Services - 34193-2022

Submission deadline has been amended by:  90665-2022
21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Architectural design services

2022/S 015-034193

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 24819699244
Postal address: Dózsa György Út 41.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1146
Country: Hungary
Contact person: Márkus Csaba
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telephone: +36 13743130
Fax: +36 17002293
Internet address(es):
Main address: http://ligetbudapest.hu
Address of the buyer profile: http://ligetbudapest.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001654462021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001654462021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Épületépítési projekt szervezése

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tervezési szerződés a Városliget részére

Reference number: EKR001654462021
II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan.

Ajánlattevő feladata a Városliget és környezete közlekedési rendszerének átfogó fejlesztése keretében - A Kós Károly sétány gépjármű forgalmának megszüntetése, valamint az Állatkerti körút forgalomcsillapítása érdekében közlekedési és kapcsolódó közmű infrastruktúra engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk készítése.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71220000 Architectural design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.

II.2.4)Description of the procurement:

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan.

Ajánlattevő feladata a Városliget és környezete közlekedési rendszerének átfogó fejlesztése keretében - A Kós Károly sétány gépjármű forgalmának megszüntetése, valamint az Állatkerti körút forgalomcsillapítása érdekében közlekedési és kapcsolódó közmű infrastruktúra engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk készítése.

Tervező feladata a 1415/2020. (VII. 16.) Korm. határozatban megjelöltek szerinti célok megvalósulása érdekében szükséges tervezési feladat keretében alábbi dokumentációk elkészítése.

A Csomóponti kialakítások meghatározása, csomóponti kapacitásszámítások, forgalomtechnikai koncepció kidolgozása

B Kós Károly sétány gépjárműforgalom előli lezárása és gyalogos-kerékpáros sétánnyá átalakítása

C Állatkerti körút átmenő gépjárműforgalom előli lezárása

D Az Állatkerti körút és Kós Károly utak átépítésével összefüggő közműhálózat tervezése

Koncepcióterv A feladat, Engedélyezési, kiviteli és tendertervi dokumentációk készítése B-C-D feladatok kapcsán.

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan. Ajánlattevő feladata a Városliget és környezete közlekedési rendszerének átfogó fejlesztése keretében - A Kós Károly sétány gépjármű forgalmának megszüntetése, valamint az Állatkerti körút forgalomcsillapítása érdekében közlekedési és kapcsolódó közmű infrastruktúra engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk készítése. Tervező feladata a 1415/2020. (VII. 16.) Korm. határozatban megjelöltek szerinti célok megvalósulása érdekében szükséges tervezési feladat keretében alábbi dokumentációk elkészítése.

Koncepcióterv:

Csomóponti kialakítások meghatározása, csomóponti kapacitásszámítások, forgalomtechnikai koncepció kidolgozása (tervezési területen érintett ~8 db csomópontra)

Engedélyezési, kiviteli és tendertervi dokumentációk:

Kós Károly sétány műemléki jelentőségű területén gépjárműforgalom elöli lezárása és gyalogos-kerékpáros sétánnyá átalakítása, valamint Állatkerti körút átmenő gépjárműforgalom elöli lezárása során

1. Kós Károly sétány műemléki jelentőségű területén ~600 m hosszon gyalogos kerékpáros közlekedés biztosításával

2. Állatkerti körút ~1200 méter 2x1 sávos út, kétoldali járdákkal, kerékpáros infrastruktúrával

3. ~8 db közúti csomópont átvezetés,

4. Kós Károly sétányon 2 db közúti híd műtárgy tervezése.

Az Állatkerti körút és Kós Károly utak átépítésével összefüggő közműhálózat tervezése,

1. közvilágítás az utak mentén ~1800 m hosszon,

2. trolibusz felsővezeték hálózat ~800 m hosszon,

3. új városi vízgerinc hálózat és/vagy vezeték ~2000 fm,

4. csatorna gerincvezeték ~150 fm,

5. útvíztelenítés, csapadékvíz elvezetés az utak mentén ~1800 m hosszon.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként belvárosi környezetben végzett, műemléki jelentőségű területet érintő közúti infrastruktúra fejlesztés teljes körű engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítésében (min. 0, max. 5 db) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata tervezőként metró nyomvonal védőzónáján belüli területet érintő vízi közmű hálózat teljes körű engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítésében (min. 0, max. 5 db) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 360
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) A II.2.7) pontban megadott időtartam alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére és az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő tekintetében köteles ajánlattevő külön egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző hat év (72 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (tervezési feladatok ellátása) szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (és kapcsolattartási adatai);

