Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 340421-2019

19/07/2019    S138

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2019/S 138-340421

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsabokorszky Ágnes
E-mail: agnes.zsabokorszky@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17958153
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Csaba
E-mail: csaba.markus@mtu.gov.hu
Telefon: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. b) pont
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 247/2014.(X. 1.) Korm.rend. szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás TMÜ kreatív

Hivatkozási szám: EKR000548962019
II.1.2)Fő CPV-kód
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79416000 Public relations szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92111200 Reklám-, propaganda-, ismeretterjesztő film és videofilm gyártása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

TMÜ Nonprofit Zrt. székhelye (1027 Budapest Kacsa u. 15–23.), továbbá hazai, illetve nemzetközi helyszínek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A TMÜ turisztikai márkaépítési tevékenysége keretében évente 9 db külföldi és belföldi kampányhoz (tervezetten külföldön 6 db, belföldön 3 db kampány) kapcsolódó alábbi komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása:

Stratégiai tervezés és tanácsadás körében átfogó éves kommunikációs stratégia és kampánystratégiák készítése projektvezetési, menedzsmenti feladatokkal együtt.

Integrált reklámügynökségi szolgáltatások körében komplex, integrált reklámkampány koncepciók kidolgozása, ideértve a kreatív koncepció és az egyes médiaeszközökre (min. ötféle médiaeszköz) alkalmazott kreatívok kidolgozását, valamint a szövegírást.

Grafikai tervezés körében valamennyi grafikai tervezési feladat ellátása, így különösen a különböző kiadványok, médiaeszközök teljes körű grafikai tervezése.

Gyártási feladatok körében a Megrendelő kommunikációs céljait támogató dekorációs és marketing eszközök; szóró- és reklámajándékok; nyomdai termékek; rádiószpot, film- és videóanyag gyártása (kisfilmek, infografikus videók, PR-filmek, animációk, dokumentumfilmek, dokumentációs filmek, min. 30 mp reklámfilmek); fotózás)

PR-ügynökségi szolgáltatások körében PR-stratégia, az egyes kampányokhoz igazodó PR-akciótervek elkészítése, PR-kampányok lebonyolítása, sajtókapcsolati feladatok, média- és kommunikációs tréningek, PR szövegírás, sajtóanyagok- és közlemények elkészítése,a nemzetközi és belföldi sajtófigyelés ellátása.

Rendezvényszervezési feladatok körében egy db, tervezetten 3500 fős, legalább 2 napos komplex rendezvény, valamint évente legalább 2 db, tervezetten 500 fős rendezvény, illetve 2-5 db, tervezetten 100 fős belföldi rendezvény teljes körű megszervezése és lebonyolítása, továbbá tanulmányutak leszervezése tervezetten egyszerre 20 fő részére főleg belföldön külföldi/belföldi újságíróknak egyaránt, sajtótájékoztatók, road-show-k, a külföldi országmárka-központok rendezvényeinek megszervezése, tematikus koncertek, kulturális események, konferenciák és kiállítások rendezése.

Online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások körében online kommunikációs stratégia elkészítése, cselekvési és ütemterv elkészítése, eDM programozása és kiküldése, bannerek programozása, weboldal és microsite koncepcionális tervezése és programozása, így többek között rendezvényen való részvétel regisztrációjához kapcsolódó weboldal programozása és annak kezelése, applikáció koncepcionális tervezése és programozása, közösségimédia-csatornák tartalommenedzsmentje rajongói szám növeléshez (tervezetten: 1 100 000 magyar követői bázis elérése közösségi oldalon, fotó megosztó közösségi oldalon 150 000 közösségi bázis elérése), posztírás, videós és fotós anyagok előállítása, social media kampánymenedzsment, közösségimédia-influencer együttműködések kialakítása, menedzselése.

