Services - 34225-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-The Hague: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-034225

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijksvastgoedbedrijf
National registration number: 552550970
Postal address: Korte Voorhout 7
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 CW
Country: Netherlands
Contact person: Chantal Veerman
E-mail: Postbus.RVB.aanbesteden@rijksoverheid.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b7c789ac386914e6b9bd4855b7a17e3e
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Vraag- en antwoordmodule in het dashboard van deze aanbesteding
Postal address: Korte Voorhout 7
Town: 's Gravenhage
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 CW
Country: Netherlands
Contact person: Rijksvastgoedbedrijf
E-mail: Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl
Internet address(es):
Main address: https://www.TenderNed.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b7c789ac386914e6b9bd4855b7a17e3e
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Dashboard van deze aanbesteding
Postal address: Korte Voorhout 7
Town: 's Gravenhage
Postal code: 2511 CW
Country: Netherlands
Contact person: Rijksvastgoedbedrijf
E-mail: Postbus.RVB.Aanbesteden@Rijksoverheid.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: https://www.TenderNed.nl/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

22620 | Nieuwbouw Technology Center Land te Leusden (Perceel I: Architectuur)

Reference number: 22620
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Al sinds 1956 is de Afdeling Techniek in zijn huidige werkplaats in Leusden, gehuisvest. De Afdeling Techniek voert daar het Depot Level Maintenance aan alle grondgebonden wapensystemen van Defensie uit. Naast het periodiek en groot onderhoud van deze grondgebonden systemen voert de afdeling ook modificaties, beproevingen en projecten uit ter verbetering van de inzet van de Landmacht.

Vanwege bezuinigingen bij Defensie zijn grote investeringen om het complex in Leusden te onderhouden, de laatste decennia, uitgebleven. Als gevolg daarvan is er een niet meer te herstellen onderhoudsachterstand ontstaan. Het Rijksvastgoedbedrijf is derhalve verzocht te zorgen voor nieuwe en toekomstbestendige huisvesting voor de Afdeling Techniek in de vorm van een Technology Center Land. De totale omvang van het TCL wordt geschat op 41.000 m2 BVO. Ten behoeve hiervan is het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar Ontwerpteam, in dit geval voor perceel I, de architect.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL31 Utrecht
Main site or place of performance:

Leusden

II.2.4)Description of the procurement:

Een nadere beschrijving van de werkzaamheden staat in bijlage “Scope adviesdiensten t/m oplevering”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gunningscriterium 1: Kern van de opdracht / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Gunningscriterium 2: Samenwerking / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De scope van onderhavige ontwerpopdracht bestaat uit de volgende onderdelen van de opdracht:

Deel 1: Nader specificeren van het programma van eisen en opstellen van een voorontwerp (VO)

Deel 2: Opstellen van een definitief ontwerp (DO),

Deel 3: Opstellen van een technisch ontwerp/bestek (TO)

Deel 4: Opstellen van een uitvoeringsgereed ontwerp (UO)

Deel 5: Adviseren van het Rijksvastgoedbedrijf bij prijsvorming en contractvorming van de realisatie

Deel 6: Adviseren van het Rijksvastgoedbedrijf gedurende de realisatie en nazorg

De in deze paragraaf beschreven delen 2 tot en met 6 zijn te beschouwen als herzieningsoptie in de zin van artikel 2.163, lid c van de Aanbestedingswet 2012. Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zicht het recht voor om deze onderdelen van de opdracht eenzijdig in te roepen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Eigen verklaring,

- Strafrechtelijke veroordelingen,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Betalingen belastingen en premies

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Geschiktheidseis 1: Ervaring met het ontwerpen van een complex programma,

- Geschiktheidseis 2: Ervaring met het coördineren van een omvangrijke integrale ontwerpopdracht,

- Geschiktheidseis 3: Ervaring met BIM,

- Geschiktheidseis 4: Kwaliteitsmanagementsysteem,

- Geschiktheidseis 5: Geregistreerde architect,

- Geschiktheidseis 6: Geregistreerde landschapsarchitect

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 14/03/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Verwezen wordt naar de "Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase" op het dashboard van deze aanbesteding in TenderNed.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: 's-Gravenhage
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: 's-Gravenhage
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022