Services - 34037-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Refuse and waste related services

2022/S 015-034037

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Pest Megyei Kormányhivatal
National registration number: 15789350241
Postal address: Városház Utca 7
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1052
Country: Hungary
Contact person: Patkó-Pintér Zita
E-mail: kozbeszerzes@pest.gov.hu
Telephone: +36 14856900
Fax: +36 14856903
Internet address(es):
Main address: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Address of the buyer profile: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001647062021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001647062021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
I.5)Main activity
Other activity: Általános államigazgatás

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Illegálisan lerakott hulladékok elszállítása

Reference number: EKR001647062021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Vállalkozási keretszerződés / Budapest és Pest Megye közigazgatási területén illegálisan lerakott hulladékok elszállítása az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

20 03 01 kódú hulladék elszállítása

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90520000 Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
NUTS code: HU120 Pest
Main site or place of performance:

Budapest és Pest Megye közigazgatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

Budapest és Pest Megye közigazgatási területén illegálisan lerakott, a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti 20 03 01 azonosító kódú hulladék (egyéb települési hulladék, ideértve vegyes települési hulladékot is) elszállítása, hulladékkezelésre történő átadása és dokumentálása vállalkozási keretszerződés formájában, nettó 322 800 000,- Ft keretösszeg erejéig a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Várható becsült mennyiség: 538 000 kg (Ajánlatkérő az itt megadott mennyiséget tájékoztató adatként közli tekintettel az eljárás jellegére, a mennyiség vonatkozásában az ajánlatkérő nem tud kötelezettséget vállalni.)

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott keretösszeg legalább 80%-ának lehívására kötelezettséget vállal.

Elvégzendő főbb feladatok a szerződés teljesítése során:

- A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály hatósági feladatai során hozott döntésében/végzésében feltüntetett, az illetékességi területén - Pest megyében és Budapest főváros területén - található ingatlanokon, illegálisan elhelyezett hulladékok ártalmatlanítás/hasznosítás céljából történő elszállítása.

- A hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség esetén annak szelektálása, rakodása kézi vagy gépi erővel, valamint a hulladékok mérlegelése.

- A hulladékok szükség szerint szállítható méretűre történő darabolása, elszállítása, az elszállított hulladék dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt rendelkezések szerint.

- A hulladékok jellemzőinek figyelembevételével a hulladékok további kezelésének meghatározása és átadása hulladékhasznosítási/ártalmatlanítási céllal.

- A hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása, fotódokumentáció készítésével

A részletes műszaki követelmények és feladatok a közbeszerzési dokumentumban (részeként a műszaki leírásban, szerződéstervezetben) kerültek meghatározásra.

A II.2.5. pontban meghatározott ajánlati ár értékelése az alábbi részszempontok szerint történik:

1. Ajánlati ár - Illegálisan lerakott 20 03 01 azonosító kódú hulladék szállítási díja (nettó Ft / kg) / Súlyszám: 85

2. Ajánlati ár - Okafogyott kiszállás esetén kiszállási díj (nettó Ft / km) / Súlyszám: 5

A II.2.5. pontban meghatározott minőségi értékelési részszemponthoz tartozó kiegészítés:

Az eseti feladat megrendelése: a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály hatósági feladatai során hozott döntésében/végzésében feltüntetett, a hulladék elszállításához szükséges adatokat (cím vagy koordináta, hulladék mennyiség, hulladék típusa) a döntés/végzés alapján kiállított megrendelés elküldésével rendeli meg elektronikus ügyfélkapun keresztül a nyertes ajánlattevőként szerződő féltől.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Teljesítés megkezdése az eseti feladat megrendelésétől számítva (min. 5 munkanap, max. 15 munkanap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 01/07/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

A II.2.7) pontban a szerződés időtartamának kezdő időpontjának megadása a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének napja.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Különböző hulladék elszállítása

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90520000 Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
NUTS code: HU120 Pest
Main site or place of performance:

Budapest és Pest Megye közigazgatási területe

II.2.4)Description of the procurement:

Budapest és Pest Megye közigazgatási területén illegálisan lerakott különböző típusú hulladék (kivéve a 20 03 01 azonosító kódú egyéb települési hulladék, ideértve vegyes települési hulladékot is) elszállítása, hulladékkezelésre történő átadása és dokumentálása vállalkozási keretszerződés formájában, nettó 1 292 000 000,- Ft keretösszeg erejéig a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Várható becsült mennyiség: 2 020 000 kg (egyéb nem veszélyes hulladék), 100 000 kg (veszélyes hulladék)

(Ajánlatkérő az itt megadott mennyiséget tájékoztató adatként közli tekintettel az eljárás jellegére, a mennyiség vonatkozásában az ajánlatkérő nem tud kötelezettséget vállalni.)

