Szolgáltatások - 335317-2020

16/07/2020    S136

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 136-335317

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Lajos
E-mail: Kun.Lajos@kkbk.hu
Telefon: +36 203725467

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

H5 HÉV vonal tervezési feladatok

Hivatkozási szám: EKR000046952020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a H5 HÉV vonal korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítésére.

Ajánlattevő feladata a H5-ös Szentendrei HÉV városi-elővárosi gyorsvasúti rendszerben történő, Batthyánytér (bez.) – Békásmegyer (kiz.) szakasz részleges felújításának megtervezése, valamint Békásmegyer (bez.) – Szentendre (bez.) szakasz teljeskörű infrastruktúra felújításának megtervezése és kapcsolódó tervezések, szolgáltatások elvégzése.

A projekt célja átszállásmentes, vagy kevesebb átszállással járó közösségi közlekedési kapcsolatok biztosítása, új HÉV járművek közlekedéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása, magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése, a HÉV-vonalakon az utazási sebesség növelése, az esélyegyenlőség biztosítása, az utazási komfort és az utastájékoztatás minőségének javítása, a HÉV-vonalak környezetének rendezése.

Békásmegyer (bez.) – Szentendre (bez.) szakasz (kb. 11 km vonalhossz): Feladat a vonalhoz kapcsolódó valamennyi vasúti szakági tervezés, így a pálya, felsővezeték és áramellátás, SIL4-es biztonság integritású vasúti, térközi közlekedésre alkalmas, nyíltvonali elektronikus biztosítóberendezés és állomási elektronikus biztosítóberendezés, valamint vonatbefolyásolás, távközlés és gyengeáramú berendezések, forgalomirányítás, utastájékoztatás, utasforgalmi létesítmények stb. tervezése. Tervezési feladat az érintett közművek tervezése, a felszíni környezet rendezése, magában foglalva a közúti, gyalogos, kerékpáros kapcsolatokat, P+R parkolókat, közösségi közlekedés illesztését.

Batthyány tér (bez.) – Békásmegyer (kiz.) szakasz (kb. 10 km vonalhossz): Feladat az állomások, megállóhelyek infrastruktúra tervezése az esélyegyenlőségi követelmények szerint, az utastájékoztatás megújítása. Feladat továbbá a vonalszakasz áramellátásának tervezése.

A teljes tervezési feladat magában foglal:

— kb. 1 vonal km felszín alatti és 20 vonal km felszíni vasútvonal áramellátását,

— kb. 11 vonal km vasúti pályaépítést,

— kb. 11 vonal km vasúti térközi közlekedésre alkalmas új elektronikus biztosítóberendezést,

— 12 db megállóhely/állomás (akadálymentes peronnal és perontetővel),

— 2 db földfelszín alatti megállóhely/állomás (akadálymentes peronnal)

— 10 db híd műtárgyat,

— 2 db járműfenntartási telepet.

A mennyiségek, lehatárolások irányadók, a pontos értékeket, követelményeket a közbeszerzési műszaki leírástartalmazza.

Ajánlattevő feladata OVSZ II.* előírásait alapul véve, de szükség szerint attól eltérve, minden szakágra kiterjedő tervezés engedélyezési és kiviteli terv szintre, továbbá a kivitelezéshez szükséges összes, minden szakágra kiterjedő jogerős építési engedély és szükséges hozzájárulás megszerzése. A tervezési feladat kiterjed további kapcsolódó tervdokumentáció és alátámasztó munkarész elkészítésére is. Elvégzendő feladatcsoportok:

— Megalapozó munkarészek,

— Tervezéshez szükséges felmérések,

— Engedélyezési tervek,

— Engedélyek megszerzése,

— Kiviteli tervek,

— Kiviteli tenderdokumentációk, valamint a

— közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott valamennyi feladat.

A részletes feladatokat a műszaki leírás és a szerződés tervezet tartalmazza.

*OVSZ II. alatt a „18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról”értendő.

