Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 338733-2021

06/07/2021    S128

Magyarország-Budapest: Partfal építése

2021/S 128-338733

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Boros András Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja KEHOP1.3.0-15-2016-00015 proj. tervezési,kivitelezési munkáinak FIDICSárgaKönyv szerinti megvalósítása 191/2009. (IX.15.) K.r.nek megfelelően

II.1.2)Fő CPV-kód
45246100 Partfal építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja KEHOP1.3.0-15-2016-00015 proj. tervezési,kivitelezési munkáinak FIDICSárgaKönyv szerinti megvalósítása 191/2009. (IX.15.) K.r.nek megfelelően

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45243400 Partmegerősítés
45243500 Partvédelmi létesítmények építése
45252124 Kotrási és szivattyúzási munkák
45247230 Gát, töltés építési munkái
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Velence és Gárdony közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beruházás megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és az építési munkák megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

A kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése:

Kotrási munkálatok keretében megvalósul a Velencei-tóban betorkolló vízfolyások, öböl szakaszainak kotrása ~114 150 m3 iszapkotrással.

A természetvédelmi, áramlásjavító és vízminőség védelmi kotrások összesen ~ 39 600 m3 mederanyag eltávolításával valósulnak meg.

Fentiek figyelembevételével összesen 153 750 m3 hidromechanizációs kotrási feladat melyek részben NATURA2000 érintettségű területeken valamint 1,3-1,7 m üzemi vízszint mellett valósulnak meg.

A kotrási anyagok elhelyezéséhez ~ 296 000 m3 befogadó képességű zagytér kialakítása a Cserepes-szigeten, illetve a Dinnyési zagytéren.

Elbontásra kerül ~ 5 200 fm partvédőmű, illetve műszaki létesítmény, valamint a jogszabályban megfogalmazott műszaki feltételeknek megfelelő, azt kielégítő műszaki paraméterekkel épül részben az érintett települések belterületén ~ 29 000 fm új partvédőmű. Ezen partfal rekonstrukciós vízépítési munkák a Műszaki tervdokumentációban rendelkezésre bocsátott „A tervezett partvédőművek szerkezeti kialakításai” tervlap szerinti A-E jelű mintakeresztszelvényekben foglalt műszaki paraméterek alapján (Vasbeton támfal-, szádfal-,vasbeton cölöp-, útburkolat-, kőszórásos rézsű védelem, rézsűburkolat vízépítési vasbeton szerkezetek építési feladatok) valósítandóak meg.

A projekt végrehajtása során 6 természetes ívóhely, illetve 2 fenntartható halbölcső létesül.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél fő feladatai:

— megvalósíthatósági tanulmány (MT) felülvizsgálata, megfelelőségének biztosítása,

— vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció összeállítása az engedélyköteles létesítmények építéséhez, beavatkozásokhoz; jogerős engedélyek megszerzése,

— kiviteli tervek készítése a vízjogi létesítési engedélyek alapján,

— teljes körű kiviteli munka elvégzése,

— vízjogi üzemeltetési engedélyes dokumentáció összeállítása az új, vagy megváltozott létesítményekre vonatkozóan.

A kivitelezés FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megvalósításra.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 49
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.3.0-15-2016-00015

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 096-188382

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja KEHOP1.3.0-15-2016-00015 proj. tervezési,kivitelezési munkáinak FIDICSárga Könyv szerinti megvalósítása 191/2009.(IX.15.) K.r.nek megfelelően

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10 235 680 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A IV. számú szerződésmódosítás kelte: 2021. május 31.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/07/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45246100 Partfal építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45243400 Partmegerősítés
45243500 Partvédelmi létesítmények építése
45252124 Kotrási és szivattyúzási munkák
45247230 Gát, töltés építési munkái
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Velence és Gárdony közigazgatási területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és az építési munkák megvalósítása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően.

A kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

Árvízvédelmi töltések fejlesztése:

Kotrási munkálatok keretében megvalósul a Velencei-tóban betorkolló vízfolyások, öböl szakaszainak kotrása ~114 150 m3 iszapkotrással.

A természetvédelmi, áramlásjavító és vízminőség védelmi kotrások összesen ~ 39 600 m3 mederanyag eltávolításával valósulnak meg.

Fentiek figyelembevételével összesen 153 750 m3 hidromechanizációs kotrási feladat melyek részben NATURA2000 érintettségű területeken valamint 1,3-1,7 m üzemi vízszint mellett valósulnak meg.

A kotrási anyagok elhelyezéséhez ~ 296 000 m3 befogadó képességű zagytér kialakítása a Cserepes-szigeten, illetve a Dinnyési zagytéren.

Elbontásra kerül ~ 5 200 fm partvédőmű, illetve műszaki létesítmény, valamint a jogszabályban megfogalmazott műszaki feltételeknek megfelelő, azt kielégítő műszaki paraméterekkel épül részben az érintett települések belterületén ~ 29 000 fm új partvédőmű. Ezen partfal rekonstrukciós vízépítési munkák a Műszaki tervdokumentációban rendelkezésre bocsátott „A tervezett partvédőművek szerkezeti kialakításai” tervlap szerinti A-E jelű mintakeresztszelvényekben foglalt műszaki paraméterek alapján (Vasbeton támfal-, szádfal-,vasbeton cölöp-, útburkolat-, kőszórásos rézsű védelem, rézsűburkolat vízépítési vasbeton szerkezetek építési feladatok) valósítandóak meg.