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott keretösszeg legalább 80%-ának lehívására kötelezettséget vállal.

Azonosító kód / Hulladék megnevezése:

20 03 07 / lomhulladék

20 02 01 / biológiailag lebomló hulladék

20 01 27* / veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

20 01 35* / veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól

20 03 99 / közelebbről meg nem határozható lakossági hulladék

17 01 01 / beton

17 01 02 / tégla

17 01 03 / cserép és kerámia

17 01 06* / veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke

17 01 07 / beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

17 09 03* / veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)

17 09 04 / kevert építési-bontási hulladék amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

16 01 03 / hulladékká vált gumiabroncsok

16 01 04* / hulladékká vált gépjármű

15 01 01 / papír és karton csomagolási hulladék

15 01 02 / műanyag csomagolási hulladék

15 01 07 / üveg csomagolási hulladék

15 01 09 / textil csomagolási hulladék

15 01 06 / egyéb, kevert csomagolási hulladék

15 01 10* / veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

17 06 05* / azbesztet tartalmazó építőanyag hulladék

Fenti azonosítószámok alá nem sorolt, egyéb hulladék

A *-gal jelölt azonosító kódok veszélyes hulladékot jelölnek.

Elvégzendő főbb feladatok a szerződés teljesítése során:

- A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály hatósági feladatai során hozott döntésében/végzésében feltüntetett, az illetékességi területén - Pest megyében és Budapest főváros területén - található ingatlanokon, illegálisan elhelyezett hulladékok ártalmatlanítás/hasznosítás céljából történő elszállítása.

- A hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség esetén annak szelektálása, rakodása kézi vagy gépi erővel, valamint a hulladékok mérlegelése.

- A hulladékok szükség szerint szállítható méretűre történő darabolása, elszállítása, az elszállított hulladék dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglalt rendelkezések szerint.

- A hulladékok jellemzőinek figyelembevételével a hulladékok további kezelésének meghatározása és átadása hulladékhasznosítási/ártalmatlanítási céllal.

- A hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása, fotódokumentáció készítésével

A részletes műszaki követelmények és feladatok a közbeszerzési dokumentumban (részeként a műszaki leírásban, szerződéstervezetben) kerültek meghatározásra.

A II.2.5. pontban meghatározott ajánlati ár értékelése az alábbi részszempontok szerint történik:

1. Ajánlat ár - Nem veszélyes hulladék (kivéve 20 03 01 azonosító kódú hulladék) szállítási díja (nettó Ft / kg) / Súlyszám: 70

2. Ajánlati ár - Veszélyes hulladék szállítási díja (nettó Ft / kg) / Súlyszám: 15

3. Ajánlati ár - Okafogyott kiszállás esetén kiszállási díj (nettó Ft/km) / Súlyszám: 5

A II.2.5. pontban meghatározott minőségi értékelési részszemponthoz tartozó kiegészítés:

Az eseti feladat megrendelése: a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály hatósági feladatai során hozott döntésében/végzésében feltüntetett, a hulladék elszállításához szükséges adatokat (cím vagy koordináta, hulladék mennyiség, hulladék típusa) a döntés/végzés alapján kiállított megrendelés elküldésével rendeli meg elektronikus ügyfélkapun keresztül a nyertes ajánlattevőként szerződő féltől.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Teljesítés megkezdése nem veszélyes hulladék esetében az eseti feladat megrendelésétől számítva (min. 5 munkanap, max. 15 munkanap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 01/07/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

A II.2.7) pontban a szerződés időtartamának kezdő időpontjának megadása a hirdetmény Kiadóhivatalnak történő feladhatósága érdekében történt. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének napja.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az előírt kizáró okok valamennyi rész vonatkozásában irányadó.

Az igazolás módja: a 321/2015. (X.30.) Kr. 1-16. §-ra figyelemmel.

