Services - 33928-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-033928

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
National registration number: 526-00-15-277
Postal address: ul. Stanisława Moniuszki 1A
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-014
Country: Poland
Contact person: Beata Borucka
E-mail: przetargi@fsusr.gov.pl
Telephone: +48 667333357
Internet address(es):
Main address: https://www.fsusr.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-objete-pzp.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.fsusr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-objete-pzp.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Osoba prawna typu korporacyjnego
I.5)Main activity
Other activity: Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie dokumentacji projektowych dla nieruchomości FSUSR rozmieszczonych na terenie całego kraju.

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Wykonanie dokumentacji projektowych dla nieruchomości FSUSR rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Usługa obejmuje świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Jedno z zadań przewiduje wykonanie inwentaryzacji powierzchniowych dla 7 nieruchomości.

Szczegółowy opis i lokalizacje zostaną podane w Ogłoszeniach o zamówieniu i dokumentacjach postępowań.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 745 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie inwentaryzacji powierzchniowych dla nieruchomości w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu- Zdroju, Kłobucku, Gnieznie i Białymstoku i Opolu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71251000 Architectural and building-surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Kołobrzeg, Świnoujście, Horyniec- Zdrój, Kłobuck, Gniezno i Białystok i Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie inwentaryzacji powierzchniowych dla 7 nieruchomości rozmieszczonych w całym kraju.

Szczegółowy opis i lokalizacje zostaną podane odpowiednio w Ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość ogłoszenia przedmiotowego zamówienia w podziale na części.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 240 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.1.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – I kw. 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie Dok. Proj. dot. wymiany okien i drzwi w Białymstoku

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71251000 Architectural and building-surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie Dok. Proj. dot. wymiany okien i drzwi w Białymstoku

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.2.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – II kw. 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu elewacji, naprawy nawierzchni parkingowej i chodnika, obniżenia studzienki kanalizacyjnej etc. w Białymstoku

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71251000 Architectural and building-surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu elewacji, naprawy nawierzchni parkingowej i chodnika, obniżenia studzienki kanalizacyjnej etc. w Białymstoku

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.3.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – IV kw. 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu balkonów i tarasów w Horyńcu Zdroju

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71251000 Architectural and building-surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

Horyniec-Zdrój

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu balkonów i tarasów w Horyńcu Zdroju

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.4.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – I kw. 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie Dok. Proj. budowy wiaty na odpady recyklingowe oraz planowane remonty w zakresie dostosowania do bieżących potrzeb części istniejących pomieszczeń bazy zabiegowej etc. w Horyńcu Zdroju

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71251000 Architectural and building-surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

Horyniec-Zdrój

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie Dok. Proj. budowy wiaty na odpady recyklingowe oraz planowane remonty w zakresie dostosowania do bieżących potrzeb części istniejących pomieszczeń bazy zabiegowej etc. w Horyńcu Zdroju

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.5.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – I / II kw. 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu pomieszczeń, oświetlenia, instalacji elektrycznej (…) w Kłobucku

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71251000 Architectural and building-surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Kłobuck

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie Dok. Proj. dot. remontu pomieszczeń, oświetlenia, instalacji elektrycznej (…) w Kłobucku

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.6.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – II kw. 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie Dok. Proj. dot. wymiany stolarki okiennej w Opolu

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71251000 Architectural and building-surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie Dok. Proj. dot. wymiany stolarki okiennej w Opolu.

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.7.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – III kw. 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie Dok. Proj. dot. usunięcia płyt kamiennych stanowiących część elewacji, naprawa i uzupełnienie tynku zewnętrznego w Opolu

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71251000 Architectural and building-surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL524 Opolski
Main site or place of performance:

Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie Dok. Proj. dot. usunięcia płyt kamiennych stanowiących część elewacji, naprawa i uzupełnienie tynku zewnętrznego w Opolu.

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.8.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – III kw. 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie Dok. Proj. dot. termomodernizacji i malowania elewacji w Ostrowie Wlkp.

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71251000 Architectural and building-surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL416 Kaliski
Main site or place of performance:

Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie Dok. Proj. dot. termomodernizacji i malowania elewacji w Ostrowie Wlkp.

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.9.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – III kw. 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie Dok. Proj. dot. dostosowania nowo zakupionego lokalu użytkowego do celów biurowych w Szczecinku

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71251000 Architectural and building-surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Main site or place of performance:

Szczecinek

II.2.4)Description of the procurement:

Wykonanie Dok. Proj. dot. dostosowania nowo zakupionego lokalu użytkowego do celów biurowych w Szczecinku.

Usługa obejmować będzie również świadczenie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz dokumentacji postępowania.

Termin realizacji podany w pkt II.2.7 jest wartością orientacyjną i może ulec zmianie.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia odpowiednich tematycznie części wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym w Ogłoszeniu o zamówieniu uwzględni możliwość składania ofert częściowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie uwzględniono w Planie postępowań na 2022 rok opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych – dla usług – w poz. 2.3.10.

Przewidywany termin uruchomienia postępowania – I / II kw. 2022 r.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
21/01/2022

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegóły realizacji zostaną określone w dokumentacji ogłaszanego postępowania, w tym Projektowanych postanowieniach umowy.

Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej z uwzględnieniem płatności określonej w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późni. zm.), tj. w formie przelewu z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postępowania będą przeprowadzane odpowiednio:

— na „miniPortalu” pod adresem – https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

albo

— na portalu dostępowym e-Zamówienia – https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (jeżeli Urząd udostępni na tej platformie funkcjonalności składania i otwierania ofert zaplanowane w 2022 r.),

przy czym Zamawiający każdorazowo wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentacji postępowania aktualną informację dotyczącą prowadzonego postępowania.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, w terminie określonym w art. 515 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy - Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022