Supplies - 343936-2022

27/06/2022    S121

Poland-Lidzbark: Software package and information systems

2022/S 121-343936

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA LIDZBARK
National registration number: 571-162-96-63
Postal address: ul. Sądowa 21
Town: Lidzbark
NUTS code: PL621 Elbląski
Postal code: 13-230
Country: Poland
Contact person: Paulina Meler
E-mail: przetargi@lidzbark.pl
Telephone: +48 236961505
Fax: +48 236962107
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

E-Administracja w Gminie Lidzbark

Reference number: BiGK.271.1.1.2022
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie zamówienia publicznego pn. „E-Administracja w Gminie Lidzbark” w ramach projektu pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części i obejmuje jego dostawę sprzętu informatycznego, instalację i konfigurację.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 991 350.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Uruchomienie e-usług dla mieszkańców

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30233000 Media storage and reader devices
30236000 Miscellaneous computer equipment
35100000 Emergency and security equipment
48000000 Software package and information systems
48170000 Compliance software package
48422000 Software package suites
48442000 Financial systems software package
48517000 IT software package
48600000 Database and operating software package
48612000 Database-management system
48613000 Electronic data management (EDM)
48710000 Backup or recovery software package
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
72262000 Software development services
72263000 Software implementation services
72265000 Software configuration services
72266000 Software consultancy services
72413000 World wide web (www) site design services
48820000 Servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

1) Zamówienie obejmuje uruchomienie e-usług dla mieszkańców:

a) Zakup licencji Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca (1 szt.)

b) Wdrożenie Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca (1 szt.)

c) Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów (1 szt.)

d) Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (1 szt.)

e) Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych (1 szt.)

f) Zakup licencji systemu zarządzania oświatą (1 szt.)

g) Wdrożenie systemu zarządzania oświatą (1 szt.)

h) Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD (2 szt.)

i) Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD (8 szt.)

j) Modernizacja strony www do WCAG2.0 (1 szt.)

k) Zakup licencji systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

l) Wdrożenie systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

m) Digitalizacja zasobów systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

n) Opracowanie API (1 szt.)

o) Opracowanie i wdrożenie e-usług SIP na platformie ePUAP - 5PD (2 szt.)

p) Wyposażenie serwerowni - zakup serwera (2 szt.)

q) Wyposażenie serwerowni - zakup macierzy (1 szt.)

r) Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS (1 szt.)

s) Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do wirtualizacji (1 szt.)

t) Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do backup (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

3) Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na Oprogramowanie Aplikacyjne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji Infrastruktury Sprzętowej / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
31213300 Cable distribution cabinet
31682530 Emergency power supplies
31214100 Switches
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

1) Zamówienie obejmuje wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej, w skład której wchodzą następujące elementy zamówienia:

a) Wyposażenie serwerowni - zakup przełącznika sieciowego (2 szt.)

b) Wyposażenie serwerowni - zakup UPS (1 szt.)

c) Wyposażenie serwerowni - zakup szafy RACK (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

3) Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie stanowisk pracowniczych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213200 Tablet computer
30236000 Miscellaneous computer equipment
79132000 Certification services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

1) Zamówienie obejmuje wyposażenie stanowisk pracowniczych, w skład której wchodzą następujące elementy zamówienia:

a) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawu komputerowego (12 szt.)

b) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup podpisu kwalifikowanego (13 szt.)

c) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera (1 szt.)

d) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup czytnika kodów (1 szt.)

e) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup drukarki kodów (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

3) Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 022-054144
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Uruchomienie e-usług dla mieszkańców

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZETO PROJEKT Sp. z o.o.
National registration number: 739 390 77 45
Postal address: ul. Pieniężnego 6/7
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-005
Country: Poland
E-mail: sprzedaz@zetoprojekt.pl
Telephone: +89 5278227
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 893 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 891 900.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 79 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Centralna platforma e-usług mieszkańca,

Centralna platforma e-usług mieszkańca w zakresie powiadomień,

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów,

System Zarządzania Oświatą,

System Informacji Przestrzennej,

Dostawa instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Wyposażenie stanowisk pracowniczych

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawca, który ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy wraz z określeniem sposobu ich wnoszenia.

2) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

7) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/06/2022