Supplies - 338984-2020

Submission deadline has been amended by:  393054-2020
20/07/2020    S138

Suomi-Vantaa: Suojavaatteet ja -varusteet

2020/S 138-338984

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Metsähallitus, konserni
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0116726-7
Postiosoite: PL 94
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-01301
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@metsa.fi
Puhelin: +020 5644300

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.metsa.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=300650&tpk=fc6f91a2-8f30-4212-80ae-d19227d86c25
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/metsahallitus?id=300650&tpk=fc6f91a2-8f30-4212-80ae-d19227d86c25
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: valtion erityisliikelaitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: puunkorjuu

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Henkilökohtaiset suojaustuotteet

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
18143000 Suojavaatteet ja -varusteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat henkilökohtaisen suojauksen tuotteet ja niiden toimittaminen tilaajalle eri puolelle Suomea sijaitseviin toimipaikkoihin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33741300 Käsien desinfiointiaine
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat tässä tarjouspyynnössä määritellyt henkilökohtaisen suojauksen tuotteet ja niiden toimittaminen tilaajalle eri puolelle Suomea sijaitseviin toimipaikkoihin.

Tuotteilta vaadittavat ominaisuudet on kuvattu tarkemmin kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat tilaajan paras arvio tarjouspyynnön valmistelun aikana. Ilmoitetut hankintamääräarviot ovat ns. kesäkauden kulutuksen määräarvioita kuuden (6) kuukauden ajanjaksolla. Talvikaudella suojaustuotteiden tarve on vähäisempi.

Hankintayksikkö solmii valitun toimittajan kanssa kaksi (2) + yksi (1) + yksi (1) vuotta kestävän puitesopimuksen. Sopimuskausi päättyy viimeistään neljän (4) vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Kustannusperuste - Nimi: Halvin hinta / Painotus: 100 %
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimukseen sisältyy kaksi (2) erillistä optiovuotta, joiden käyttöönotosta päätetään erikseen (ks. sopimusluonnos).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) puitesopimustoimittaja.

Puitesopimus tulee voimaan sen allekirjoittamisesta ja on voimassa kaksi (2) vuotta. Puitesopimukseen liittyy kaksi (2) erillistä optiovuotta, joiden käyttöönottamisesta päätetään erikseen (ks. sopimusluonnos).

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/08/2020
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/08/2020
Paikallinen aika: 15:05
Paikka:

Metsähallitus

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/07/2020