Services - 33962-2022

Ikkerevideret maskinoversættelse

21/01/2022    S15

Spanien-Barcelona: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2022/S 015-033962

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CVR-nummer: P0800258F
Postadresse: C/ 62, núm. 16-18, edificio A, Segunda planta (Zona Franca)
By: Barcelona
NUTS-kode: ES511 Barcelona
Postnummer: 08040
Land: Spanien
E-mail: contractacio@amb.cat
Telefon: +34 932235151
Fax: +34 932235131
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=28027859
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

IT-tjenester til udvidelse af platformen for intelligente byer i Barcelonas storbyområde inden for den omfattende forvaltning af Barcelona-runderne.

Sagsnr.: 902529/21
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

IT-tjenester til udvidelse af platformen for intelligente byer i Barcelonas storbyområde inden for den omfattende forvaltning af Barcelona-runderne.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 485 900.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES511 Barcelona
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

IT-tjenester til udvidelse af platformen for intelligente byer i Barcelonas storbyområde inden for den omfattende forvaltning af Barcelona-runderne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 485 900.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se specifikationerne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se specifikationerne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/02/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Catalansk, Spansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/02/2022
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Åbningsdatoen kan ændres og vil blive offentliggjort i kontraktprofilen.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Offentlig åbning af Sobre C (Dokumentation vedrørende tildelingskriterier, der automatisk vurderes ved anvendelse af formler). Se specifikationerne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
By: Barcelona
Land: Spanien
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2022