Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 341872-2021

07/07/2021    S129

România-Câmpina: Antiseptice şi dezinfectante

2021/S 129-341872

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Municipal Câmpina
Număr naţional de înregistrare: 2845818
Adresă: Str. Carol I nr. 117
Localitate: Câmpina
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 105600
Țară: România
Persoană de contact: Amalia Mihalache
E-mail: achizitii@spitalcampina.ro
Telefon: +40 784216211
Fax: +40 244335989
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalcampina.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100123503
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate spitalicească
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare antiseptice și dezinfectanți – acord-cadru 24 de luni

Număr de referinţă: 2845818_2021_PAAPD1305132
II.1.2)Cod CPV principal
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru antiseptice si dezinfectanti – conform caietului de sarcini atasat si anexei la caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente se regasesc in caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Recepţia cantitativă şi calitativă a produsului se face la destinatia finala, respectiv Spitalul Municipal Campina – magazie materiale.

În cazul constatării unor lipsuri cantitative sau diferenţe calitative, beneficiarul are dreptul să reclame aceasta prin intermediul achizitorului în termen de 48 de ore de la deschiderea coletului (coletelor) care contine (conţin) produsul, iar furnizorul se obligă să completeze/să înlocuiască produsul în termen de 24 de ore.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 920 680.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 9
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SERVETELE DEZINFECTANTE PENTRU SUPRAFETE SI ECHIPAMENTE MEDICALE

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- B-DUL CAROL I, NR. 117, CAMPINA, JUD. PRAHOVA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SERVETELE DEZINFECTANTE PENTRU SUPRAFETE SI ECHIPAMENTE MEDICALE - CONFORM CAIET SARCINI ATASAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 580.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DEZINFECTANTI PENTRU INSTRUMENTAR CU ACTIUNE PRIN TOXICITATE CELULARA

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- B-DUL CAROL I, NR. 117, CAMPINA, JUD. PRAHOVA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DEZINFECTANTI PENTRU INSTRUMENTAR CU ACTIUNE PRIN TOXICITATE CELULARA - CONFORM CAIET SARCINI ATASAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 96 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DETERGENT PENTRU PLOSCAR

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39831000 Preparate de spălare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- B-DUL CAROL I, NR. 117, CAMPINA, JUD. PRAHOVA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DETERGENT PENTRU PLOSCAR - CONFORM CAIET SARCINI ATASAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DEZINFECTANT AUTOMAT PENTRU INSTRUMENTAR

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- B-DUL CAROL I, NR. 117, CAMPINA, JUD. PRAHOVA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DEZINFECTANT AUTOMAT PENTRU INSTRUMENTAR - CONFORM CAIET SARCINI ATASAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COVORASE DECONTAMINARE

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39330000 Echipament de dezinfectare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- B-DUL CAROL I, NR. 117, CAMPINA, JUD. PRAHOVA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

COVORASE DECONTAMINARE - CONFORM CAIET SARCINI ATASAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DEZINFECTANT PENTRU DEZINFECTIA CHIRURGICALA A MAINILOR

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33741300 Dezinfectant pentru mâini
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- B-DUL CAROL I, NR. 117, CAMPINA, JUD. PRAHOVA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DEZINFECTANT PENTRU DEZINFECTIA CHIRURGICALA A MAINILOR - CONFORM CAIET SARCINI ATASAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 205 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COVORASE DEZINFECTOARE

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39330000 Echipament de dezinfectare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- B-DUL CAROL I, NR. 117, CAMPINA, JUD. PRAHOVA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

COVORASE DEZINFECTOARE - CONFORM CAIET SARCINI ATASAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 7 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DEZINFECTANT PENTRU INSTRUMENTAR CU ACTIUNE PRIN OXIDARE CELULARA

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24323220 Acid peracetic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- B-DUL CAROL I, NR. 117, CAMPINA, JUD. PRAHOVA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DEZINFECTANT PENTRU INSTRUMENTAR CU ACTIUNE PRIN OXIDARE CELULARA - CONFORM CAIET SARCINI ATASAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 48 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DEZINFECTANTI PENTRU SUPRAFETE

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631600 Antiseptice şi dezinfectante
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA- B-DUL CAROL I, NR. 117, CAMPINA, JUD. PRAHOVA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DEZINFECTANTI PENTRU SUPRAFETE - CONFORM CAIET SARCINI ATASAT

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 516 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, tertii sustinatorii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: dr. Tiu Calin- Iulian - manager, ec. Burchiu Eugenia - director economic, ing. Mihalache Amalia - sef birou achizitii, Visan Larisa Andreea- consilier juridic, Sava Elena-Camelia - economist, as. spital Zecheru Raluca - asistent spital, dr. epidemiolog Sovaiala Miruna - responsabil contract, as. Neagu Cezarina - asistent medical CPIAAM.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic, are eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul a livrat in ultimii 3 ani produse similare in valoare de cel putin valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent/ lot. Prin produse similare sc intelege: dezinfectanti si/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) si fara a conditiona domeniul in care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apa, colectivitati). Cerinta 2: Prezentarea documentelor care atesta masurile implementate de operatorul economic prin care se garanteaza trasabilitatea produselor, pe lantul de aprovizionare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta – informatii referitoare la indeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/ valoarea corespunzatoare a produselor livrate in perioada de referinta (ultimii 3 ani); In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Acordul de asociere, precum si documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economie care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu modul in care garanteaza trasabilitatea produselor, urmand sa probeze indeplinirea cerintei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne cuprinzand punctele de control si criteriile de monitorizare a produselor si proceselor pe lantul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante in indeplinirea cerintei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/08/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/08/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP la sectiunea ”Raspuns consolidat”, a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Modul de departajare al ofertelor: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

DUAE va fi configurat de catre autoritatea contractanta in SEAP, iar raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, potrivit dispozitiilor Notificarii ANAP din 08 Aprilie 2019 privind utilizarea DUAE.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Municipal Câmpina – Birou juridic
Adresă: Bulevardul Carol I nr. 117
Localitate: Câmpina
Cod poștal: 105600
Țară: România
E-mail: achizitii@spitalcampina.ro
Telefon: +40 244335989
Fax: +40 244335989
Adresă internet: http://www.spitalcampina.ro/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/07/2021