Supplies - 33759-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Bratislava: Software package and information systems

2022/S 015-033759

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 240-630120)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova
Town: Bratislava - Staré Mesto
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 81272
Country: Slovakia
Contact person: PaedDr. Tomáš Rybárik
E-mail: tomas.rybarik@minv.sk
Telephone: +421 250944591
Fax: +421 250944046
Internet address(es):
Main address: http://www.minv.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

PNR - Softvér, hardvér a telekomunikačná technika

Reference number: V2020397
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup nového softvéru, hardvéru a telekomunikačnej techniky a to vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia, inštaláciu, konfiguráciu infraštruktúry a zaškolenie obsluhy pre pracovníkov národnej ústredne informácií o pasažieroch (NUIP) na úrade medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby. Bližšie špecifikovaný opis je uvedený v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 240-630120

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.2)
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 24/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV2.7)
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 24/02/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: