Supplies - 343438-2022

27/06/2022    S121

Poland-Olsztyn: Medical equipments

2022/S 121-343438

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
National registration number: 739-369-67-39
Postal address: al. Warszawska 30
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-082
Country: Poland
Contact person: Zamówienia Publiczne
E-mail: przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Telephone: +48 895245380
Internet address(es):
Main address: http://szpital.uwm.edu.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ

Reference number: 15/2022
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na poszczególne części zamówienia:

Zadanie Nr 1. Monitory.

Zadanie Nr 2. Dializator.

Zadanie Nr 3. Respirator.

Zadanie Nr 4. Echokardiograf.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona pierwszego uruchomienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 3 do SWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy oraz Załącznik Nr 3 do SWZ - Wymagania techniczne – warunki graniczne.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 Monitory

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195110 Respiratory monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III.

2. Zadanie Nr 1. Monitory.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona pierwszego uruchomienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 3 do SWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy oraz Załącznik Nr 3 do SWZ - Wymagania techniczne – warunki graniczne.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzeń regenerowanych, używanych lub będących przedmiotem pokazów, demonstracji, itp. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.

6. Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentem przekazania, tj. protokołem zdawczo – odbiorczym. Wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do używania, dokumentację producenta, instrukcję obsługi oraz gwarancję na dostarczany przedmiot zamówienia.

7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe - techniczne przedmiotu zamówienia / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres obowiązywania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny ofert). Termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od daty udzielenia zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 Dializator

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33181100 Haemodialysis devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III.

2. Zadanie 2 Dializator.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona pierwszego uruchomienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 3 do SWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy oraz Załącznik Nr 3 do SWZ - Wymagania techniczne – warunki graniczne.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzeń regenerowanych, używanych lub będących przedmiotem pokazów, demonstracji, itp. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.

6. Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentem przekazania, tj. protokołem zdawczo – odbiorczym. Wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do używania, dokumentację producenta, instrukcję obsługi oraz gwarancję na dostarczany przedmiot zamówienia.

7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe - techniczne przedmiotu zamówienia / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres obowiązywania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny ofert). Termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od daty udzielenia zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3 Respirator

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III.

2. Zadanie 3 Respirator.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona pierwszego uruchomienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 3 do SWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy oraz Załącznik Nr 3 do SWZ - Wymagania techniczne – warunki graniczne.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzeń regenerowanych, używanych lub będących przedmiotem pokazów, demonstracji, itp. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.

6. Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentem przekazania, tj. protokołem zdawczo – odbiorczym. Wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do używania, dokumentację producenta, instrukcję obsługi oraz gwarancję na dostarczany przedmiot zamówienia.

7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe - techniczne przedmiotu zamówienia / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres obowiązywania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny ofert). Termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od daty udzielenia zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4 Echokardiograf

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112340 Echocardiographs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III.

2. Zadanie 4 Echokardiograf.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona pierwszego uruchomienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 3 do SWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy oraz Załącznik Nr 3 do SWZ - Wymagania techniczne – warunki graniczne.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzeń regenerowanych, używanych lub będących przedmiotem pokazów, demonstracji, itp. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.

6. Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentem przekazania, tj. protokołem zdawczo – odbiorczym. Wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do używania, dokumentację producenta, instrukcję obsługi oraz gwarancję na dostarczany przedmiot zamówienia.

7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry jakościowe - techniczne przedmiotu zamówienia / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres obowiązywania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny ofert). Termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od daty udzielenia zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SWZ załącznik nr 8 Projektowane postanowienia umowy.

2. Zmiany umowy określa SWZ załącznik nr 8 Projektowane postanowienia umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/07/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/07/2022
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez elektroniczne odszyfrowanie ofert wczytanych na platformie zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:

wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

oraz

wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie będzie wzywał do ich złożenia o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

2. Szczegółowy opis dokumentów w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania przedstawia SWZ rozdział VIII ust. 3.

3. Na ofertę składa się:

1) wypełniony i podpisany elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ) - Formularz nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp;

2) wypełniony i podpisany elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz asortymentowo – cenowy – (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ) - Formularz jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp (należy złożyć wyłącznie w części, na które jest składana

oferta);

3) wypełniony i podpisany elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz wymagań technicznych – warunków granicznych - (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ) - Formularz jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp (należy złożyć wyłącznie w części,

na które jest składana oferta);

4) przedmiotowe środki dowodowe szczegółowo opisane w rozdziale IV niniejszej SWZ;

5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ" (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, oświadczenie składa osobno każdy wykonawca, podpisane elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;

6) Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ).

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.

5. Zamawiający informuje, że szczegółowy opis dotyczący przetwarzania danych osobowych zawarł w SWZ rozdział XXIII

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505 – 590), jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

9. Elementy obligatoryjne treści odwołania zawiera art 516 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Skargę kasacyjną może wnieść strona oraz Prezes Urzędu. Przepisy części pierwszej księgi pierwszej tytułu VI działu Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego stosuje się.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/06/2022