A projekt végrehajtása során 6 természetes ívóhely, illetve 2 fenntartható halbölcső létesül.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél fő feladatai:

— megvalósíthatósági tanulmány (MT) felülvizsgálata, megfelelőségének biztosítása,

— vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció összeállítása az engedélyköteles létesítmények építéséhez, beavatkozásokhoz; jogerős engedélyek megszerzése,

— kiviteli tervek készítése a vízjogi létesítési engedélyek alapján,

— teljes körű kiviteli munka elvégzése,

— vízjogi üzemeltetési engedélyes dokumentáció összeállítása az új, vagy megváltozott létesítményekre vonatkozóan.

A kivitelezés FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek szerint kerül megvalósításra.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 49
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10 235 680 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Kft.
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Olyan műszaki tartalmak megvalósítása vált szükségessé, mely nem volt része az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek. A szerződésmódosításra okot adó és Változtatásként (pótmunkaként) jelentkező feladat olyan előre nem látható - és a Vállalkozási szerződés megkötését követően felmerült-, egyik félnek sem felróható, illetve a Felek által előre nem látható - munkatöbbletek, amelyek a jelen módosítás alapjául szolgáló, elfogadott kivitelezési dokumentációban nem szerepeltek, ezért pótmunkának minősülnek. Változtatások (pótmunkák) elvégzése: mindösszesen 26 846 545 Ft + ÁFA vállalkozói díj ellenében. Megrendelő kifejezetten akként nyilatkozik, hogy ezen Változtatások, illetve pótmunkák ellenértékének fedezete rendelkezésre áll.

Az Alapszerződés 7. sz. melléklete („Szakaszok műszaki tartalma és költségei”) változik. A becsült teljesítéstől eltérő többlet érték a 2.4-es projektelem [Agárdi Béke utcai kikötő, függőleges partfal (E típusú) átépítése 6 m-es vb. szádfal] esetében 7 %, azaz 6 193 940 Ft + ÁFA összeggel emelkedik az 1. Szakaszban megvalósuló létesítmények összértéke, míg a III. Szakaszban megvalósuló létesítmények összértéke 6 193 940 Ft + ÁFA mértékben csökken.

Az Alapszerződés 3. pontjában [A vállalkozói díj (szerződéses ár, szerződés ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek] szereplő 3.1. alpontja az alábbiakra módosul:

„3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár nettó 10 895 682 938 forint, azaz nettó tízmilliárd-nyolcszázkilencvenötmillió-hatszáznyolcvankettőezer-kilencszázharminhét forint, amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A nettó 234 837 684 Ft építési tartalékból felhasználásra kerül nettó 26 846 545 Ft. Jelen 4. számú módosítás hatályba lépésével a Szerződés Elfogadott Végösszege: nettó 11 103 674 076 forint, amelyből tartalékkeretnek (feltételes összegnek) minősül (a Szerződés 4. számú módosításának hatályba lépését követően) nettó 207 991 139 Ft. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.

A tartalékkeret az Általános feltételek 13.5. Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.”

A teljesítésre irányadó műszaki tartalom kiegészül.

„4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje” pont 4.1. alpontja kiegészül az alábbiakkal:

„Felek a 3. sz. Szerződésmódosítással meghatározott II.-V. Szakasz végső teljesítési határidejét 2023.06.10-ben állapítják meg, a 3. sz. Szerződésmódosítás 5.2. pont második bekezdése szerinti hatálybaléptetési feltétel teljesülése mellett. Az a Szakasz, amely a 3. sz. Szerződésmódosítás 3.5. pontjában meghatározott ’Megvalósítási időtartam meghosszabbítása’ figyelembevételével legkésőbb a végső teljesítési határidőre nem teljesül, hatályba nem léphet.”

Az Alapszerződés 3.7 pontja kiegészül:

„Az egyes szakaszok utolsó rész-számlái a szakasz végszámlájának minősülnek, melyekre nem vonatkozik az a kitétel, hogy a rész-számla értéke el kell, hogy elérje a teljes szerződéses ár 10 %-át.”

Az Alapszerződés „3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, szerződés ellenértéke, ellenszolgáltatás összege) és fizetési feltételek” pontja pontja kiegészül:

3.21 A 3. sz. Szerződésmódosításban meghatározott II-V Szakaszok hazai finanszírozású részeit, a KEHOP forrásból finanszírozott részektől elkülönítve, külön számlán kell benyújtani kifizetésre az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Változtatási Javaslatokban megadott műszaki tartalom nem volt része az Ajánlatkérési dokumentációnak és az Alapszerződésnek, így azok Változtatást eredményeznek.

Vállalkozó elkészítette és (ÁSZF 13.3 [Változtatási eljárás] Alcikkely a-c) pontja szerint) benyújtotta a 9., 13., számú Változtatási Javaslatait.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10 235 680 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11 103 674 076.00 HUF