Supplies - 33764-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Miscellaneous software package and computer systems

2022/S 015-033764

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 002-002346)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postal address: Wieżowa 8
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-147
Country: Poland
Contact person: Marta Olszewska
E-mail: zp@pansa.pl
Internet address(es):
Main address: www.pansa.pl
Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i aktualizacja oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement wraz ze świadczeniem wsparcia technicznego

Reference number: 473/PAŻP/2021/AZP
II.1.2)Main CPV code
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pakietów subskrypcji usług hostowanych, praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia technicznego w okresie 34 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 marca 2022 r

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 002-002346

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 19/01/2022
Local time: 11:00
Read:
Date: 24/01/2022
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 18/04/2022
Read:
Date: 23/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 19/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 24/01/2022
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: