Services - 33899-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Djursholm: Software supply services

2022/S 015-033899

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Danderyds kommun
National registration number: 212000-0126
Postal address: Slottet
Town: DJURSHOLM
NUTS code: SE110 Stockholms län
Postal code: 18205
Country: Sweden
Contact person: Petter Ulander
E-mail: petter.ulander@sweco.se
Internet address(es):
Main address: http://www.danderyd.se
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpezhngrp&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RFI Masterdataprojekt

Reference number: 2021/0501
II.1.2)Main CPV code
72268000 Software supply services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Detta är en RFI (förfrågan om information inför upphandling) för en IT-lösning för att tillhandahålla kommungemensamt grundläggande data, initialt rörande person och organisation, s.k. masterdata, för kommunens olika IT-system.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
48610000 Database systems
48614000 Data-acquisition system
72300000 Data services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE Sverige
NUTS code: SE110 Stockholms län
Main site or place of performance:

Danderyd

II.2.4)Description of the procurement:

Detta är inte en upphandling utan ett led i en informationsinsamling inför en anskaffning/upphandling. RFI-svaren är inte kvalificerande för en kommande upphandling, utan syftet är att ta fram ett transparent och komplett upphandlingsunderlag som vi planerar att gå ut med under våren 2022.

Information framgår av bifogade dokument

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
28/02/2022

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022