- a teljesítés idejét, (kezdő és befejező dátumot olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a felhívás feladását közvetlen megelőző hat évben (72 hónap) történt; a kezdő és befejező időpont év-hónap-nap pontossággal megadva);

- a szolgáltatás tárgyát;

- a szolgáltatás mennyiségét;

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került és amelyből az ajánlatevő alkalmassága egyértelműen megállapítható.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy az alkalmasság minimumkövetelményeiben megadott mértékegységben).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére és a 24. § (1) bekezdésére.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2.1-2.4. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok valamennyi szakember esetében:

- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra és adott esetben milyen jogosultsága van;

- a szakember szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;

- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata;

- a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az alábbi, szerződésszerűen teljesített referenciákkal;

M1.1.) Összesen legalább 0,6 km hosszú, új vagy meglévő nyomvonalon tervezett, belvárosi, műemléki jelentőségű területen található trolibusz infrastruktúra engedélyezési és /vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmazott legalább 2 db közúti csomóponti átvezetés tervezést.

M1.2.) Legalább 1,5 km hosszú városi vízgerinc hálózat tervezésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítése tárgyú referenciával.

Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható.

M2.1.) Legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik KÉ-K és/vagy KÉ-KK tervezői jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint) és legalább 36 hónap közúti közlekedési építmények tervezésén szerzett vezető tervezői gyakorlattal valamint 36 hónap projektvezetői tapasztalattal belvárosi és parki környezetben.

Ajánlatkérő elfogadja a 36 hónap közúti közlekedési építmények tervezésén szerzett vezető tervezői gyakorlatot és a 36 hónap projektvezetői tapasztalatot oly módon is, hogy azt a szakember külön-külön időszakban teljesítette, illetve olyan módon is, hogy az részben vagy egészében ugyanabban az időszakban valósult meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti korlátozással él, mivel az olyan alapvető fontosságú feladatot végez, mely esetben nem megengedhető más szervezet kapacitására való támaszkodás. Ajánlatkérő „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

M2.2.) Legalább 1 fő vízépítési tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „VZ-TEL” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, és legalább 36 hónap városi környezetben található közút vízelvezetési rendszerének és belvárosi terület vízi közmű hálózat tervezésében szerzett tervezői szakmai gyakorlattal.

M2.3.) Legalább 1 fő vasúttervező szakemberrel, aki rendelkezik KÉ-VV tervezői jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint) és legalább 36 hónap trolibusz hálózat villamos berendezések, áramellátás tervezése területen tervezésén szerzett tervezői gyakorlattal.

M2.4.) Legalább 1 fő hídtervező szakemberrel, aki rendelkezik HT tervezői jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint) és minimum 36 hónap híd -és különleges szerkezet tervezésén szerzett tervezői gyakorlattal valamint rendelkezik engedélyezési vagy kiviteli terv szintű közúti híd tervezési gyakorlattal.

Egy szakember több pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

A további alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kötbérek, biztosítékok:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Kötbérek:

- késedelmi: max. a részteljesítésre eső Tervezői díj 10%-a

- meghiúsulási: az el nem végzett Feladatokra eső nettó Tervezői díj 20%-a

- Jótállás: 36 hónap

- teljesítési biztosíték a Tervezői díj 5%-a

- jótállási biztosíték a Tervezői díj 5%-a

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg. A teljesítés során 1 db végszámla nyújtható be.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(7) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/02/2022
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés - (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó - és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.

6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás, a minőségi kritérium szempontok tekintetében egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési módszer további részletezését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

14) FAKSZ: dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042

15) Részekre törtnő ajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A tervezési feladatok egyes részelemei egymásra épülő munkafolyamatoknak tekintendőek, egymással szorosan összefüggenek, egységet képeznek, melynek részekre bontása nem lehetséges, továbbá az a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.

16) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

17) A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limit nem lehet kisebb 100 millió,- Ft, / káresemény és 100 millió,- Ft, /biztosítási időszak.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022