A HÉV-ek fejlesztése a következő évtized legjelentősebb, közel egymillió budapesti és agglomerációs lakos közlekedését segítő beruházása. Fő célja, hogy a környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztésének köszönhetően a HÉV-ek versenyképessé váljanak az autós közlekedéssel, ezáltal kevesebb autó terhelje Budapest útjait és hosszútávon csökkenjen a főváros légszennyezettsége. A H5 szentendrei HÉV-en modern, akadálymentesített megállók épülnek, sor kerül az állomások környezetének rendezésére, Békásmegyertől Szentendréig pedig teljesen felújított vasúti pályán haladhatnak majd a járatok. Az új pályának köszönhetően a vonalon megszűnnek a sebességkorlátozások is.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 755 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát u. 12–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés a H5 HÉV vonal korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítésére.

Ajánlattevő feladata a H5-ös Szentendrei HÉV városi-elővárosi gyorsvasúti rendszerben történő, Batthyány tér (bez.) – Békásmegyer (kiz.) szakasz részleges felújításának megtervezése, valamint Békásmegyer (bez.) – Szentendre (bez.) szakasz teljeskörű infrastruktúra felújításának megtervezése és kapcsolódó tervezések, szolgáltatások elvégzése.

A projekt célja átszállásmentes, vagy kevesebb átszállással járó közösségi közlekedési kapcsolatok biztosítása, új HÉV járművek közlekedéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása, magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése, a HÉV-vonalakon az utazási sebesség növelése, az esélyegyenlőség biztosítása, az utazási komfort és az utastájékoztatás minőségének javítása, a HÉV-vonalak környezetének rendezése.

Békásmegyer (bez.) – Szentendre (bez.) szakasz (kb. 11 km vonalhossz): Feladat a vonalhoz kapcsolódó valamennyi vasúti szakági tervezés, így a pálya, felsővezeték és áramellátás, SIL4-es biztonságintegritású vasúti, térközi közlekedésre alkalmas, nyíltvonali elektronikus biztosítóberendezés és állomási elektronikus biztosítóberendezés, valamint vonatbefolyásolás, távközlés és gyengeáramú berendezések, forgalomirányítás, utastájékoztatás, utasforgalmi létesítmények stb. tervezése. Tervezési feladat az érintett közművek tervezése, a felszíni környezet rendezése, magában foglalva a közúti, gyalogos, kerékpáros kapcsolatokat, P+R parkolókat, közösségi közlekedés illesztését.

Batthyány tér (bez.) – Békásmegyer (kiz.) szakasz (kb. 10 km vonalhossz): Feladat az állomások, megállóhelyek infrastruktúra tervezése az esélyegyenlőségi követelmények szerint, az utastájékoztatás megújítása. Feladat továbbá a vonalszakasz áramellátásának tervezése.

A teljes tervezési feladat magában foglal:

— kb. 1 vonal km felszín alatti és 20 vonal km felszíni vasútvonal áramellátását,

— kb. 11 vonal km vasúti pályaépítést,

— kb. 11 vonal km vasúti térközi közlekedésre alkalmas új elektronikus biztosítóberendezést,

— 12 db megállóhely/állomás (akadálymentes peronnal és perontetővel),

— 2 db földfelszín alatti megállóhely/állomás (akadálymentes peronnal)

— 10 db híd műtárgyat,

— 2 db járműfenntartási telepet.

A mennyiségek, lehatárolások irányadók, a pontos értékeket, követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevő feladata OVSZ II.* előírásait alapul véve, de szükség szerint attól eltérve, minden szakágra kiterjedő tervezés engedélyezési és kiviteli terv szintre, továbbá a kivitelezéshez szükséges összes, minden szakágra kiterjedő jogerős építési engedély és szükséges hozzájárulás megszerzése. A tervezési feladat kiterjed további kapcsolódó tervdokumentáció és alátámasztó munkarész elkészítésére is. Elvégzendő feladatcsoportok:

— Megalapozó munkarészek,

— Tervezéshez szükséges felmérések,

— Engedélyezési tervek,

— Engedélyek megszerzése,

— Kiviteli tervek,

— Kiviteli tenderdokumentációk, valamint a

— közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott valamennyi feladat.

