A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 33774-2016

Normál nézet megjelenítése

30/01/2016    S21

Magyarország-Budapest: Hirdetésszervezési szolgáltatások

2016/S 021-033774

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító szám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Telefon: +36 17595144
Fax: +36 14280209

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mtva.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés – a közszolgálati műsorszolgáltatók hirdetési felületeinek tartalomfejlesztésével és értékesítésével összefüggő tevékenységek megrendelése tárgyában.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 13: Reklámszolgáltatások
A teljesítés helye: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64., Magyarország.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási szerződés – a közszolgálati műsorszolgáltatók hirdetési felületeinek tartalomfejlesztésével és értékesítésével összefüggő tevékenységek megrendelése tárgyában, a következő fő mennyiségekben.
Ajánlatkérő célja, hogy a saját szervezeti keretein belül működő elektronikus és nyomtatott közszolgálati műsorszolgáltatók médiacsatornái hirdetési felületeinek tartalomfejlesztését és értékesítését kiszervezze a 2015. naptári évtől kezdődően.
Az eljárás tárgya az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtó hirdetési felületeket fejlesztő és értékesítő nyertes ajánlattevő kiválasztása, amely tevékenysége részeként trade marketinget, márkakiterjesztést, tartalomfejlesztést és teljesítményalapú on-line felület értékesítést is végez.
A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés valamennyi közszolgálati műsorszolgáltató valamennyi médiacsatornáját érinti (így különösen a következő médiacsatornákat: M1, M2, M3, Duna, Duna World (televízió csatornák), Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió, Dankó Rádió (rádiócsatornák), RTV részletes és Telehold nyomtatott kiadványok, illetve az előbbiekhez tartozó online és teletext felületek), illetőleg kiterjed a szerződés időtartama alatt induló esetleges további médiacsatornákra is.
A közszolgálati műsorszolgáltatók médiacsatornái hirdetési felületeinek értékesítéséből elvárt minimális bevétel – figyelemmel az ajánlatkérő által elért korábbi bevételek átlagos mértékére az elmúlt 3 lezárt évben (36 hónapban) – 2 000 000 000 HUF + áfa/év (12 hónap) azzal, hogy a hirdetési felületek értékesítésére vállalt összeg mértéke értékelési részszempontnak minősül (a közbeszerzés mennyisége).
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) feladatai a szerződés teljesítése során különösen:
— a szerződés időtartama alatt indított országos médiakampányhoz, online médiakampányhoz és teljesítményalapú online médiakampányhoz kapcsolódó médiafelületek értékesítése az ajánlatkérővel egyeztetett hirdetési árlista és kedvezményrendszer alapján (ügynöki jutalék ellenében végzendő tevékenység),
— a médiafelületek értékesítése kapcsán tartalomfejlesztési és előállítási feladatok ellátása (szakértői óradíjas tevékenység),
— az egyes médiafelületek lehetséges márkakiterjesztésében fejlesztési és tartalom előállítási feladatok ellátása (különös tekintettel a rendezvényekre, kiadványokra és mobil applikációkra vonatkozóan), az ajánlatkérő számára új médiacsatornák létrehozása, az újonnan létrehozott médiacsatornák médiafelületeinek értékesítése (szakértői óradíjas tevékenység),
— a tevékenység ellátáshoz szükséges szervezet kiépítése és működtetése a szerződés teljes időtartama alatt (ügynöki jutalék ellenében végzendő, illetőleg egyes elemei tekintetében szakértői óradíjas tevékenység),
— a szerződés teljesítése során ajánlatkérő által igényelt kontroll biztosítása (ügynöki jutalék ellenében végzendő tevékenység),
— a hirdetési felületek értékesítéséhez szükséges, médiacsatornánként lebontott médiaajánlók és egyéb értékesítést támogató eszközök elkészítése (ügynöki jutalék ellenében végzendő tevékenység),
— havi riportrendszer kidolgozása és működtetése (ügynöki jutalék ellenében végzendő tevékenység).
A szolgáltatás teljesítésével összefüggésben elvárt részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazta.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások, 79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások, 79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 1 840 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat. Súlyszám 35
2. Szakértői óradíjak az ajánlatkérő által megrendelt egyedi szolgáltatásokra vonatkozóan (az óradíjak átlagértéke). Súlyszám 10
3. Vállalt éves értékesítési összbevétel (%-ban a kötelező vállaláshoz képest). Súlyszám 30
4. Ügynöki tevékenységre vonatkozó hibás teljesítési kötbér mértéke (a vállalt árbevétel és a teljesített, leszerződött árbevétel közötti, árbevétel-különbség után járó ügynöki jutalék %-ában). Súlyszám 5
5. Az önreklám céljára biztosított hirdetési felület mennyisége (a rendelkezésre álló teljes reklámidő %-ában). Súlyszám 7
6. A barter megállapodások vonatkozásában tett vállalása a teljes állományhoz viszonyítva (%). Súlyszám 8
7. A tevékenység végzésére vonatkozó szakmai ajánlat értékelése. Súlyszám 60
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 235-413698 5.12.2014

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 246-434109 20.12.2014

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés – a közszolgálati műsorszolgáltatók hirdetési felületeinek tartalomfejlesztésével és értékesítésével összefüggő tevékenységek megrendelése
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
14.10.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Media Services Company Magyarország Szolgáltató Kft.
Postai cím: Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: paulisinecz.eva@hgmedia.hu
Telefon: +36 13988350
Fax: +36 13988361

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 840 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
— név: Media Services Company Magyarország Szolgáltató Kft., cím: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38., Magyarország. Kkv-minősítés: mikrovállalkozás.
A szerződéskötés időpontja: 15.10.2015.
Ajánlatkérő jelen tájékoztató V. 4.) pontjában és a II.2.1) pontjában feltüntetett szerződéses értékként a következő értékelésre kerülő ajánlati elemek alapján határozta meg:
1. ügynöki jutalékra vonatkozó ajánlat – állami hirdetőknek értékesített felületek után: 5,5 %, piaci hirdetőknek értékesített felületek után: 10,5 %–20,5 %;
2. szakértői óradíjak az ajánlatkérő által megrendelt egyedi szolgáltatásokra vonatkozóan (az óradíjak átlagértéke) – 20 500 HUF + áfa;
3. vállalt éves értékesítési összbevétel (%-ban a kötelező vállaláshoz képest) – 15 %;
4. ügynöki tevékenységre vonatkozó hibás teljesítési kötbér mértéke (a vállalt árbevétel és a teljesített, leszerződött árbevétel közötti, árbevétel-különbség után, az ügynöki jutalék %-ban) – 100 %;
5. az önreklám céljára biztosított hirdetési felület mennyisége (a rendelkezésre álló teljes reklámidő %-ában) – 10 %;
6. a barter megállapodások vonatkozásában tett vállalása a teljes állományhoz viszonyítva (%) – 30 %.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
28.1.2016