Services - 34423-2022

21/01/2022    S15

Slovenija-Ljubljana: Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme

2022/S 015-034423

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5022789000
Poštni naslov: Tavčarjeva ulica 9
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Anita Mejač
E-naslov: anita.mejac@sodisce.si
Telefon: +386 13664267
Telefaks: +386 13664300
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sodisce.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432078/RD_iI.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10146
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nadgradnja informacijskega sistema iI - II

Referenčna številka dokumenta: JN-EU-2/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
72267000 Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Nadgradnja informacijskega sistema iI.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72267000 Storitve vzdrževanja in popravila programske opreme
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ljubljana

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nadgradnja informacijskega sistema iI bo potekala v dveh fazah, ki se izvajata vzporedno.

Prva faza se izvaja po principu na ključ in je razdeljena na 4 dele:

- 1. del: Izvajalec na podlagi lastne analize izdela in predloži v potrditev naročniku Projekt za izvedbo (PZI) za 2., 3. in 4. del prve faze.

- 2. del: Povezava izvršilnega vpisnika s sistemom za pregledovanje vsebine spisov v elektronski obliki (eSpis).

- 3. del: Povezava izvršilnega vpisnika s sistemom za hrambo gradiva (Archeía).

- 4. del: Novi dostopi in povezovanja z zunanjimi evidencami (DIES) ter poenotenje DIES aplikacij.

Druga faza se izvaja po principu Time&Material na podlagi naknadno definiranih zahtev, ki bodo obsegale naloge, ki jih trenutno še ni mogoče opredeliti, se bodo pa izkazale kot nujno potrebne pri izdelavi ali uporabi rešitev iz 2., 3. in 4. dela prve faze, ter nove funkcionalnosti in popravke obstoječih funkcionalnosti v izvršilnem vpisniku ter na podportalu eIzvršba (portal eSodstvo).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 20
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezjsko politiko o odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016, ter njenih spremem št. 11-1/1/MP/1 in 11-1/1/MP/2.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 18/02/2022
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 30/04/2022
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 18/02/2022
Lokalni čas: 13:00
Kraj:

e-jn

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2022 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Poštni naslov: Tavčarjeva ulica 9
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/01/2022