Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 343238-2022

27/06/2022    S121

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 121-343238

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak- és közép-dunántúli térségben

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak- és közép-dunántúli térségben

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45247130 Vízvezeték építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45233223 Úttest újraburkolása
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45233228 Útburkolat építése
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252210 Víztisztító üzem építési munkái
45252140 Iszapvíztelenítő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Győr-

Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye, Fejér megye, Tolnamegye, Somogy megye,

Baranya megye, Bács-Kiskun megye és Zala megye (ld. a VI.3) 11. pontot is).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési

miniszter hatáskörébe utalt beruházások,valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a

hulladékgazdálkodásiés az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) rendeletében

Ajánlatkérőfeladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító

beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelőenjelen keretmegállapodás fő

tárgya az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a Környezeti és EnergiahatékonyságiOperatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében

megvalósítandó beruházások megvalósítása az észak- ésközép-dunántúli térségben, a keretösszeg erejéig.

További információk az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában találhatóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések várhatóankivétel nélkül európai uniós alapból finanszírozott programmal kapcsolatos, a KEHOP 2. prioritása keretébenmegvalósuló beruházások.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 201-362448

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandóberuházások megvalósítására az észak- és közép-dunántúli térségben

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 70 000 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban a jelen pont szerinti 4 gazdasági szereplő került nyertes ajánlattevőkéntkihirdetésre:

A nyertes ajánlattevők adószáma, a szerződés aláírásának dátuma, KKV-szerinti minősítése:

- Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.: (13748429-2-20, 28.9 2016, KKV),

- M-E 2020 Konzorcium (Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 12671003-2-07, KKV;EuroAszfalt Építő és

Szolgáltató Kft.: 13125811-2-44, nem KKV; 29.9 2016.),

- Swietelsky Magyarország Kft.: (14300327-2-44, 28.9 2016., nem KKV),

- Colas Alterra Zrt.: (13961149-2-44, 29.9 2016., nem KKV).

Valamennyi nyertes ajánlattevő vonatkozásában valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele.

A módosítás aláírásának dátuma: 2020. augusztus 06.

A hirdetmény V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk részben az "igen" megjelölés a keretmegállapodásban részes és az

előzőek szerint rögzített Ajánlattevőknek megfelelően értelmezendő.

4.sz. KM aláírása: 2022.06.03.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dotobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/06/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
45247130 Vízvezeték építése
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
45252126 Ivóvízkezelő mű építési munkái
45252140 Iszapvíztelenítő mű építési munkái
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Győr-

Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye, Fejér megye, Tolnamegye, Somogy megye,

Baranya megye, Bács-Kiskun megye és Zala megye (ld. a VI.3) 11. pontot is).

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel

összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt

beruházások,valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodásiés az

ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) rendeletében Ajánlatkérőfeladatai közé utalja a

szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához

szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelőenjelen keretmegállapodás fő tárgya az ajánlatkérő

hatáskörébe utalt, a Környezeti és EnergiahatékonyságiOperatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó

beruházások megvalósítása az észak- ésközép-dunántúli térségben, a keretösszeg erejéig.

További információk az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában találhatóak.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 104 999 999 999.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Mészáros utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Király utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A jelen 4.sz.módosítás megfelel aKbt.141.§(4)bek.c)pont.-ban foglaltaknak,figyelemmel arra,hogy a KM alapján lefolytatott versenyújranyitásos eljárások alapján megkötött egyedi szerződések teljesítése során felmerült pótmunka szükséglet(ek),amelyek az egyedi szerződések módosítását is maga után vonták. A pótmunka szükséglet a projektek megvalósítása során merültek fel,amelyek a projekt megvalósíthatósága, elszámolhatósága és fenntarthatósága szempontjából nem hagyhatóak figyelmen kívül.A pótmunká(k)ra vonatkozó szükséglet(ek) a 272/2014. (XI.5.)Kr.alapján az IH részéről felülvizsgálatra kerültek(kerülnek)és az Irányító Hatóság által elfogadott pótmunka alapján került(kerül) sor szerződésmódosítás(ok)ra.

Az előzőeken túl továbbá az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő Közig.hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 323/2020.(VII.1.)Kr.3. és 4.§-ban foglalt rendelkezések alapján.

A Felek által a KM időbeli hatálya alatt, „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosítószámú projekt keretében, Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztési, bővítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyában kötött egyedi szerződés 5.számú mód. szerződésszerű teljesítésére tekintettel a KM időbeli hatályának letelte okán a KM időtartamának meghosszabbítása vált szükségessé.

A közbeszerzési eljárások egyik fajtájaként nevesített eljárás eredményeként létrejött KM atipikus volta miatt a felek jogainak és kötelezettségeinek összessége a keretmegállapodás hatálya alá tartozó egyedi szerződésben realizálódik. Ezen eseti eredménykötelmek ellehetetlenülését a ’lex specialis derogat legi generli’ általános jogelv alapján nem okozhatja a KM időbeli hatályának letelte. Továbbá a KM-hez kapcsolódó jogalkotói szándék és cél elérését, a Kbt. alapelveinek érvényre juttatását, így különösen, de nem kizárólagosan a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználását az egyedi szerződésben rögzített eredménykötelem megvalósulása szolgálja.

A „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosítószámú projekt keretében, Bicske szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztési, bővítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyában kötött egyedi szerződésmódosítás időbeli hatálya túlnyúlik a keretmegállapodás időtartamán, azonban ez nem okozhatja az egyedi szerződés teljesítésének ellehetetlenülését, hivatkozva a KM XII.1. pontjában foglaltakra is,valamint figyelemmel arra, hogy az egyedi szerződés vonatkozásában felmerült előre nem látható körülmény (NIF M1 autópálya óbaroki pihenőhely szennyvizeinek elvezetése miatt a FIDIC Sárga Könyv 13. Változtatások és kiigazítások cikkely szerinti Változtatási javaslatban Vállalkozó által ismertetett pótmunka) dátuma a keretmegállapodás időbeli hatálya alatti. A felmerült pótmunka elvégzése a keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződés szerint Vállalkozó teljesítési kötelezettsége, amelynek teljesüléséhez a keretmegállapodás időtartamának meghosszabbítása szükséges.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, figyelemmel arra, hogy az kizárólag a keretmegállapodás időtartamának módosításra irányul.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A keretmegállapodások módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor, a VII.2.1. pontban részletezettek szerint.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 104 999 999 999.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 104 999 999 999.00 HUF