Supplies - 338899-2020

20/07/2020    S138

Czechia-Náchod: Incubators

2020/S 138-338899

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
National registration number: 26000202
Postal address: Purkyňova 446
Town: Náchod
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 547 01
Country: Czechia
Contact person: Bc. Michaela Kapustová
E-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz
Telephone: +420 727986414

Internet address(es):

Main address: http://www.nemocnicenachod.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Nemocnice
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče V.

II.1.2)Main CPV code
33152000 Incubators
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 4 části, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (dále jen „ZP“), s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Rychnov nad Kněžnou souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 615 550.98 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Inkubátory pro novorozence

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33152000 Incubators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ČESKÁ REPUBLIKA - dětské oddělení (lůžková část).

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka 2 ks inkubátorů pro novorozence dle specifikace uvedené v technických podmínkách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 371 357.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pořízení zdravotnického vybavení Rychnov nad Kněžnou, reg. číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001592

II.2.14)Additional information

Integrovaný regionální operační program

II.2)Description
II.2.1)Title:

Monitory životních funkcí

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ČESKÁ REPUBLIKA.

2 ks gynekologicko - porodnické oddělení (porodní sál),

1 ks dětské oddělení (lůžková část).

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka 3 ks monitorů životních funkcí dle specifikace uvedené v technických podmínkách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace, přičemž 1 ks monitoru je určen pro dětské oddělení a 2 ks monitorů jsou určený pro gynekologicko - porodnické oddělení.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 141 193.98 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pořízení zdravotnického vybavení Rychnov nad Kněžnou, reg. číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001592

II.2.14)Additional information

Integrovaný regionální operační program

II.2)Description
II.2.1)Title:

Plicní ventilátor lůžkový

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ČESKÁ REPUBLIKA - ARO.

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka lůžkového plicního ventilátoru dle specifikace uvedené v technických podmínkách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 680 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pořízení zdravotnického vybavení Rychnov nad Kněžnou, reg. číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001592

II.2.14)Additional information

Integrovaný regionální operační program

II.2)Description
II.2.1)Title:

Plicní ventilátor transportní

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ČESKÁ REPUBLIKA - ARO.

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka transportního plicního ventilátoru dle specifikace uvedené v technických podmínkách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 423 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Pořízení zdravotnického vybavení Rychnov nad Kněžnou, reg. číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001592

II.2.14)Additional information

Integrovaný regionální operační program

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, prokazuje účastník zadávacího řízení předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/08/2020
Local time: 10:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/07/2020