Supplies - 339007-2021

06/07/2021    S128

Czechia-Prague: Medical equipments

2021/S 128-339007

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
National registration number: 61383082
Postal address: U Vojenské nemocnice 1200
Town: Praha 6
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 169 02
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Radek Skůra
E-mail: verejnezakazky@uvn.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.uvn.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/UVN
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/profil/UVN
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://nen.nipez.cz/profil/UVN
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ÚVN - VoFN Praha - Zdravotnická technika III - obnova

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 95 644 628.09 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Angiografický přístroj

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124200 Radiodiagnostic devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks Angiografického přístroje pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu a dalších povinností vyplývajících ze zadávací dokumentace nebo jejích příloh.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 55 669 421.49 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

CT přístroj

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124200 Radiodiagnostic devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks CT přístroje pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu, a to včetně vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebních úprav potřebných k instalaci přístroje, a dalších povinností vyplývajících ze zadávací dokumentace nebo jejích příloh.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 28 528 952.62 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Injektor kontrastní látky

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194000 Devices and instruments for transfusion and infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks Injektoru kontrastní látky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu a dalších povinností vyplývajících ze zadávací dokumentace nebo jejích příloh.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 661 157.02 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu rozsahu budoucího smluvně zajištěného závazku v podobě práva odebrat v závislosti na faktickém využití přístroje zohledňujícím konkrétní klinické potřeby nižší nebo naopak vyšší množství zboží oproti množství stanovenému kvalifikovaným odhadem a deklarovanému v této DZD. Výhradu změny rozsahu dodávek pro případ vyššího odběru zboží zadavatel limituje, a to tak, že takový odběr je možný pouze do výše 18 % předpokládané hodnoty spotřebního materiálu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mikroskop operační

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks Mikroskopu operačního pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu a dalších povinností vyplývajících ze zadávací dokumentace nebo jejích příloh.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 677 685.95 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nahrávací systém

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33120000 Recording systems and exploration devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks nahrávacího systému pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu a dalších povinností vyplývajících ze zadávací dokumentace nebo jejích příloh.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 595 041.32 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mycí a dezinfekční přístroj

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks Mycí a dezinfekční přístroj pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu a dalších povinností vyplývajících ze zadávací dokumentace nebo jejích příloh.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 512 396.69 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/08/2021
Local time: 10:10

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Důležité upozornění:

Zadavatel v souladu s § 18 odst. 3 zákona zadává postup odpovídající předpokládané hodnotě částí č. 3, 5 a 6 veřejné zakázky, kterou zadavatel zadává v režimu zakázky malého rozsahu. Části č. 1, 2 a 4 této veřejné zakázky zadavatel zadává v nadlimitním režimu - a pro tuto část platí lhůta pro podání nabídek nastavená zadavatelem v tomto formuláři v bodě IV.2.2.

Lhůta pro podání nabídek k částí 3, 5 a 6 - datum 20. 7. 2021 v 10:00.

Podmínky pro otevírání nabídek k části 3, 5 a 6 - datum 20. 7. 2021 v 10:10.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/07/2021