Segítsen tökéletesíteni a TED portált, töltse ki rövid kérdőívünket!

Szolgáltatások - 340469-2019

19/07/2019    S138    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Kaposvár: Alacsony padlójú buszok

2019/S 138-340469

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10425141
Postai cím: Áchim András utca 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király István
E-mail: titkarsag@kkzrt.hu
Telefon: +36 82411850
Fax: +36 82411850

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposbusz.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kaposbusz.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52854033
Postai cím: Áchim András utca 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Ágnes
E-mail: fazekas.agnes@kkh.hu
Telefon: +36 82527710
Fax: +36 82527718

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposholding.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.kaposholding.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: közszolgálatató
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-s

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2 db e-busz adásvétele

Hivatkozási szám: EKR000706562019
II.1.2)Fő CPV-kód
34121400
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése, üzembe helyezése, valamint az autóbuszhoz szükséges töltőoszlop szállítása és üzembe helyezése, és kapcsolódó képzés tekintetében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31158000
34121000
34121100
34121400
79632000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Cseri út 16.; 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, 2 db alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése és üzembe helyezése, autóbuszonként 1 db éjszakai töltőoszlop beszerzése, üzembe helyezése, valamint 1 db gyors töltőoszlop beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások (így különösen, de nem kizárólag átadás, telepítés, oktatás) ellátása.

Ajánlattevő feladata a leszállításra került autóbuszba a dinamikus utas-tájékoztató rendszer és jegyérvényesítő rendszer beszerzése, beépítése és a meglévő rendszerekhez való integrálása.

Az új, városi körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós midi, városi (M3/I.osztályú) menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, elektromos üzemű, 2 tengelyes autóbusz ajánlatkérő telephelyére szállítása dokumentációkkal együtt. A jármű forgalomba helyezése az Ajánlatkérő nevére, az előírt engedélyek beszerzése, a kezelőszemélyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása, a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A jármű feleljen meg a forgalomba helyezésük pillanatában érvényes, rájuk vonatkozó összes magyar jogszabálynak, UN ECE (ECE-UNO) szabványoknak, a vonatkozó EEC előírásoknak, kiemelten az alább felsoroltaknak, valamint egyéb, a műszaki leírásban megemlített különleges előírásoknak.

Az autóbusz kivitele feleljen meg a szállítás időpontjában Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különös tekintettel a mindenkor hatályos 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak és a 661/2009/EK 107 irányelvnek). Rendelkezzen olyan Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje, illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány másolatát legkésőbb a jármű átadását megelőzően 30 nappal Ajánlatkérőnek át kell adni.

A jármű korszerű, egyszintes, alacsonypadlós, az utasajtónál lépcső nélküli kialakítású, kéttengelyes midi, tipikusan városi körülmények között (úthálózat, utasterhelés, forgalmi átlagsebesség, domborzati viszonyok, az ajtó a menetirány szerinti jobb oldalon helyezkedjen el stb.) használható, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen. Továbbá az autóbusz utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szerelt legyen.

Alapfeltétel, hogy a járművet korábban sehol nem helyezték forgalomba és az alvázszámból azonosítható legyen annak gyártási éve.

Alapvető geometriai jellemzők:

— Hosszúság: 5800 mm-8800 mm

— Szélesség: legfeljebb 2550 mm

— Magasság: legfeljebb 3500 mm

— Fix utasülések száma: legalább 8 db

— Utaskapacitás (4 fő/m2): legalább 14 fő

— Teljesítményigénye legalább: 7 kW/t az össztömegre vonatkoztatva

— Minimális hatótávolság: 120 km

— Alacsony belépő-magasságú, alacsonypadlós

— Járóközi belmagasság: az ENSZ-EGB 107. előírásnak megfelelően

— Ajtónyílás szélesség: a jogszabályi előírásoknak megfelelően,

— Legalább 1 darab mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen.

Folytatás a VI.4.3.) pontban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Maximális hatótávolság (km; minimum 120 km, maximum 250 km) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Fix utas ülések száma (db, minimum 9 db, maximum 26 db) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő (hónap; minimum 6 hónap, maximum 10 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2016-0002

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. A megkötésre kerülő szerződés 97,500000 % Európai Uniós támogatásból és 2,500000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 110-268862
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

2 db e-busz adásvétele

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: «Kbt.») 53. § (1) bekezdése szerint eljárva az eljárást megindító felhívást visszavonta. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a visszavonásról hirdetményt adott fel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/07/2019