Szolgáltatások - 33781-2016

30/01/2016    S21    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Hulladék-újrafeldolgozási szolgáltatások

2016/S 021-033781

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
AK19084
Mészáros utca 58/a.
Címzett: dr. Bognár Nóra
1016 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 707771262
E-mail: dr.bognar.nora@oktf-nhi.gov.hu
Fax: +36 12249163

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.szelektivinfo.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Környezetvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
2015. évre szolgáltatásmegrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján, Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 16: Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország.

NUTS-kód HU1,HU2,HU3,HUZ

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
2015. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90514000, 90511000, 90512000, 90513300

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 88 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Ajánlati ár (nettó HUF/kg). Súlyszám 70
2. Diszpécserszolgálat (a telefonon és/vagy a webes felületen, munkaidőben (8:00 és 16:00 óra között) történő elérhetőség) biztosítása a szerződés teljesítése alatt (biztosított/nem biztosított). Súlyszám 10
3. Hasznosító helye a begyűjtési engedély/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély területi hatályán belül, vagy kívül esik. Súlyszám 15
4. Gyűjtési és szállítási engedély/szállítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély területi hatálya. Súlyszám 10
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
MKB3/2015
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 192-348168 3.10.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: 1. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2015. évre szolgáltatásmegrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
6.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 22 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 - Elnevezés: 2. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2015. évre szolgáltatásmegrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
6.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 22 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 - Elnevezés: 3. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2015. évre szolgáltatásmegrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
6.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Green Tyre Zrt.
Kossuth L. u. 2640/10. hrsz.
8700 Marcali
Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 22 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 22 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 - Elnevezés: 4. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2015. évre szolgáltatásmegrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
6.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Green Tyre Zrt.
Kossuth L. u. 2640/10. hrsz.
8700 Marcali
Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 22 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 22 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 - Elnevezés: 5. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2015. évre szolgáltatásmegrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
6.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Green Tyre Zrt.
Kossuth L. u. 2640/10. hrsz.
8700 Marcali
Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 22 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 22 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 - Elnevezés: 6. rész: 800 tonna (+25 %) Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 16 01 03) gyűjtése, szállítása és őrlés útján történő hasznosítása 2015. évre szolgáltatásmegrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
6.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Green Tyre Zrt.
Kossuth L. u. 2640/10. hrsz.
8700 Marcali
Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 22 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 22 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása:
a) a nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése (részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban):
3. részben: kisvállalkozás;
4. részben: kisvállalkozás;
5. részben: kisvállalkozás;
6. részben: kisvállalkozás;
b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek ténye és indoka:
1. részben: kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, a közbeszerzési eljárás az 1. részben a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen;
2. részben: kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, a közbeszerzési eljárás az 2. részben a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen;
3. részben: az eljárás eredményes volt, szerződéskötésre sor került;
4. részben: az eljárás eredményes volt, szerződéskötésre sor került;
5. részben: az eljárás eredményes volt, szerződéskötésre sor került;
6. részben: az eljárás eredményes volt, szerződéskötésre sor került;
c) az ajánlattevők neve, címe (részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban):
1. részben: Granuflex Kft., 1037 Budapest, Bécsi út 269.;
2. részben: Granuflex Kft., 1037 Budapest, Bécsi út 269.;
3. részben:
— Granuflex Kft., 1037 Budapest, Bécsi út 269.,
— Green Tyre Zrt., 8700 Marcali, Kossuth L. u. 2640/10. hrsz.;
4. részben: Green Tyre Zrt., 8700 Marcali, Kossuth L. u. 2640/10. hrsz.;
5. részben: Green Tyre Zrt., 8700 Marcali, Kossuth L. u. 2640/10. hrsz.;
6. részben: Green Tyre Zrt., 8700 Marcali, Kossuth L. u. 2640/10. hrsz.;
d) keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való utalás, valamint a keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató száma és megjelenésének időpontja: —.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § (3) bekezdés szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
28.1.2016