Services - 34247-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Zwolle: Flow-monitoring services

2022/S 015-034247

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Waterschap Drents Overijsselse Delta
National registration number: 64208338
Postal address: Postbus 60
Town: Zwolle
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 8000 AB
Country: Netherlands
Contact person: Lisanne Nagtegaal
E-mail: lisannenagtegaal@wdodelta.nl
Telephone: +31 627189495
Internet address(es):
Main address: http://www.wdodelta.nl/
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=180900
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=180900
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Watermanagement

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Debietmetingen as a service

II.1.2)Main CPV code
71631440 Flow-monitoring services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

​Opdrachtgever wenst een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan met één opdrachtnemer, zodat de kwaliteit van de debietmeetinrichtingen en de daaruit voortvloeiende meetgegevens gedurende een lange periode het beste zijn gewaarborgd. De aanbesteding heeft als doelstelling om één leverancier te contracteren die het waterschap over een periode van zeven jaar voorziet van nauwkeurige en gevalideerde gemeten debietwaarden met de mogelijkheid om te verlengen met een variabele periode van maximaal drie jaar.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38420000 Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
38421000 Flow-measuring equipment
45246000 River regulation and flood control works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

​Opdrachtgever wenst een langdurige samenwerkingsrelatie aan te gaan met één opdrachtnemer, zodat de kwaliteit van de debietmeetinrichtingen en de daaruit voortvloeiende meetgegevens gedurende een lange periode het beste zijn gewaarborgd. De aanbesteding heeft als doelstelling om één leverancier te contracteren die het waterschap over een periode van zeven jaar voorziet van nauwkeurige en gevalideerde gemeten debietwaarden met de mogelijkheid om te verlengen met een variabele periode van maximaal drie jaar.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De raamovereenkomst kan hierna met maximaal 3x1 jaar verlengd worden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Technisch: de aanbestedende dienst verwacht van opdrachtnemer een investering om nieuwe debietmetingen te plaatsen. Om een reële afschrijvingstermijn te bieden, is een langere looptijd noodzakelijk.

Economisch: om te voorkomen dat aanbestedende dienst met hogere dan noodzakelijke kosten wordt geconfronteerd is het niet wenselijk voor een korte looptijd te kiezen.

Planning: gefaseerde vervanging.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/02/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Overijssel
Town: Zwolle
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022