés 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható. Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén a Vevő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes szervtől (ÁEEK), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt. Ennek következtében tehát a szerződés időbeli hatálya a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 12 hónapos időtartammal meghosszabbítható az egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül.

Ezen hosszabbítási feltételt Ajánlatkérő a szerződés lejártát megelőzően, legalább 30 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevő felé, amennyiben ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a szerződés időtartama alatt a teljesítés szerződésszerűen, megfelelően történt.

II.2)Description
II.2.1)Title:

szeghalmi telephely

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU332 Békés
Main site or place of performance:

szeghalmi telephely (5520 Szeghalom, Szabolcs Vezér utca 9.)

II.2.4)Description of the procurement:

szeghalmi telephely részére beszerzendő kenyér és pékáru

A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, részenkénti, mennyiségi teljes lebontását a dokumentáció tartalmazza, figyelemmel a hirdetménykitöltő rendszer karakterkorlátozására is.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellet a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

2. szeghalmi telephely részére 13 féle termék árazatlan ártábla és a termékspecifikáció alapján 5 027 kg 28 796 db 8 cs

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Amennyiben a szerződés időtartama alatt a keretösszeg nem kerül kimerítésre és az egészségügyi intézmény zavartalan működésével közvetlenül összefüggésben indokolt, külön engedélyezés eredményeként a szerződés időbeli hatálya a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 12 hónapos időtartammal meghosszabbítható az egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő a beszerzendő áru tulajdonságait olyan pontosan meg tudja határozni (konkrétan meghatározott minőségi követelmények előírása), hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

ÁEEK engedélyével az alábbiak szerint járhat el Ajánlattevő: Amennyiben Ajánlattevő úgy ítéli meg, hogy a szerződés időtartama alatt a teljesítés a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, a szerződés 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható. Ezen hosszabbítási feltétel érvényesítése esetén a Vevő a szerződés lejártát megelőzően legalább 4 hónappal engedélyt kér a felettes szervtől (ÁEEK), valamint ezen szerven keresztül a hatáskörrel rendelkező, engedélyező miniszterektől. A szerződés kizárólag, valamennyi engedély birtokában hosszabbítható meg. A hosszabbítás idejére ugyanazon szerződéses feltételek érvényesek, mint a 12 hónapos szerződéses időszak alatt. Ennek következtében tehát a szerződés időbeli hatálya a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 12 hónapos időtartammal meghosszabbítható az egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül.

Ezen hosszabbítási feltételt Ajánlatkérő a szerződés lejártát megelőzően, legalább 30 nappal írásban jelzi nyertes ajánlattevő felé, amennyiben ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a szerződés időtartama alatt a teljesítés szerződésszerűen, megfelelően történt.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 218-573451
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

mezőhegyesi telephely

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

szeghalmi telephely

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Az eljárás eredménytelenségének indoka:

1 - mezőhegyesi telephely számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;

2 - szeghalmi telephely számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. rész: Sütőker Sütőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Orosházi út 33-35.) 10747773204.

2. rész: Sütőker Sütőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, Orosházi út 33-35.) 10747773204.

Az eljárás során nem vettek figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § határozza meg.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022