TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 343224-2021

07/07/2021    S129

Česko-Praha: Systémové a technické poradenské služby

2021/S 129-343224

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 525/15
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 118 10
Země: Česko
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Tel.: +420 257041111
Fax: +420 257042788
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mfcr.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na služby penetračního testování

II.1.2)Hlavní kód CPV
72220000 Systémové a technické poradenské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění služby penetračního testování, která je s ohledem na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů či jeho prováděcích předpisů nutná v oblasti zabezpečení jednotlivých informačních systémů Kritické informační infrastruktury a Významných informačních systémů a provozních systémů. Předmětem veřejných zakázek mohou být i penetrační testy prováděné dle legislativy, která nahradí legislativu dle věty první, či provedení penetračních testů na jakémkoli informačním systému, pokud to Centrální zadavatel (či zadavatel veřejné zakázky v DNS) považuje za vhodné.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 24 000 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72254000 Testování programového vybavení
72254100 Testování systémů
72800000 Audity a testování počítačů
72150000 Poradenské služby v oblasti počítačových auditů a technického vybavení počítačů
72254000 Testování programového vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ Česko
Kód NUTS: CZ0 Česko
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění služby penetračního testování, která je s ohledem na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů či jeho prováděcích předpisů nutná v oblasti zabezpečení jednotlivých informačních systémů Kritické informační infrastruktury a Významných informačních systémů a provozních systémů. Předmětem veřejných zakázek mohou být i penetrační testy prováděné dle legislativy, která nahradí legislativu dle věty první, či provedení penetračních testů na jakémkoli informačním systému, pokud to Centrální zadavatel (či zadavatel veřejné zakázky v DNS) považuje za vhodné.

Služby penetračního testování budou poskytovány zejména v prostředí Ministerstva financí a Státní pokladny Centra sdílených služeb, s.p.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Byl zřízen dynamický nákupní systém
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 001-001117
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Dynamický nákupní systém na služby penetračního testování

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
11/06/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 21
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 18
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 21
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ALP Security, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 03311171
Poštovní adresa: Rybná 716/24
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
E-mail: ales@alpsec.cz
Tel.: +420 604257076
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Menzo, a.s.
Národní identifikační číslo: 28203526
Poštovní adresa: Křižíkova 185/35
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
E-mail: info@menzo.cz
Tel.: +420 221863211
Internetová adresa: https://menzo.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Servodata a.s.
Národní identifikační číslo: 25112775
Poštovní adresa: Karolinská 661/4
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
E-mail: info@servodata.net
Tel.: +420 734250936
Internetová adresa: https://www.servodata.net
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Axians redtoo s.r.o.
Národní identifikační číslo: 24236594
Poštovní adresa: Na Strži 2097/63
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: monika.skrabska@axians.com
Tel.: +420 734763720
Internetová adresa: https://www.axians.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Auxilium Cyber Security s.r.o.
Národní identifikační číslo: 08013381
Poštovní adresa: Přístavní 1363/1
Obec: Praha 7
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 170 00
Země: Česko
E-mail: martin.pozdena@auxiliumcybersec.com
Tel.: +420 739467470
Internetová adresa: https://www.auxiliumcybersec.com/cz/index.html
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Hacktrack Security s.r.o.
Národní identifikační číslo: 06799671
Poštovní adresa: Výstaviště 405/1
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ06 Jihovýchod
PSČ: 603 00
Země: Česko
E-mail: holoch@hacktrack.com
Tel.: +420 606714910
Internetová adresa: https://www.hacktrack.com
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 44851391
Poštovní adresa: Doudlebská 1699/5
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: tomas.hlavsa@atos.net
Tel.: +420 604290196
Internetová adresa: https://atos.net/cs/ceska-republika
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: BDO Digital a.s.
Národní identifikační číslo: 25056646
Poštovní adresa: V parku 2316/12
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 148 00
Země: Česko
E-mail: info@bdo-it.com
Tel.: +420 241046130
Internetová adresa: http://bdo-it.cz/cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: T-Mobile Czech Republic a.s.
Národní identifikační číslo: 64949681
Poštovní adresa: Tomíčkova 2144/1
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 148 00
Země: Česko
E-mail: lubomir.wajda@t-mobile.cz
Tel.: +420 603400252
Internetová adresa: https://www.t-mobile.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: AEC a.s.
Národní identifikační číslo: 04772148
Poštovní adresa: Voctářova 2500/20a
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 180 00
Země: Česko
E-mail: petr.vojacek@aec.cz
Tel.: +420 736187606
Internetová adresa: https://www.aec.cz/cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Asseco Central Europe, a.s.
Národní identifikační číslo: 27074358
Poštovní adresa: Budějovická 778/3a
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
E-mail: david.sindelar@asseco-ce.com
Tel.: +420 604210242
Internetová adresa: https://ce.asseco.com/cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Elat s.r.o.
Národní identifikační číslo: 25580825
Poštovní adresa: Kuřimská 1503/42
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ06 Jihovýchod
PSČ: 621 00
Země: Česko
E-mail: schindler@elat.cz
Tel.: +420 602625123
Internetová adresa: https://www.elat.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Solutia, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27127982
Poštovní adresa: Petrohradská 390/46
Obec: Praha 10
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 101 00
Země: Česko
E-mail: snezana.milovanovicova@solutia.cz
Tel.: +420 773486900
Internetová adresa: https://www.solutia.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Trusted Network Solutions, a.s.
Národní identifikační číslo: 26239701
Poštovní adresa: Žižkova 600
Obec: Bílovice nad Svitavou
Kód NUTS: CZ06 Jihovýchod
PSČ: 664 01
Země: Česko
E-mail: simon.nespesny@tns.cz
Tel.: +420 739418648
Internetová adresa: https://tns.cz/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: insighti a.s.
Národní identifikační číslo: 28539991
Poštovní adresa: Politických vezňů 935/13
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
E-mail: radovan.vacek@insighti.com
Tel.: +420 739408737
Internetová adresa: https://www.insighti.com/cs/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 24 000 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

V případě některých dodavatelů bude poddodavatel plnit veřejné zakázky v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Uvedená hodnotící kritéria v II.2.5.) jsou neplatná, jelikož k uveřejnění formuláře je nutné definovat hodnotící kritéria i přes tu skutečnost, že se jedná se o zavedení dynamického nákupního systému, zadavatel hodnocení nabídek neprovádí, pouze posuzuje žádosti o účast.

Zadavatel uvedl povinný údaj v V.2.1.) Datum uzavření smlouvy, nicméně uvedené datum 11. 6. 2021 představuje datum zavedení dynamického nákupního systému.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/07/2021