Services - 33915-2022

21/01/2022    S15

Finland-Vero: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-033915

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Verohallinto
National registration number: 0245458-3
Postal address: Vääksyntie 4, Helsinki
Town: Vero
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00052
Country: Finland
Contact person: Pirjo Autio
E-mail: hankinnat@vero.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.vero.fi
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

TIETOPYYNTÖ: Ennakoinnin työväline

Reference number: VH/6514/02.10.01/2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tämä asiakirja ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan markkinakartoituksena toteutettu tietopyyntö (hankintalaki 1397/2016, 65§).

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää ennakoinnin työvälineeseen liittyviä vaihtoehtoja sekä hinta-arvioita / hinnoittelumalleja. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti työvälineen käyttöönottoon liittyvää tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti.

Tämä tietopyyntö ei sido hankintayksikköä tai tietopyyntöön vastanneita toimittajia toteuttamaan hankintaa siten, kuin tässä tietopyynnössä tai tietopyyntöön lähetetyissä vastauksissa on kuvattu.

Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tai käynnistämättä jättämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen.

Verohallinto ei maksa korvauksia markkinakartoitukseen ja tietopyyntöön osallistuneille toimittajille.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Verohallinnolla on suomalaisen yhteiskunnan turvaamisessa tärkeä rooli. Keräämme vuosittain yli 50 miljardia euroa verotuloja, joilla ylläpidetään ja kehitetään yhteiskunnan palveluita. Tehtävänämme on suorittaa verotus tarkasti, valppaasti ja ehdottoman tasapuolisesti ja tehdä veroasiat asiakkaille helpoiksi. Verohallinnossa työskentelee lähes 5000 henkilöä ympäri Suomen.

TAVOITETILA

Verohallinnon tavoitteena on tämän hankinnan perusteella hankkia työväline, jonka avulla voidaan kerätä toimintaympäristön muutoksia koskevia havaintoja. Työvälineen tulee mahdollistaa ilmiöiden suuruuden ja vaikuttavuuden arviointi, kokonaiskuvan muodostus sekä systeemianalytiikan käyttö. Lisäksi työvälineen tulee tarjota laajasti eri alojen tulevaisuustietoa ja tietolähteitä hankintayksikön käyttöön.

Työkaluun viedään ennakointiryhmien havaitsemia ilmiöitä tai muutoin esim. työkalun kautta/avulla kerättyjä ilmiöitä meitä ympäröivästä toimintaympäristöstä. Sillä seurataan ilmiöiden kytkeytymisiä ja kehityskulkuja ja analysoidaan niiden vaikutuksia verokertymään ja verohallintoon.

Työvälineeseen tulee olla helppo syöttää tietoa, jakaa sitä ja ottaa sieltä raportteja ja yhteenvetoja.

Työvälineen käyttäjämääräksi arvioidaan 50 henkilöä.

ALUSTAVA AIKATAULU

Hankinta ja kilpailutus 1/2022 - 6/2022

Toteutus ja käyttöönotto 7/2022 - 12/2022

VEROHALLINNON KYSYMYKSET TOIMITTAJILLE

1. Mitä työvälinettä tarjoaisitte Verohallinnon käyttöön? Voitte liittää vastaukseenne kuvauksen työvälineestä ja sen rajapinnoista sekä kuvauksen toimitusmallista (esim. Saas -toimitus). Onko työväline liitettävissä Verohallinnon Azure-pilvipalveluun?

2. Yksilöikää työvälinettä ja sekä sen teknisiä että muita ominaisuuksia tarkemmin. Tarjoatteko työvälineelle tarvittavia päivityksiä ja tukipalveluita?

3. Millaisella hinnoittelumallilla tarjoatte palveluita? Mikä on hinta-arvionne työvälineen hankinnasta tukipalveluineen ja lisensseineen neljän vuoden ajalta? Miten käyttäjämäärän lisääminen vaikuttaa hinnoitteluun?

4. Mikä on aikatauluarvionne työvälineen käyttöönotolle?

5. Millaisilla sopimusehdoilla tarjoatte työvälinettä ja siihen liittyviä palveluita? Voitte halutessanne liittää oheen oman / ehdottamanne sopimusmallinne.

a. käyttöönottoprojektiehdot?

b. Jatkuvan palvelun ehdot/lisenssiehdot?

c. SLA-ehdot?

d. Tuki- ja ylläpitoehdot?

6. Kuinka pitkään ratkaisunne on ollut markkinoilla? Kuvatkaa yrityksenne kokemusta sekä referenssejä kyseessä olevan työvälineen tuottamisesta.

7. Miten työvälineen jatkokehittäminen on järjestetty?

8. Mitä laadullisia seikkoja painottaisitte kilpailutuksessa?

9. Mitkä ovat työvälineen keskeiset tekniset ratkaisut? Entä tietoturvallisuuden ratkaisut?

Em. tietojen lisäksi pyydämme teitä lisäämään kirjalliseen vastaukseenne vapaamuotoisia näkemyksiänne niistä seikoista, joita tätä hankintaa tehtäessä kannattaisi huomioida.

TIETOPYYNTÖÖN VASTAAMINEN

Vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan 7.2.2022 klo 15:00 mennessä kirjallisena sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@vero.fi. Merkitkää viestin aiheeksi "Vastaus tietopyyntöön ennakoinnin työvälineen hankinnasta".

Jos vastauksenne sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa, yksilöikää ja merkitkää salassa pidettävät kohdat selvästi. Tarvittaessa voitte lähettää vastauksenne turvapostilla (https://turvaviesti.vero.fi/, valitkaa vastaanottajaksi Hankinnat).

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
31/05/2022

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022