A Kbt. 67. § (1) bek. foglaltak értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EKR rendszerben elektronikus űrlapként átadott egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm.r II. fejezetének megfelelően az EEKD ajánlatba történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fenn nem állását a rendelet 4. § (1), (1a), (1b), (3) és (4) bek., 6. § (1)-(2) bek., valamint 7. § előírásai szerint, továbbá a 8. §, 10. §, 12-16. § szerint.

Az EEKD kitöltésére megfelelően irányadó az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016. január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.r 4. § (3) bek.-ben, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani ajánlatában a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti arra vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, valamint abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm.r 1. § (2) bek. és a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az ajánlatkérő által a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 321/2015. (X.30.) Korm.r III. Fejezet 8. §, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében a 10. § szerint kell igazolni, valamint a 12. § alapján és a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint is igazolható.

Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolás(oka)t, amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja - az EEKD-ban megjelölte.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetében foglaltaknak megfelelően jogosult eljárni.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

Ajánlatkérő az 1. számú rész vonatkozásában előírja, hogy ajánlattevő rendelkezzen 20 03 01 azonosító kódú hulladéktípus esetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint gyűjtésre és szállításra vonatkozó érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy ajánlattevő rendelkezzen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minősítési engedéllyel vagy minősítési engedéllyel rendelkező szervezettel kötött érvényes szerződéssel. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pont]

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést (engedélyek megléte) ajánlatkérő az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (http://web.okir.hu/) nyilvántartásában ellenőrzi.

Abban az esetben, ha ajánlattevő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező szervezettel kötött szerződéssel rendelkezik, úgy a szerződés másolati példányát az ajánlatban be kell nyújtani.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az 1. számú rész vonatkozásában nem rendelkezik az előírt engedélyekkel (adott esetben szerződéssel).

Ajánlatkérő a 2. számú rész vonatkozásában előírja, hogy ajánlattevő rendelkezzen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint gyűjtésre és szállításra vonatkozó érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pont]

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést (engedélyek megléte) ajánlatkérő az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (http://web.okir.hu/) nyilvántartásában ellenőrzi.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az 2. rész vonatkozásában nem rendelkezik az előírt engedéllyel.

Az 1. és 2. rész vonatkozásában előírt engedélyek (adott esetben szerződés) érvényességét a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időtartama alatt folyamatosan fenn kell tartani.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség előzetes igazolására az ajánlatban be kell nyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. rész α pontjának kitöltésével az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, nem kéri a formanyomtatvány IV. rész A-D pontjában szereplő részletes információk megadását. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti bírálat körében kerül sor. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Az előírt alkalmassági követelmények valamennyi rész vonatkozásában irányadók.

M1. Az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített, legfeljebb hat éven belül megkezdett, a részajánlat (több részre történő ajánlattétel esetén: részajánlatok) tárgyának megfelelő hulladék elszállítási feladatok ellátása tárgyában végzett szolgáltatásainak ismertetése, a teljesített szolgáltatások referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással történő alátámasztása. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont]

Igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja, (2), (5) bekezdése vagy a 24. § (1) bekezdése szerint.

A referencianyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap formátumban), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szolgáltatás tárgya, mennyisége (kg), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.

A Kbt. 65. §. (7) bekezdésének első mondata szerinti esetben a Kbt. 65. §. (7), (9) és (11) bekezdése előírásait be kell tartani, a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat az ajánlatban be kell nyújtani.

Ha az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) tekintetében [több szervezet vagy személy igénybevétele esetén ezek mindegyike tekintetében külön-külön] a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot kitöltött formában a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdése szerint.

Fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelés a Kbt. 69. § (11a) bek. szerint is igazolható a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1/1. Alkalmas az ajánlattevő az 1. számú rész vonatkozásában benyújtott ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített, legfeljebb hat éven belül megkezdett, 20 03 01 azonosító kódú (egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) hulladék elszállítási feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amelyben az elszállított hulladék összesített mennyisége eléri vagy meghaladja a 200 000 kg mennyiséget.

Az előírt követelménynek való megfelelés egy vagy több szerződéssel (referenciával) is igazolható.

Az adott teljesítésre vonatkozóan benyújtott több referencia esetén a mennyiségi értékek adatai (kg) összeadódnak a bírálat során.

M1/2. Alkalmas az ajánlattevő a 2. számú rész vonatkozásában benyújtott ajánlattétel esetén, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 éven belül teljesített, legfeljebb hat éven belül megkezdett, veszélyes és/vagy nem veszélyes hulladék elszállítási feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amelyben az elszállított hulladék összesített mennyisége eléri vagy meghaladja az 500 000 kg mennyiséget.

Az előírt követelménynek való megfelelés egy vagy több szerződéssel (referenciával) is igazolható.

Az adott teljesítésre vonatkozóan benyújtott több referencia esetén a mennyiségi értékek adatai (kg) összeadódnak a bírálat során.

Az M1/1. és M1/2. pontban foglalt teljesítések igazolásával összefüggésben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja irányadó.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65. § (6) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. [Kbt. 65. § (7) bekezdés]

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Nyertes ajánlattevő pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést [Ptk. 6:186 § (1) bekezdés]

Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél neki felróható ok miatt a szerződésben foglalt teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, úgy köteles minden késedelmes nap után az adott megrendelés nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért fizetni. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 15 munkanapot meghaladó késedelem esetén felmondja a szerződést.

Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése egyebekben bármely - neki felróható - okból nem szerződésszerű, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az adott megrendelés vállalkozói díjának 20%-a. A hibás teljesítési kötbér alkalmazásával Ajánlatkérő három alkalommal élhet (ennek megfelelően a hibás teljesítési kötbér maximuma három alkalom). A hibás teljesítési kötbér maximumának elérését követően (azaz a nyertes ajánlattevőként szerződő fél három hibás teljesítését követően) Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a keretösszeg 10%-a.

Fizetési feltételek: A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése az igazolt (rész)teljesítést követően a Kbt. 135 §. (1) és (5)-(6) bekezdéseiben, a Kbt. 27/A. §-ában, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben és 6:245. §-ában foglaltakra figyelemmel, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § (1) és (3) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar Forint (HUF).

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/02/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/02/2022
Local time: 15:00
Place:

elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR)

Information about authorised persons and opening procedure:

A bontási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmaz

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

- Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot (a továbbiakban: KD) a gazdasági szereplők részére az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR), a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé, amely az érdeklődési szándék EKR-ben történő jelzését követően válik elérhetővé. Az eljárás azonosító száma: EKR001647062021

- Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 50. § (2) bek. u) pontja alapján ajánlati biztosítékot.

- A IV.2.6) pontban 1 hónapban megadott időtartam 30 nap időtartamot jelent.

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ban szereplő iratokat vagy ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban a nemleges nyilatkozatot az ajánlatban be kell nyújtani.

- Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (vagy személyt), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

- A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése alapján, amennyiben a gazdasági szereplő jelen közbeszerzési eljárás során - több részre történő ajánlattétel esetén - az ajánlatkérő által előírt kizáró okok fenn nem állásának igazolása és/vagy az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása körében valamely rész vonatkozásában igazolását vagy nyilatkozatát már benyújtotta, a gazdasági szereplőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

- Ajánlattevőnek ajánlatát a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

- Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §. szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, a gazdasági szereplővel kapcsolatos valamennyi előírt dokumentumot a hiánypótlásban be kell nyújtani.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. §. (5) bek. szerinti felolvasólapot, az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., valamint 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot nemleges esetben is be kell nyújtani.

- Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő/ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet hozzon/hozzanak létre.

- Ajánlattevőnek ajánlatát a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

- A közös ajánlattételre a Kbt. 35. §, valamint a KD előírásait kell alkalmazni.

- Az ajánlatokat az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kell benyújtani az EKR rendeletben és a KD-ban előírtak szerint az ajánlattételi határidő lejártáig.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) és (2) bek. foglaltakra, valamint az üzleti titok elhelyezésére vonatkozóan a Kbt. 44. §-ban foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire.

- Az ajánlattétel nyelve a magyar.

- A meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő szerint értendő.

- Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg a III.1.1) pont szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság, valamint a III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1. pontja vonatkozásában.

- Értékelés módszere valamennyi rész vonatkozásában: ajánlati ár fordított arányosítás; minőségi értékelési részszempont arányosítás. Adható pontszám 0-100.

- Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése tekintetében él a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti lehetőséggel.

- FAKSZ: Szedlacsek Gyula (lajstromszám: 00445)

- Irányadó jog: a hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt. vonatkozó előírásai, valamint végrehajtási rendeletei, és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022