Supplies - 33667-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krosno: Computer equipment and supplies

2022/S 015-033667

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-656012)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
National registration number: PL821
Postal address: ul. Korczyńska 57
Town: Krosno
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-400
Country: Poland
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl
Telephone: +48 134978497
Fax: +48 134978497
Internet address(es):
Main address: www.krosno.med.pl
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie

Reference number: EZ/215/62/2021
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie w ramach projektu Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”, opracowany w ramach naboru RPO Województwa Podkarpackiego, nr naboru RPPK.02.01.00-IŻ.00-18-004/20, oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, (priorytet inwestycyjny 2c) działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest w szczególności:

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej

• Dostawa sprzętu informatycznego

• Dostawa licencji i sprzętu systemów medycznych

• Dostawa i instalacja sprzętu serwerowni

• Dostawa i instalacja okablowania strukturalnego

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-656012

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 24/01/2022
Local time: 10:15
Read:
Date: 28/01/2022
Local time: 10:15
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/04/2022
Read:
Date: 27/04/2022
VII.2)Other additional information: