Szolgáltatások - 339812-2018

03/08/2018    S148

Magyarország-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

2018/S 148-339812

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59040994
Postai cím: Dunavirág utca 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sulyok Anikó
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Telefon: +36 307718989
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000400992018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000400992018/reszletek
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: postai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Takarítási feladatok ellátása postai telephelyeken

Hivatkozási szám: EKR000400992018
II.1.2)Fő CPV-kód
90900000 Takarítási és higiéniai szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatási szerződés keretében összesen 203 darab telephely takarítási munkáinak elvégzése a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával az alábbi három részben.

1. rész: Baranya megye

2. rész: Pest megye

3. rész: Győr-Moson-Sopron megye

A részletes feltételeket az Ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Baranya megye

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90910000 Takarítási szolgáltatások
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
90610000 Utcatisztítási és -seprési szolgáltatások
90620000 Hólapátolási szolgáltatások
90630000 Jégmentesítési szolgáltatások
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
90911300 Ablaktisztítási szolgáltatások
90919100 Irodai berendezéssel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások
90919200 Irodatakarítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Baranya megye területéhez tartozó összességében 45 darab telephelyek 20 805 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.

Értékelési szempont rendszer:

1. szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 91

2. szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő „Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (az alkalmasság igazolásába bevont szakember nem ajánlható meg) (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) (fő)

Súlyszám: összesen 9

1. alszempont: Pécs, Diósi u. 51. telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

2. alszempont: Pécs, 1. posta Ig. telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

3. alszempont: Pécs, 14 posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

Értékelési skála 0-3 fő

„0” érték minimális pontszámot (1 pont) eredményez

„1” érték 4 pontot eredményez

„2” érték 7 pontot eredményez

„3”, vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot (10 pont) eredményez.

„3” értéknél magasabb értékű megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét!

Az 1. értékelési szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre.

A 2. értékelési részszempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik mindhárom alszempont esetében.

Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.

Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem ajánlható meg, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbi telephelyeken:

Pécs 1 posta Igazgatóság (7646, Pécs Jókai utca 10) 4.9.2018 (kedd) 11:00 óra

Pécs 2 posta (7602 Pécs, Indóház tér 6.) 4.9.2018 (kedd) 12:30 óra

Pécs Diósi u. 51. telephely (7600 Pécs, Diósi út 51) 4.9.2018 (kedd) 14:30 óra

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (fő) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 91
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Nagytakarítás szolgáltatás a szerződés hatálya alatt évente legfeljebb két alkalommal

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat 18.2.2019 napjától kezdődően nyújtja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Pest megye

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
90610000 Utcatisztítási és -seprési szolgáltatások
90620000 Hólapátolási szolgáltatások
90630000 Jégmentesítési szolgáltatások
90910000 Takarítási szolgáltatások
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
90911300 Ablaktisztítási szolgáltatások
90919100 Irodai berendezéssel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások
90919200 Irodatakarítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Pest megye területéhez tartozó összességében 119 darab telephelyek 28 545 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.

Értékelési szempont rendszer:

1. szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 91

2. szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő „Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (az alkalmasság igazolásába bevont szakember nem ajánlható meg) (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) (fő)

Súlyszám: összesen 9

1. alszempont: Cegléd 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

2. alszempont: Érd 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

3. alszempont: Szentendre 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

Értékelési skála 0-3 fő

„0” érték minimális pontszámot (1 pont) eredményez

„1” érték 4 pontot eredményez

„2” érték 7 pontot eredményez

„3”, vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot (10 pont) eredményez

„3” értéknél magasabb értékű megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét!

Az 1. értékelési szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre.

A 2. értékelési részszempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik mindhárom alszempont esetében.

Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.

Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem ajánlható meg, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbi telephelyeken:

Szentendre 1. posta (2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 23–25.) 5.9.2018 (szerda) 9:00 óra

Leányfalu posta (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 157.) 5.9.2018 (szerda) 11:00 óra

Dunabogdány posta (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 57.) 5.9.2018 (szerda) 13:00 óra

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 91
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Nagytakarítás szolgáltatás a szerződés hatálya alatt évente legfeljebb két alkalommal

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat 18.2.2019. napjától kezdődően nyújtja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Győr-Moson-Sopron megye

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
90610000 Utcatisztítási és -seprési szolgáltatások
90620000 Hólapátolási szolgáltatások
90630000 Jégmentesítési szolgáltatások
90910000 Takarítási szolgáltatások
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
90911300 Ablaktisztítási szolgáltatások
90919100 Irodai berendezéssel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások
90919200 Irodatakarítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

A telephelyek részletes listáját a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés keretében Ajánlatkérő Győr-Moson-Sopron megye területéhez tartozó összességében 39 darab telephelyek 19 976 m2 belső alapterület és egyéb felületek, valamint a műszaki leírásban részletezett külső terület takarítási munkáinak elvégzése (belső és külső terület napi és heti rendszeres takarítása, rendben tartása, valamint opció keretében nagytakarítás) a műszaki leírásban megadottaknak megfelelően, saját eszközökkel, és saját költségen biztosított tisztítószerek felhasználásával, továbbá higiéniai eszközök, fogyóanyagok és egyéb felszerelések biztosításával.

Értékelési szempont rendszer:

1. szempont: Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 91

2. szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő „Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma” (az alkalmasság igazolásába bevont szakember nem ajánlható meg) (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján) (fő)

Súlyszám: összesen 9

1. alszempont: Győr 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

2. alszempont: Mosonmagyaróvár 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

3. alszempont: Sopron 1. posta telephelyre megajánlott szakember (fő) Súlyszám: 3

Értékelési skála 0-3 fő

„0” érték minimális pontszámot (1 pont) eredményez

„1” érték 4 pontot eredményez

„2” érték 7 pontot eredményez

„3”, vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot (10 pont) eredményez

„3” értéknél magasabb értékű megajánlás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét!

Az 1. értékelési szempontra adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével kerülnek értékelésre.

A 2. értékelési részszempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik mindhárom alszempont esetében.

Az ajánlatok értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Az ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig veszi figyelembe.

Ugyanaz a szakember több részre és/vagy több telephelyre nem ajánlható meg, mivel a szakembereknek a szerződés teljesítése során a takarítási tevékenységben ténylegesen részt kell venniük.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az alábbi telephelyeken:

Sopron Igazgatóság épület (9400 Sopron, Széchenyi tér 7–10.) 6.9.2018 11:00 óra

Mosonmagyaróvár 1. posta (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 3.) 6.9.2018 (csütörtök) 13:30 óra

Győr 1. posta (9000 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 46.) 7.9.2018 (péntek) 11:00 óra

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel rendelkező napi és heti rendszeres takarításban résztvevő szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 91
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Nagytakarítás szolgáltatás a szerződés hatálya alatt évente legfeljebb két alkalommal

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Felolvasólap ajánlati elemeire kizárólag egész szám kerülhet megadásra.

Szolgáltató a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat 18.2.2019 napjától kezdődően nyújtja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1 -(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Akr.) 1-16.§ szerint. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr. 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1 -(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Az Akr.3.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2.§-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Az Akr.15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben- azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a rendelet előírja.

Azon esetekben amikor az ajánlattevő a minősített ajánlattevői jegyzékben szerepel Ajánlatkérő az Akr.12. § alapján jár el.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdése alapján az öntisztázás lehetőségére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá, hogy a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése alapján benyújtott igazolásoknak a jelen felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenniük.

Kbt.69. § (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő(k) vonatkozásában az Akr. 8. §-a szerint kell igazolnia Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) esetében az ajánlatkérő az Akr. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolására vonatkozó szabályokat az Ajánlatkérési Dokumentáció I. fejezet – Eljárási útmutató – 4. pontja is tartalmaz.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő előírja az Akr. 2. § (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:

M/1: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb takarítási szolgáltatásainak ismertetését

Ajánlattevőknek a teljesített szolgáltatásokat az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel kell ismertetni. Az Akr. 22. § (2) bekezdés alapján az Akr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (takarított felület m2), valamint a konzorciumi teljesítés esetén saját teljesítés mértékét

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum, év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége

— a takarított felület területét (m2),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Teljesített (befejezett) szolgáltatásnak a sikeres teljesítésigazolással lezárt szerződés tekintendő.

M/2: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21 § (3) bekezdés c) és g) pontja alapján MSZ EN ISO 9001:2009 és ISO 14001:2005 minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát (lejárati dátum megjelölésével).

Az Akr. 24. § (3)-(4) bekezdése értelmében ajánlatkérő az M/2 alkalmassági követelmény tekintetében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek az előírt minőségbiztosítási szabványokkal.

