Services - 34358-2022

21/01/2022    S15

Sweden-Lidingö: Services related to oil pollution

2022/S 015-034358

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lidingö kommun
National registration number: 212000-0191
Postal address: Stockholmsvägen 50
Town: LIDINGÖ
NUTS code: SE110 Stockholms län
Postal code: 18182
Country: Sweden
Contact person: Lena Wennerklint
E-mail: lena.wennerklint@lidingo.se
Internet address(es):
Main address: http://www.lidingo.se
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afozzvaubb&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afozzvaubb&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oljesanering

Reference number: 21/97
II.1.2)Main CPV code
90741000 Services related to oil pollution
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Orientering om uppdraget

Danderyd kommun, Norrtälje kommun, Österåker kommun, Vaxholm Stad, Roslagsvatten AB, Ekerö kommun, Järfälla kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad, Sundbyberg Avfall och Vatten AB samt Lidingö Stad inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud gällande ramavtal avseende skadebegränsande åtgärder, sanering, transport och omhändertagande av sanerat material och avfall till beställarna.

För information om kommunerna och deras geografiska fakta se respektive kommuns/stads webbsida.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE110 Stockholms län
Main site or place of performance:

Lidingö

II.2.4)Description of the procurement:

Orientering om uppdraget

Danderyd kommun, Norrtälje kommun, Österåker kommun, Vaxholm Stad, Roslagsvatten AB, Ekerö kommun, Järfälla kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad, Sundbyberg Avfall och Vatten AB samt Lidingö Stad inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud gällande ramavtal avseende skadebegränsande åtgärder, sanering, transport och omhändertagande av sanerat material och avfall till beställarna.

För information om kommunerna och deras geografiska fakta se respektive kommuns/stads webbsida.

Anbudets form och innehåll

Anbud som inte uppfyller samtliga ska-krav kan komma att förkastas. Anbud ska även uppfylla alla relevanta krav som finns i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Beställarna vill att anbudet är skrivet på svenska. Eventuella bevis kan lämnas på engelska. Delar av anbudet kan undantagsvis vara på ett annat språk om beställarna kan tolka anbudet korrekt, säkerställ gärna detta via "Frågor och svar" funktionen.

Alla belopp ska vara angivna i SEK exklusive mervärdesskatt.

Beställarna vill att anbudet är undertecknat av behörig företrädare, genom att namnteckningen skannas in och bifogas anbudet.

Anbud ska lämnas på de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentet. Anbud får inte innehålla reservationer, tillägg eller annat som kan anses strida mot dessa förutsättningar.

Hänvisning till egna avtalsvillkor eller ett villkorat pris är exempel på sådana tillägg/reservationer som kan få till följd att anbudet förkastas.

Anbud får inte lämnas på ett alternativt utförande om inte detta är uttryckligen tillåtet.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2022
End: 31/03/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/02/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/02/2022
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Stockholm
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022