We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 34044-2022

Submission deadline has been amended by:  69743-2022
21/01/2022    S15

Netherlands-Hoofddorp: Ground investigation services

2022/S 015-034044

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Haarlemmermeer
National registration number: 381942865
Postal address: Raadhuisplein 1
Town: Hoofddorp
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2132 TZ
Country: Netherlands
Contact person: Linda Willemsen
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
Telephone: +31 9001852
Internet address(es):
Main address: http://www.haarlemmermeer.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0d46ff94c1eba4180b2b4b342f885524
Additional information can be obtained from another address:
Official name: www.tenderned.nl
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: Info@tenderned.nl
Internet address(es):
Main address: http://Www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0d46ff94c1eba4180b2b4b342f885524
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: www.tenderned.nl
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: Info@tenderned.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://Www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bodem-en wegenbouwkundig onderzoek rovk 2022-2026

Reference number: 2021-353
II.1.2)Main CPV code
71351500 Ground investigation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeente beoogt een partij te contracteren:

• Die een 'partner' is die uiteraard de juiste Bodem- en wegenbouwkundige onderzoeken levert, die toegevoegde waarde biedt en mee denkt en helpt in de ambitie van professioneel opdrachtgeverschap en een continu borging- en verbeterproces (leercurve) te hanteren;

• Garandeert en feitelijk in staat is dat hij het programma van eisen uit kan voeren en ook uit zal voeren;

• Optimaal invulling geeft aan de omschrijving van de wensen;

• Die in geval van combinaties minimaal zelf de kennis en ervaring heeft om de adviezen voor bodem- en verhardingsonderzoeken zelf te kunnen opstellen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Haarlemmermeer

II.2.4)Description of the procurement:

Aangezien er op geen enkele wijze op voorhand is vast te stellen welke opdrachten in het kader van onderhavige dienstverlening wanneer verleend dienen te worden, is gekozen voor de vorm van een raamovereenkomst. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume ongeveer gemiddeld € 650.000, - exclusief BTW per jaar. Dit geeft geen garantie voor de werkelijke afname de komende jaren; genoemde indicatie van het volume is dan ook geen garantieomzet.

Als maximale waarde benoemen we de waarde van € 1.200.000, - gemiddeld per jaar. Gegadigde kan géén rechten ontlenen aan deze bedragen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

optie verlenging : 2 x 1 jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengingsoptie

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geen uitsluitingsgrond van toepassing

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- 8.2 Verzekering

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- 8.3.1 Kwaliteitsborging- NEN-EN-ISO-9001,

- 8.3.2 Veiligheid,

- 8.3.3 Erkenning besluit Bodembeheer,

- 8.3.4 Accreditatie Laboratorium onderzoek,

- 8.4 Beroepsbevoegdheid

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

na de looptijd van 2 jaar, is optioneel verlenging mogelijk van 2 x 1 jaar. Totaal maximaal looptijd van 4 jaar.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 06/04/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Holland
Town: Haarlem
Country: Netherlands
E-mail: Info@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616100
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022