Services - 34289-2022

21/01/2022    S15

Suomi-Kemi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2022/S 015-034289

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kemin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0210427-6
Postiosoite: Valtakatu 26
Postitoimipaikka: Kemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 94100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Hankintatoimi/ Ympäristötoimiala
Sähköpostiosoite: hankinnat@kemi.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kemi.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=355775&tpk=3bd27383-e54c-4fea-a995-104af6f488b9
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=355775&tpk=3bd27383-e54c-4fea-a995-104af6f488b9
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitejärjestely 2022-2024

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kemin kaupungin ympäristötoimiala pyytää tarjouksia yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta koskee toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erikseen. Tarjouskilpailun perusteella solmitaan puitejärjestely, jossa kuhunkin osa-alueeseen valitaan 3-5 konsulttitoimistoa.

Tarjouksia pyydetään seuraaviin osa-alueisiin:

1. kunnallistekniikan suunnittelu

2. liikenteenohjaus- ja liikennetekninen suunnittelu

3. maankäytön suunnittelu

4. geotekniikka

5. ympäristösuunnittelu

Työt edellytetään tehtäväksi voimassaolevien suunnittelua ja rakentamista koskevien määräysten ja ohjeiden sekä hyvän rakentamistavan mukaisesti ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Konsultin tulee noudattaa työssään Kuntaliiton ja valtionhallinnon ohjeita, viranomaismääräyksiä ja suunnitteluohjeita (InfraRYL). Suunnitelmat laaditaan tilaajan ohjeistuksen mukaista esitystapaa noudattaen sekä sähköinen suunnitelma-aineisto luovutetaan dwg - ja pdf -muodossa tilaajalle. Tarjouksen voi antaa yhdestä tai useammasta osa-alueesta. Suunnittelukohteet tulevat olemaan Kemin kaupungin alueella.

Tarjouskilpailun perusteella solmitaan puitejärjestely, jossa kullakin osa-alueella vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) palveluntuottajaa. Mikäli yhteen osa-alueeseen tulee enemmän kuin 5 tarjousta, tehdään valinta viiden (5) palveluntuottajan valinnasta puitejärjestelyyn hinta-laatuvertailulla standardoimismenetelmän mukaan.

Hinta- ja laatupisteytys tarkemmin liitteissä 1, 3 ja 5.

Hinta 40 %

Laatu 60 %

Puitesopimuksen pituus on kolme (3) vuotta, alustavasti 1.3.2022-31.12.2024, tai aikaisintaan kun päätös on saanut lainvoiman. Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optioon, Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiovuoden alkua, aikooko Tilaaja ottaa optiovuodet käyttöön.

Kunkin työtehtävän yhteydessä tilaajalla on mahdollisuus käyttää ketä tahansa valituista konsulteista sen mukaan, kenen tilaaja katsoo parhaiten kuhunkin tehtävään soveltuvan. Valittujen kesken voidaan järjestää myös minikilpailutus. Yli 60 000 euron hankinnoissa järjestetään minikilpailutus kaikkien valittujen kesken osa-alueittain. Kemin kaupunki ei sitoudu tilaamaan mitään tiettyä määrää konsulttitöitä keneltäkään valitulta konsultilta. Kaupunki voi yksipuolisesti irtisanoa sopimuksen yhden tai useamman konsultin kanssa. Puitesopimus ei velvoita tilaajaa ostamaan palveluja sopimustoimittajilta.

Tarjouksessa tulee esittää aikaveloitushinnat henkilöryhmittäin ja nimetä ryhmään kuuluvat henkilöt suunnittelualoittain. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tehtäviin osallistuvien henkilöiden kelpoisuus suunnittelutehtäviin (MRL 120 e § mukaan).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kunnallistekniikan suunnittelu

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kemin kaupunki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kunnallistekniikan suunnittelutehtävät ovat pääasiassa katujen sekä vesihuollon ja niihin liittyvien rakenteiden suunnittelua. Katu- ja rakennussuunnitelmia laaditaan voimassa olevien asemakaavojen ja liikennejärjestelysuunnitelmien perusteella ja niissä määritetään katujen mitoitus, luonne ja liikenteelliset ratkaisut.

Vesihuollon- ja vesihuoltoon liittyviä rakennesuunnitelmia laaditaan annettavien lähtötietojen ja suunnitteluohjeiden mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 50 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2022
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksen kesto on kolme (3) vuotta alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta.

Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokauteen, jos asiasta sovitaan yhteisesti 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Liikenteenohjaus- ja liikennetekninen suunnittelu

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kemin kaupunki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Liikenteenohjaus- ja liikennetekninen suunnittelu käsittää po. alan katu- ja rakennussuunnittelua sekä valaistussuunnittelua.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 50 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2022
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokauteen, jos asiasta sovitaan yhteisesti 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Maankäytön suunnittelu

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kemin kaupunki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Maankäytön suunnittelu on lähinnä yleis- ja asemakaavoitusta sekä niihin liittyviä selvitystöitä. Kaupunkikuvaan liittyvät selvitykset tulee havainnollistaa. Työhön vaaditaan kaavoittajan pätevyys.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 50 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2022
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokauteen, jos asiasta sovitaan yhteisesti 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Geotekniikka

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kemin kaupunki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Geotekniikka pitää sisällään maaperätutkimuksia, -tulkintoja ja pohjatutkimuslausuntoja.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 50 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2022
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokauteen, jos asiasta sovitaan yhteisesti 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Ympäristösuunnittelu

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kemin kaupunki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ympäristösuunnittelu on puistojen, liikenneväylien pihojen yms. yleisten alueiden ympäristön yleis- ja rakennesuunnittelua.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 50 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2022
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus sisältää mahdollisuuden yhden (1) vuoden optiokauteen, jos asiasta sovitaan yhteisesti 3 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 25
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/02/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/02/2022
Paikallinen aika: 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakuaika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää ja se lähtee kulumaan siitä, kun tarjoja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/01/2022