Supplies - 33893-2022

21/01/2022    S15

Poland-Szczekociny: Solar photovoltaic modules

2022/S 015-033893

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Szczekociny
Postal address: ul. Senatorska 2
Town: Szczekociny
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-445
Country: Poland
Contact person: Natalia Karoń
E-mail: inwestycje@szczekociny.pl
Telephone: +48 343557050
Fax: +48 343557050
Internet address(es):
Main address: www.szczekociny.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: ZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45315600 Low-voltage installation work
71320000 Engineering design services
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 2
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
VII.1.4)Description of the procurement:

W ramach CZĘŚCI II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2035 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem.

W tym na terenie Gminy Szczekociny

1) 26 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,28 kW, w tym: 24 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

2) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,66 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

3) 48 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,04 kW, w tym: 38 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 10 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 9 szt. mikro-instalacji na gruncie);

4) 7 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

5) 1 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,8 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

6) 46 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kW, w tym: 39 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 7 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-instalacji na gruncie);

7) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

8) 4 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 4 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

9) 30 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,94 kW, w tym: 16 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 14 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 12 szt. mikro-instalacji na gruncie);

10) 10 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 9 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie);

11) 3 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,70 kW, w tym: 3 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi;

12) 9 szt. mikro instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,08 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 2 szt. mikro-instalacji na gruncie);

z uwagi na ograniczona ilość tekstu cd. w Sekcji VI.3)

Uwaga do sekcji VII.1.4) oraz VII.1.6) oraz VII.2.3)

Ogłoszenie o modyfikacjach dotyczy modyfikacji umowy zawartej przez Gminę Szczekociny z firmą HYMON sp. z o.o., mimo iż ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 047117801 z dnia 09.03.2021 r. dotyczyło wyniku postępowania, które było udzielane przez Grupę Zamawiających: Gminę Irządze, Gminę Łazy, Gminę Poręba, Gminę Sosnowiec, Gminę Szczekociny, Gminę Zawiercie. Każdy z Zamawiających zawierał umowę na jego obszarze terytorialnym.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 9 891 690.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o. ( dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
National registration number: 9930650091
Postal address: Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Telephone: +48 575910300
Fax: +48 146572022
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

1) . Zmiana zapisu § 2 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy, Wystąpiły okoliczności o których mowa w art. 15 r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zmianami) uprawniające Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić:- Wykonawca pismem z dnia 23 kwietnia 2021 r. po uzupełnieniu pismem z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz 29 kwietna 2021 r. poinformował Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, mających wpływ na należyte wykonanie Umowy nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r.,z uwagi na ograniczenia ilości tekst cd. w Sekcji VII.2.1) - Opis modyfikacji

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 9 891 690.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 9 891 690.00 PLN