A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás második részében a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján jár el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 14. Az M.2./a szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kampány lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat (kampányok száma db) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 15. Az M.2./b szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kampány grafikai tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (kampányok száma db) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 16. Az M.2./c szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kiállítás szervezésben és lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat (kiállítás db). / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 17. Az M.2./d szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi kampány közösségi média tartalommenedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat (kampány db) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 18. Az M.2./e szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi rendezvény PR kommunikációjában szerzett szakmai tapasztalat (rendezvény db) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 19. Az M.2./f szakember szakmai többlettapasztalata: nemzetközi online kampányban szerzett szakmai tapasztalat (kampány db) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 20. Az M.2./a-f) alkalmassági feltételnél előírt szakembereken felül bemutatott, legalább 36 hónap kiadványszerkesztői szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 21. Az M.2./a-f) alkalmassági feltételnél előírt szakembereken felül bemutatott, közösségi média tartalommenedzsmentjében legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (fő) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 22. Az ajánlattételi határidőt megelőző 24 hónapban regisztrált álláskeresői státuszban szereplő személyek Ajánlattevő által a teljesítésbe történő bevonása -(fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 23. Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt 1998. évi XXVI. tv. szerinti fogyatékos munkavállalók alkalmazása (fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 24. Ajánlattevő közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik legalább 30 országban turisztikai és/vagy rendezvényszervezői irodával vagy képviselettel (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 25. Ajánlattevő tagja nemzetközi reklámügynökségi hálózatnak, amely legalább 30 országban rendelkezik reklámügynökséggel (igen/nem) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 26. Mintafeladat / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 68
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelés: 1-13. részsz. KH útmutató 1. melléklet A 1.ba) pont szerint (adható pontszám: 0-1000), a 14-23. részsz. KH útmutató 1. melléklet A 1.bb) pont szerint (adható pontszám: 0-1000), a 24-25. részsz. KH útmutató 1. melléklet B.1) szerint (adható pontszám: 0-1000) a 26. részsz.KH útmutató 1. melléklet B.1) szerint (adható pontszám: 0-1000).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 087-209206
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MEDIATOR GROUP Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99132967
Postai cím: Bécsi út 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: a.farkasvolgyi@mediator.hu
Telefon: +36 202878818
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:

1. Stratégiai tervezés és tanácsadás (összesen nettó HUF) súlyszám 6;

2. Integrált reklámügynökségi szolgáltatások(összesen nettó HUF) súlyszám 7;

3. Grafikai tervezés (összesen nettó HUF) súlyszám 7;

4. Gyártás-dekorációs és marketingeszközök (összesen nettó HUF) súlyszám 7;

5. Gyártás-szóró-és reklámajándékok (összesen nettó HUF) súlyszám 3;

6. Gyártás-nyomdai feladatok (összesen nettó HUF) súlyszám 3;

7. Gyártás-rádiószpot, filmgyártás (összesen nettó HUF) súlyszám 5;

8. Gyártás-fotózás (összesen nettó HUF) súlyszám 3;

9. PR-ügynökségi szolgáltatások (összesen nettó HUF) súlyszám 7;

10. Rendezvényszervezési feladatok (összesen nettó HUF) súlyszám 7;

11. Online kommunikációs és közösségi médiaszolgáltatások (összesen nettó HUF) súlyszám 5;

12. Utazás, szállítás (összesen nettó HUF) súlyszám 3;

13. Szakemberek (összesen nettó HUF) súlyszám 5.

Ajánlattevő neve, címe adószáma:

1. MEDIATOR GROUP Reklámügynökség Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 58. 13622215-2-41;

2. Faster Promotion Kft. 6000 Kecskemét Vágó utca 2–4. 24161532-2-03 és Sa Day Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1012 Budapest Márvány utca 17. 5. em. 14496448-2-41

Szociális szempont: 23. értékelési szempont: Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt 1998. évi XXVI. tv. szerinti fogyatékos munkavállalók alkalmazása (fő)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2019