Supplies - 336236-2021

05/07/2021    S127

Poland-Warsaw: Cleaning products

2021/S 127-336236

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Żelazna 59A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-848
Country: Poland
E-mail: Anita.Wrona@wody.gov.pl
Telephone: +48 126284363
Fax: +48 124232153
Internet address(es):
Main address: https://www.wody.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://przetargi.wody.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Reference number: KR.ROZ.2810.62.2021
II.1.2)Main CPV code
39830000 Cleaning products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w podziale na części.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39832000 Dishwashing products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Branickiego 17a, 15-085 Białystok

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. 29 Listopada 5, 19-300 Augustów

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

5. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn

6. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2a do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 1, oraz w Załączniku nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia, zawierającego ilości środków czystości, których dostarczenie ma nastąpić w ramach Prawa Opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji postanowienia Umowy w zakresie cen, terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39832000 Dishwashing products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz;

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław;

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Motylewskiej 7, 64-920 Piła

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2b do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 2, oraz w Załączniku nr 1b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 2.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39832000 Dishwashing products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,

80-804 Gdańsk

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Łużyckiej 11, 89-600 Chojnice

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

5. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

6. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2c do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 3, oraz w Załączniku nr 1c do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 3.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39832000 Dishwashing products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Robotniczej 2, 44-100 Gliwice

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2d do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 4, oraz w Załączniku nr 1d do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 4.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia, zawierającego ilości środków czystości, których dostarczenie ma nastąpić w ramach Prawa Opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji postanowienia Umowy w zakresie cen, terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39832000 Dishwashing products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszów;

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło;

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Bieszczadzkiej 5, 38-400 Krosno

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl

5. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2e do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 5, oraz w Załączniku nr 1e do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 5.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający na podstawie art. 441 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie prawa opcji poprzez złożenie jednostronnego, pisemnego oświadczenia, zawierającego ilości środków czystości, których dostarczenie ma nastąpić w ramach Prawa Opcji. Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Opcji może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Prawo opcji polega na zwiększeniu ilości środków czystości zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 10 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 10 % wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji postanowienia Umowy w zakresie cen, terminów dostaw stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest należyte wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. Z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

— Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39832000 Dishwashing products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL428 Szczeciński
Main site or place of performance:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Zwycięstwa 111, 75-600 Koszalin,

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Gdańska, 73-110 Stargard,

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice

5. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Szlamowa 4A, 70-746 Szczecin

6. PGW Wody Polskie lokalizacja: Gozdowice 28, 74 – 505 Mieszkowice

7. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Bulwary Rybackie 1, 74-120 Widuchowa

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2f do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 6, oraz w Załączniku nr 1f do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 6.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39832000 Dishwashing products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Main site or place of performance:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do następujących lokalizacji:

1. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa,

2. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa,

3. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Okrzei 74 a, 87-800 Włocławek,

4. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Dębe, 05-140 Serock,

5. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Ekonomicznej 6, 99-400 Łowicz,

6. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Młynarskiej 2, 97-300 Piotrków Trybunalski,

7. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

8. PGW Wody Polskie lokalizacja przy ul. Parkowa 2 A, 26-600 Radom.

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2g do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 7, oraz w Załączniku nr 1g do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 7.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
33711900 Soap
33761000 Toilet paper
33763000 Paper hand towels
39224300 Brooms and brushes and other articles for household cleaning
39224310 Toilet brushes
39224340 Bins
39525100 Dusters
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39813000 Scouring pastes and powders
39820000 Organic surface-active agents
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39831240 Cleaning compounds
39831250 Rinsing solutions
39831300 Floor cleaners
39831600 Toilet cleaners
39832000 Dishwashing products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do lokalizacji przy ul. Braci Gierymskich 149A, 51-640 Wrocław (Magazyn Główny).

Szczegółowy wykaz i opis środków czystości, do dezynfekcji i galanterii papierniczej stanowiącej przedmiot zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2h do SWZ – Zestawienie Kosztów - Część 8, oraz w Załączniku nr 1h do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część 8.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 07/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację

Zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

— dla części 1 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 17 700,00 PLN brutto,

— dla części 2 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 9 500,00 PLN brutto,

— dla części 3 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 38 000,00 PLN brutto,

— dla części 4 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 36 000,00 PLN brutto,

— dla części 5 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 31 000,00 PLN brutto,

— dla części 6 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 20 000,00 PLN brutto,

— dla części 7 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 39 000,00 PLN brutto,

— dla części 8 – co najmniej 2 dostawy środków czystości na łączną wartość minimum 50 000,00 PLN brutto.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ – Wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/08/2021
Local time: 11:00
Place:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego (31-109 Kraków).

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i Otwarcie ofert za pomocą platformy.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Na ofertę składają się:

— Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 3 do SWZ,

— Zestawienie kosztów zgodne z treścią: Załącznika nr 2a do SWZ – dla Części 1, Załącznika nr 2b do SWZ – dla Części 2, Załącznika nr 2c do SWZ – dla Części 3, Załącznika nr 2d do SWZ – dla Części 4, Załącznika nr 2e do SWZ – dla Części 5, Załącznika nr 2f do SWZ – dla Części 6, Załącznika nr 2g do SWZ – dla Części 7, Załącznika nr 2h do SWZ – dla Części 8.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

— oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

— oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, wyżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów.

4. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

— dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy

— pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik

— JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 4 do SWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

5.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są:

2.1 Odwołanie.

2.2 Skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2021