M/3: Ajánlattevő vagy kapacitást nyújtó szervezet csatolja az Akr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt takarító szakember(ek) megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát. Továbbá csatolja a bevonni kívánt szakembernek a képzettségét, szakmai gyakorlatának ismertetését és a rendelkezésre állási nyilatkozatát tartalmazó, a szakember saját aláírásával ellátott nyilatkozatát. A nyilatkozathoz csatolni kell a szakember képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik részenként külön-külön az ajánlati felhívás feladás napjától visszafelé számított 3 évben szerződés szerint teljesített, legalább 12 hónapon át folyamatosan végzett takarítási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséről szóló referenciával, melyben a takarított belső terület (iroda) nagysága eléri az

1. rész tekintetében a 6 800 m2;

2. rész tekintetében a 11 000 m2;

3. rész tekintetében az 8 000 m2;

Alapterületet a napi gyakorisággal végzett belső takarítására vonatkozóan

A referencia munka a vizsgált időszakban (azaz nem évenként) teljesítendő.

M/2: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001:2001 és ISO 14001:2005

Szabványoknak megfelelő az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényes tanúsítványokkal, vagy ezekkel az Akr. 24. § 3)-(4) bekezdése szerint egyenértékű tanúsítványokkal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.

M/3: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként legalább 1 (egy) fő takarítási tevékenységre vonatkozó szakirányú OKJ-s képesítéssel, és minimum 3 (három) éves szakmai (takarítás) gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz (munkaszervező, irányító, ellenőrzést végző).

Közös ajánlattétel esetén az M1, M2, M3 pontokban meghatározott alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az Akr. 30.§ (4) bekezdésre tekintettel a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban - a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Ajánlatkérő az M1, M2, M3 pontokban meghatározott alkalmassági követelményeket a fentebb megjelölt minősítési szempontoknál szigorúbban határozta meg.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Mindhárom Ajánlati rész esetében a dokumentációban részletezettek szerint:

I. Kötbér (hibás teljesítési kötbér) a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.

II. Ajánlattevőként szerződő félnek szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. (3) bekezdése szerint, a nettó éves szerződéses érték 5 %-ának megfelelő értékben biztosítékot kell nyújtania.

A biztosíték nyújtása a Kbt. 134. (6) bekezdés a) pontja alapján.

A biztosítéknak a szerződés megszűnését követő 60. napig kell Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a biztosítékot a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Mindhárom Ajánlati rész esetében: Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően Kbt. 135.§ (5) bekezdés alapján az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.

A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) egyik Ajánlati rész esetében sem.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés szerinti teljesítésről Ajánlatkérő a Kbt. 135.§. (1) figyelembevételével nyilatkozik, az ellenértéket az igazolt teljesítést követően, a Ptk. 6:130. § (1) alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással fizeti meg.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Az ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR Rendelet) foglaltakat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108.§-a alapján. A részletes szabályokat az Ajánlatkérési dokumentáció I.14.2 pontja tartalmazza. Ajánlatkérő az árlejtést az alábbi értékelési szempont vonatkozásában folytatja le:1. szempont Ajánlati ár (nettó Ft)

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/09/2018
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/09/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a EKR Rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le, EKR Rendelet szabályai szerint.

2. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR Rendelet 10-13. §-ai tartalmazzák.

3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 1.rész: 1 380 000 Ft; 2.rész: 1 600 000 Ft; 3. rész: 1 300 000 Ft.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdése. alapján teljesíthető.

Ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett befizetési számlaszáma:10918001-00000003-00330225

Ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban /pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya benyújtandó.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni Ajánlati részenként külön-külön.

5. Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani.

6. Az ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, mindhárom Ajánlati rész tekintetében (Kbt. 81.§ (4) bekezdés).

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza egyik ajánlati rész esetében sem.

8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) vonatkozóan.

9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Akr. 13.§ szerinti dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját, vagy azoknak v a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt – megfelelő egyéb okiratot.

10. Az Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét (mindhárom Ajánlati rész tekintetében), hogy amennyiben az ajánlattevők részéről nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, és az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.

11. Nyertes ajánlattevőnek a takarítási tevékenységet végző személyek adatait, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványait a munkavégzés megkezdése előtt át kell adnia.

12. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó Szabó Tamás (lajstromszám 00253).

13. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR Rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

14. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2018