A részletes feladatokat a műszaki leírás és a szerződés tervezet tartalmazza.

*OVSZ II. alatt a „18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról” értendő.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.3) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.4) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Közlekedési létesítményhez kapcsolódó hídszerkezet tervező szakember szakmai tapasztalata (min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Más tervezési szerződés keretében készülő műszaki-gazdasági változatelemzés eredményét figyelembe véve, megrendelői döntés függvényében, opció részét képezik a Kaszásdűlő (kiz.) – Békásmegyer (kiz.) vonalszakaszra eső megállóhelyi tervezési feladatok (engedélyezési, kivitelezési és tenderdokumentáció, valamint engedélyek megszerzése).

A Kaszásdűlő (kiz.) – Békásmegyer (kiz.) vonalszakaszt érintő, bármilyen vonali jellegű tervezési feladat, amely önmagukban külön nem tervezhető (pl. forgalmi szimuláció, áramellátás tervezése) nem az opció része, hanem Ajánlattevő alap szerződéses feladatát képezi.

Opciók mennyisége:

3 db HÉV megállóhely korszerűsítésének és akadálymentesítésének tervezése, melyek az alábbiak:

— Aquincum megállóhely,

— Rómaifürdő megállóhely,

— Csillaghegy megállóhely.

Az opció lehívásának véghatárideje szerződéskötéstől számított 300. nap.

E 3 megállóhely tervezési komplexitása, volumene megegyezik az alap tervezési feladatban szereplő más megállóhelyi tervezési feladatokkal, azaz opció keretében elvégzendő feladatok a megállóhelyek darabszámával arányosak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15-2019-00019

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 038-090239
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés H5 HÉV vonal

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/07/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Fax: +36 12037607

Internetcím: http://www.utiber.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Infraplan Vasút- és Úttervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45298174
Postai cím: Kassák Lajos utca 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: infraplan@infraplan.hu
Telefon: +36 17993720
Fax: +36 17993729

Internetcím: http://www.infraplan.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 755 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szükség esetén geodéziai felmérések és tervezési feladatok; geológiai és geotechnikai, feltárások végzése, szakvélemények,

Szakértői és tervezői feladatok ellátása; burkolatfeltárások végzése és szakvélemény készítése. Talajtani, régészeti, örökségvédelmi feladatok ellátása; egyes útépítési,

Forgalomtechnikai és vasúttervezési feladatok ellátása; szükség esetén vízépítési tervezési feladatok; egyes műtárgy tervezési

Feladatok ellátása; egyes közmű tervezési feladatok ellátása; felsővezeték, energiaellátás tervezés, egyenáramú földkábel hálózat

Tervezés; áramátalakítás, áramvisszavezetés tervezése szakterület; tér és közvilágítás tervezése; szükség esetén váltófűtés tervezése;

Távközlés, utastájékoztatás, kamerarendszerek, biztosítóberendezések, jelzők tervezése; tüzvédelem, vagyonvédelem; feltétfüzetek

Készítésében közreműködés; forgalmi üzemi vizsgálatok; szükség esetén forgalomszámlálások; szimulációk végzése; építészeti

Tervezési feladatok, látványtervek; járműtelep tervezésével kapcsolatos további feladatok ellátása (karbantartó technológia,

Épületvillamosság, épületgépészet); szükség esetén környezetvédelmi tervezői és szakértői feladatok ellátása; növénytelepítés,

Tájépítészet; szabályozási tervek; szükség esetén tanúsítási, hitelesítési feladatok; organizációs tervezési feladatok;

Kommunikációsfeladatok ellátása; szükség esetén lift és mozgólépcső tervezése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13.

Adószám: 10554885-2-43

És

Ajánlattevő neve: Infraplan Vasút- és Úttervező Zrt.

Székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 59.

Adószám: 13007368-2-41

Közös ajánlattevők

Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17–19.

Adószám: 10867156-2-43

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13.

Adószám: 10554885-2-43

És

Ajánlattevő neve: Infraplan Vasút- és Úttervező Zrt.

Székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 59.

Adószám: 13007368-2-41

Közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2020