Services - 34350-2022

21/01/2022    S15

Lithuania-Kaunas: Software programming and consultancy services

2022/S 015-034350

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
National registration number: 132340880
Postal address: Pramonės pr. 11 A
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 51327
Country: Lithuania
Contact person: Edita Ričkutė
E-mail: edita.rickute@vmu.lt
Telephone: +370 61630812
Internet address(es):
Main address: www.vivmu.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8835
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=616856
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=616856&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Miškininkystė

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Veiklos valdymo sistemos pritaikymo techninės specifikacijos parengimo, įvertinant integruotos miškų ūkio veiklos apskaitos informacinės sistemos tolimesnį naudojimą paslaugų pirkimas

Reference number: 11217
II.1.2)Main CPV code
72200000 Software programming and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Integruotos miškų ūkio veiklos apskaitos informacinės sistemos (IMUVIS)

tolimesnio naudojimo tyrimo paslaugų tikslas yra įvertinti IMUVIS galimą

pritaikymą šiuo metu vykdomiems Perkančiosios organizacijos veiklos procesams

ir parengti rekomendaciją dėl tolimesnio IMUVIS naudojimo.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72200000 Software programming and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

IMUVIS galimo tolimesnio naudojimo rekomendacija - 1 vnt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti Specialiųjų sąlygų 4 priede nurodytus reikalavimus.

2. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti ne tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), bet ir visus atitiktį reikalavimams tiekėjų kvalifikacijai pagrindžiančius dokumentus. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais:

1. pirmo pareikalavimo Užsakovo naudai išduota banko garantija / draudimo bendrovės laidavimu.

2. į Užsakovo sąskaitą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, padarytu mokėjimo pavedimu.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – ne mažiau kaip 3 (trys) procentai nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantis dokumentas pateikiamas Užsakovui / Užsakovo atstovui Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.4 punkte nurodytu būdu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Esminės pirkimo sąlygos – Pirkimo techninės specifikacijos projektas ir pasiūlymų vertinimo kriterijų projektas buvo paskelbti ir rinkos suinteresuoti dalyviai susipažino su jais bei pradėjo rengtis atviram konkursui (tarptautinis pirkimas) vykdant išankstinę (rinkos) konsultaciją (CVP IS pirkimo numeris 571787).

Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija iš anksto supažindino rinkos subjektus su planuojamu pirkimu atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) būdu ir esminėmis jo sąlygomis, suteikė pakankamai duomenų jiems pradėti rengtis pateikti pasiūlymus ir dėl šios priežasties šie rinkos subjektai gali pasirengti pateikti pasiūlymus per trumpesnį laiką, nei nustatyta VPĮ 60 str. 1 d. 1 p., vadovaujantis VPĮ 61 str. 3 d. 1 p. pasiūlymų pateikimo terminas sutrumpintas iki 15 dienų.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/02/2022
Local time: 09:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022