Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 338057-2016

30/09/2016    S189

Magyarország-Budapest: Videokonferencia-berendezések

2016/S 189-338057

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NISZ – Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hadnagy Tamás
E-mail: hadnagy.tamas@nisz.hu
Telefon: +36 14594200
Fax: +36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nisz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://letoltes.cordict.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Cordict Kft.
Postai cím: Attila út 79. I. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Telefon: +36 17927404
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Cordict Kft.
Postai cím: Attila út 79. I. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fodor Gergely
Telefon: +36 17927404
E-mail: fodor.gergely@cordict.hu
Fax: +36 17927447
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.cordict.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 projekt, videó-kommunikációs végpont struktúra kialakítás.

II.1.2)Fő CPV-kód
32232000 Videokonferencia-berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32232000 Videokonferencia-berendezések
71315300 Épületfelmérési szolgáltatások
80511000 Személyzeti képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Az eszközök és a licencek szállítási helye a NISZ Zrt. Központi raktára (Budapest, X. ker. Maglódi u. 6.)

Az eszközök telepítési helye a műszaki leírás mellékletében meghatározott helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes feladata az alábbi végpontok telepítése, és kapcsolódó szolgáltatások ellátása:

— 215 végponton videó kommunikációs szolgáltatás az alábbi bontásban:

72 a bírósági szervezethez köthető helyszín,

39 büntetés-végrehajtási végpont,

21 kormányhivatali illetve egyéb területi közigazgatást kiszolgáló végpont,

18 végpont a bevándorlási hivatalok kiválasztott helyszínein, illetve,

2 „mobil végpont” egyedi igények kielégítésére,

2 speciális „mobil végpont” védett személy meghallgatás céljára,

1 mobil „közvetítő állomás” rendezvények közvetítésére.

60 Járási Hivatal ill. Kormányablak számára egyszerűbb kivitelű fix kiépítésű videó konferencia végpont a rendszerhez történő csatlakozásra, a szükséges VK kliens, kamera és monitor biztosításával, pl. „bizalmas tárgyaló” helyiségekben.

Kapcsolódó szolgáltatások:

— felmérés,

— berendezési tervek készítése,

— eszközök szállítása beüzemelése (verziókövetéshez is),

— dokumentálás,

— átadás-átvételi tesztek,

— garanciális szolgáltatások,

— oktatás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki megoldásokkal kapcsolatos vállalások / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003.
II.2.14)További információk

A Szerződés időtartamaként a II.2.7) pontban meghatározott időtartam névleges, a szerződés teljes időtartama 270 nap.

Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét figyelemmel arra, hogy, a beszerzés célja egy olyan komplex rendszer kialakítása, amelyben a részegységeknek integrált módon kell együttműködniük.

A II.2.6) pontban meghatározott érték technikai érték.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három lezárt üzleti évben összességében nem érte el az 1 125 000 000 HUF összeget, attól függően, hogy az részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c)]

P/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha mérleg szerinti eredménye a felhívás megküldésének napját megelőző 3, beszámolóval lezárt üzleti évben 1-nél több üzleti évben negatív volt. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b)]

P/3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben bármelyik számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 1 évben (12 hónapban) bármelyik számláján 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás volt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás közvetlen megküldésének napjától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára (informatikai eszközök szállítása, telepítése) vonatkozó referenciával (referenciákkal), amely(ek) értéke összesen eléri a nettó 1 125 000 000 HUF-ot.

A bemutatott referenciák közül

— legalább 1 db referencia értéke érje el a nettó 300 000 000 HUF-ot és

— legalább 1 db referencia, legalább 30 db tárgyalótermi videokonferencia végpont kiépítésére vonatkozzon.

Az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában egy referencia több feltétel igazolására is bemutatható, amennyiben megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, legalább 5 év IT projekt menedzsment területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező PMI (Project Management Institute) által minősített PMP (Project Management Professional) vagy azzal egyenértékű minősítésű szakemberrel.

b) legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, legalább 3 év IT architekt (vezető tervező, vagy főmérnök) szolgáltatói és/vagy nagyvállalati videó kommunikációs tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 04/10/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.5)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
05/10/2016

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 86. § (2) bekezdése szerinti uniós, előzetes tájékoztató útján meghirdetésre kerülő közvetlen részvételi felhívással induló tárgyalásos eljárást folytat le Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplőket, hogy részvételi szándékukat a jelen előzetes tájékoztató I.3) pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban, a cég azonosítására alkalmas adatok feltüntetésével, a IV.2.2) pontban meghatározott határidőben jelezzék.

Faksz: dr. Lajtai Bálint László; levelezési cím: Et. I.3.; Lajstromszám: 125., lajtai.balint@cordict.hu

A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás, 1 részszámla, 1 végszámla, előleg igénylése 272/2015. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. §-nak megfelelően

Kizáró okok: a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok; igazolás: 321/2015. (X. 30.) Korm. r. szerint.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

Az eljárás tárgya az előzetes tájékoztatás II.1.1), II.2.1.) és II.1.4) pontjában:

«Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére (VIKI)» tárgyú, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 azonosítószámú projekt keretében videó-kommunikációs végpont struktúra kialakítása.

III.1.4. pont folytatása:

M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi szakemberekkel:

c) legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, videó konferencia gyártói legmagasabb szintű szolgáltatói és/vagy nagyvállalati „Unified Commmunication” és/vagy egyéb IP alapú hang és videó kommunikációs rendszerekre vonatkozó minősítéssel rendelkező szakemberrel.

d) legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, videó konferencia gyártói legalább közepes szintű szolgáltatói és/vagy nagyvállalati „Unified Commmunication” és/vagy egyéb IP alapú hang és videó kommunikációs rendszerekre vonatkozó minősítéssel rendelkező szakemberrel.

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A részvételi jelentkezők közötti rangsorolásra abban az esetben kerül sor, ha az alkalmas jelentkezők száma a keretszám felső határát (4) meghaladja. 4 vagy annál kevesebb alkalmas részvételre jelentkező esetén rangsorolásra nem kerül sor.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a rangsorolás a részvételi jelentkezés során benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum V. részében foglalt adatok alapján történik, figyelemmel a Kbt. 82. § (4)–(5) bekezdésében foglaltakra.

A részvételi felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) során a 14.a) pont M1) alpont második francia bekezdésében előírtaknak („legalább 1 db referencia, legalább 30 db tárgyalótermi videokonferencia végpont kiépítésére vonatkozzon”) megfelelő referenciák összesített videokonferencia végpontszáma (darab).

A gazdasági és pénzügyi (P/1-P/3.), valamint műszaki-szakmai (M/1-M/2.) alkalmasság feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

Ajánlatkérő a jelen eljárásban való ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke nettó 5 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték teljesítésével kapcsolatos előírásokat ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban adja meg.

Az előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolási módjai tekintetében az alábbiakról tájékoztatja részvételre jelentkezőket: A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Részvételre jelentkezőknek elegendő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. rész α) szakaszában nyilatkozni, hogy megfelel-e az előírt kiválasztási szempontoknak. Egyebekben az igazolási módok tekintetében a közvetlen részvételi felhívás 13.b) és 14.b) pontjaiban foglaltak az irányadók.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/09/2016