Szolgáltatások - 341327-2019

22/07/2019    S139    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Dánia-Koppenhága: A Kopernikusz földmegfigyelési szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási keretszerződés – a „CLC+ Backbone” előállítása a raszter- és vektortermékeket is tartalmazóan, a 2017-ből, 2018-ból és 2019-ből származó műholdas bemenő adatok alapján

2019/S 139-341327

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Postai cím: Kongens Nytorv 6
Város: Copenhagen K
NUTS-kód: DK011
Postai irányítószám: 1050
Ország: Dánia
Kapcsolattartó személy: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eea.europa.eu

A felhasználói oldal címe: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5196
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Kopernikusz földmegfigyelési szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási keretszerződés – a „CLC+ Backbone” előállítása a raszter- és vektortermékeket is tartalmazóan, a 2017-ből, 2018-ból és 2019-ből származó műholdas bemenő adatok alapján

Hivatkozási szám: EEA/DIS/R0/19/012
II.1.2)Fő CPV-kód
72300000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás célja szolgáltatási keretszerződés megkötése egy gazdasági szereplővel az úgynevezett „CLC+ Backbone” előállítására vonatkozóan, amely számos raszter- és vektorterméket is tartalmaz, elsősorban a Kopernikusz Sentinel 2017., 2018. és 2019. évi műholdas képeire alapozva. A „CLC+ backbone-t” a CLC+ termék- és szolgáltatáscsoport bevezetése első összetevőjének szánják, amely a következőkből áll:

— az ún.„CLC+ backbone”,

— az ún. „CLC+ core”,

— az ún. „CLC+ instances”,

— az ún. „CLC+ legacy”.

Ezeket az összetevőket fokozatosan vezetik majd be az Eionet EAGLE szakértői csoportja által kidolgozott, és az érdekelt felekkel folytatott mélyreható konzultációs folyamat során megszilárdított koncepciónak megfelelően. A „CLC+ Backbone-t” követő komponensek végrehajtására egymást követő, nyílt pályázati felhívások révén kerül sor.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DK01
A teljesítés fő helyszíne:

Minden szolgáltatást elsősorban a jövőbeni nyertes ajánlattevő saját telephelyén kell teljesíteni. Eseti találkozókra is sor kerülhet az EEA koppenhágai telephelyén, az egyedi szerződések követelményeinek függvényében.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázókat felkérjük arra, hogy a szolgáltatások és a kötelező követelmények részletesebb leírásáért, valamint a termékekkel, módszerekkel, munkafolyamatokkal kapcsolatos további technikai részletekért tekintsék meg a 7. mellékletet (az EAGLE alapján kidolgozott új földmegfigyelési koncepció végrehajtására vonatkozó műszaki dokumentáció: tervezési koncepció és a „CLC+ backbone”, műszaki dokumentáció, a „CLC+ core” és a „CLC+ instances” termékleírás-tervezetei, a követelmények felülvizsgálatát is tartalmazóan).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A nyertes ajánlattevőnek egy, a mindkét szerződő fél általi aláírástól számítva 24 (huszonnégy) hónap kezdeti időtartamra szóló szolgáltatási keretszerződés kerül odaítélésre, amely legfeljebb 2 alkalommal, egyenként 12 hónapra meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Parlament és a Tanács 377/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a Kopernikusz-program létrehozásáról (HL L 122., 24.4.2014, 44. o.).

II.2.14)További információk

A „CLC+ backbone” előállítására vonatkozóan becsült költségvetés (a pályázati dokumentáció 1.3) szakasza) 7 500 000 és 9 000 000 EUR közé tehető. Emellett a tanácsadási szolgáltatások (a pályázati dokumentáció 1.4.8) szakasza) becsült értéke 1 000 000 EUR. A szerződés teljes értéke 8 500 000 és 10 000 000 EUR közé tehető.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentáció 2.1), 2.2.1) és 2.2.2) szakaszát.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/09/2019
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/09/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség helyszíne, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNIA.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson részt vehetnek a pályázók képviselői (pályázónként 1 képviselő). A képviselők részvételi szándékukról legkésőbb (közép-európai idő szerint) 20.9.2019 (16:00) időpontig előre tájékoztassák az ügynökség közbeszerzési szolgálatát e-mailben: procurement@eea.europa.eu.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: https://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetcím: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: https://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2019