Supplies - 338190-2022

24/06/2022    S120

Poland-Wągrowiec: Steriliser

2022/S 120-338190

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄGROWCU
National registration number: REGON 000306638
Town: Wągrowiec
NUTS code: PL411 Pilski
Postal code: 62-100
Country: Poland
E-mail: zampub@szpitalwagrowiec.pl
Internet address(es):
Main address: www.szpitalwagrowiec.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowe Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Reference number: ZP/PN/10/6/2022
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Kompleksowe Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni. Zamówienie obejmuje: zakup, dostawę sprzętu, montaż, uruchomienie, przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania sprzętu

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL411 Pilski
Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 62-100, ul. Kościuszki 74

II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowe Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni na które składa się: sterylizator parowy przelotowy z wbudowaną przetwornicą pary o poj. 4 Ste - 2 szt.; myjnia - dezynfekator do narzędzi o poj. 10-12 tac DIN z systemem wstępnego podgrzewania wody - 2 szt.; myjnia ultradźwiękowa z funkcą mycia instrumentów kanałowych - 1 szt.; streamer - przyrząd do precyzyjnego oczyszczania narzędzi parą wodną - 1 szt.; zgrzewarka rotacyjna - 2 szt.; obcinarka rękawów sterylizacyjnych - 1 szt.; pistolet do wody i sprężonego powietrza - 2 szt.; stoły robocze ze stali niertdzewnej - 3 szt.; wózek do przewozu materiałów styerylnych o poj. 6 Ste - 10 szt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania (CEiDG, KRS)

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

zawarte w SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/07/2022
Local time: 10:15
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/06/2022