Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 336911-2017

26/08/2017    S163

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2017/S 163-336911

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volánbusz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egész Emil, vezérigazgató-helyettes
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Telefon: +36 14655757
Fax: +36 14557904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel”

II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

180 db új, háromtengelyes,csuklós autóbusz beszerzése adásvétel formájában.

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – autóbusz megajánlására van lehetőség. Az autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza. Csak azonos típusú autóbuszok megajánlására van lehetőség, így a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna a gazdasági célszerűség követelményével. (Kbt. 50.§ (2) bek.)

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően 24 havi jótállás vállalását írja elő. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: motor, nyomatékváltó, futóművek, kormánymű, csuklószerkezet.

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy – a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba; burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, – a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, – a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát akkor érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Feltételes közbeszerzés a Kbt.53.§(6)bek. szerint.

Ha Ajánlatkérő beszerzési igényének fedezetét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium nem tudja biztosítani, ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt.75.§(2)bek a)pontja alapján, valamint a Kbt.131.§(9)bek.és a Kbt.135.§(12)bek alapján jár el.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 7
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 026-046198

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi ügylet keretében, a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ikarus Egyedi Autóbuszgyártó Kft.
Postai cím: Újszász u.45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: info@ikarusegyedi.hu
Telefon: +36 12793982
Fax: +36 12793971
Internetcím: http://www.ikarusegyedi.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 15 372 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

További ajánlattevők:

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti Csonka János u.2.).

Nem kkv.

12003653-2-44.

Alvállalkozó bevonása: fényezési feladatok.

EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft. (1133 Budapest,Kárpát u. 21.).

Nem kkv.

12938713-2-41.

Ikarus Egyedi Autóbusz gyártó Kft. (1165 Budapest Újszász u.45.).

Középvállalkozás.

13658139-2-44.

Scania Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 1.).

Középvállalkozás.

10415577-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/08/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

180 db új, háromtengelyes,csuklós autóbusz beszerzése adásvétel formájában.

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – autóbusz megajánlására van lehetőség. Az autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza. Csak azonos típusú autóbuszok megajánlására van lehetőség, így a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna a gazdasági célszerűség követelményével. (Kbt. 50.§ (2) bek.)

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően 24 havi jótállás vállalását írja elő. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: motor, nyomatékváltó, futóművek, kormánymű, csuklószerkezet.

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy – a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba; burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, – a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, – a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát akkor érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 15 526 800 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Ikarus Egyedi Autóbuszgyártó Kft.
Postai cím: Újszász u. 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: info@ikarusegyedi.hu
Telefon: +36 12793982
Fax: +36 12793971
Internetcím: http://www.ikarusegyedi.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A módosítást megelőzően.

1./ a szerződés 1.1.pontja a következő:

1.1. Eladó a jelen szerződés megkötését megelőző, „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel.” tárgyú közbeszerzési eljárás (Az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) 2016. október 27- én megjelent 2016/S 208-376892. számú hirdetmény) nyertes ajánlattevőjeként Ajánlatkérő Műszaki Dokumentációja szerinti előírásoknak minden tekintetben megfelelő, az ajánlatban meghatározott 180 darab, MODULO M168D típusú autóbuszt ad el Vevőnek 85 400 000 HUF+ÁFA/darabáron, azaz, nettó Nyolcvanötmillió-négyszázezer HUF +ÁFA/db áron, összesen 15 372 000 000 HUF+ÁFA áron, azaz összesen nettó Tizenötmilliárd-háromszázhetvenkétmillió HUF + ÁFA áron, melyeket Vevő megvásárol a jelen Szerződésben írt határidőben és feltételekkel.

2./ a szerződés 6.2. pontjának érintett rendelkezése:

A 180 darab autóbusz szállításának végső határideje ezen szerződés aláírásától számított 210.-ik nap.

A szerződésmódosítást követően:

1.1. Eladó a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás (Az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) 2016. október 27-én megjelent 2016/S 208-376892 számú hirdetmény) nyertes Ajánlattevőjeként Ajánlatkérő Műszaki Dokumentációja szerinti előírásoknak minden tekintetben megfelelő, az ajánlatban meghatározott és az e szerződés mellékletét képező műszaki melléklet szerinti automata tűzoltó rendszerrel felszerelt 180 darab, MODULO M168 D típusú autóbuszt ad el Vevőnek 86 260 000 HUF+ÁFA/darabáron,azaz összesen 15 526 800 000 HUF+ÁFA áron, melyet Vevő megvásárol az Adásvételi Szerződésben és az e szerződésmódosításban írt határidőben és feltételekkel.

A 6.2. pont módosítással érintett része:

A 180 darab autóbusz szállításának végső határideje ezen szerződés aláírásától számított 240-ik nap.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1. A teljesítési határidő lejártát közvetlenül megelőzően, 14.8.2017-én lépett hatályba 30/2017.(VIII.14.)NFM rendelet.

1.1. A hatályba lépett NFM rendelet olyan -a motortér tűzvédelmére vonatkozó- új, többlet műszaki előírást tartalmaz, amely a jelen ügylet tárgyát képező autóbusz kategóriára (M3 I) kötelező érvényű, mely nélkül a jármű nem helyezhető forgalomba.

1.2. A nyertes ajánlat nem tartalmazott automata tűzoltó rendszert (hanem tűzbiztos falat tűzálló bevonattal, amely a kiírásban foglaltaknak megfelelt), ezért a jogszabályváltozásra figyelemmel a nyertes ajánlat műszaki tartalmának kiegészítése szükséges.

A nyertes ajánlat nem tartalmazott automata tűzoltó rendszert, ezért okszerű és elfogadható az ajánlattevő azon érvelése, miszerint ezt a többlet műszaki tartalmat terveztetnie, beszereznie kell és külső szakértő igénybevétele mellett tudja beszerelni az autóbuszokba. Mindez meglehetősen sok időt igényel, amely a végteljesítési határidő meghosszabbításában mutatkozik meg.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 15 372 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 15 526 800 000.00 HUF