Services - 345009-2020

22/07/2020    S140

Denmark-Copenhagen: IT services: consulting, software development, Internet and support

2020/S 140-345009

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: KOMBIT A/S
National registration number: 2452452345
Postal address: Halfdansgade 8
Town: København S
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Carmen Woodman
E-mail: ciw@kombit.dk
Telephone: +45 33349464
Internet address(es):
Main address: http://www.kombit.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273489&B=KOMBIT
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273489&B=KOMBIT
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Konsulent rammeaftale 2021-2024

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

KOMBIT samler landets kommuner om fælles it- og digitaliseringsløsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet.Vi har en stor projektportefølje med projekter i alle faser fra foranalyse til udbud, leverance og kvalitet.KOMBITs opgave er at styre processen og afklare forventningerne ml interessenterne, mens alt softwareudvikling og drift foregår hos eksterne it-leverandører.

KOMBIT udbyder en rammeaftale indeholdende 3 delaftaler med 3 leverandører på hver delaftale. Delaftalerne omfatter konsulentydelser indenfor projektledelse (delaftale 1), it-arkitektur (delaftale 2) og it-konsulentydelser (delaftale 3), hvor leverandørerne under nærværende udbud skal bistå KOMBIT med KOMBITs opgaver. For en yderligere beskrivelse henvises til udbudsmaterialet (bilag 1).

Opgørelsen af rammeaftalens anslåede værdi i pkt II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden inkl. option, og derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at ordregiver ikke har aftagerpligt på rammeaftalen.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 140 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Projektleder

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72220000 Systems and technical consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Denne delaftale omfatter konsulentydelser, der relaterer sig til projektledelse. For yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises der til bilag 1, underbilag 1.1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med 3 leverandører.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aftalen kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder, såfremt den mulighed benyttes senest 3 måneder inden aftalens udløb.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftalen, vil der maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøger pr. delaftale. Såfremt flere end 5 ansøger opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de 5 ansøger pr. delaftale som er bedst egnet til at løse opgave af den pågældende art.

Ved vurdering af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C vil ordregiver i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af de ydelser der fremgår af bilag 1, underbilag 1.1.

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med komplekse og forretningskritiske it-løsninger. Med kompleksitet menes løsninger med mange integrationer og eksterne afhængigheder. Med forretningskritisk menes it-systemer og infrastruktur som understøtter samfundskritiske funktioner og kompleks lovgivning.

— Hvorvidt den enkelte reference påviser erfaring med levering til en offentlig myndighed.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på forlængelse jf. pkt II.2.7).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

It-arkitekt

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72220000 Systems and technical consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Denne delaftale omfatter konsulentydelser, der relaterer sig til it-arkitektur. For yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises der til bilag 1, underbilag 1.2.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med 3 leverandører.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aftalen kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder, såfremt den mulighed benyttes senest 3 måneder inden aftalens udløb.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftalen, vil der maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøger pr. delaftale. Såfremt flere end 5 ansøger opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de 5 ansøger pr. delaftale som er bedst egnet til at løse opgave af den pågældende art.

Ved vurdering af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C vil ordregiver i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af de ydelser der fremgår af bilag 1, underbilag 1.2.

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med komplekse og forretningskritiske it-løsninger. Med kompleksitet menes løsninger med mange integrationer og eksterne afhængigheder. Med forretningskritisk menes it-systemer og infrastruktur som understøtter samfundskritiske funktioner og kompleks lovgivning.

— Hvorvidt den enkelte reference påviser erfaring med levering til en offentlig myndighed.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på forlængelse jf. pkt II.2.7).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

It-konsulent

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72220000 Systems and technical consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Description of the procurement:

Denne delaftale omfatter konsulentydelser, der relaterer sig til it-konsulentydelser. For yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises der til bilag 1, underbilag 1.3.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med 3 leverandører.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Aftalen kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder, såfremt den mulighed benyttes senest 3 måneder inden aftalens udløb.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftalen, vil der maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøger pr. delaftale. Såfremt flere end 5 ansøger opfylder ordregivers krav til egnethed på den enkelte delaftale, udvælger ordregiver de 5 ansøger pr. delaftale som er bedst egnet til at løse opgave af den pågældende art.

Ved vurdering af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C vil ordregiver i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af de ydelser der fremgår af bilag 1, underbilag 1.3,

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med komplekse og forretningskritiske it-løsninger. Med kompleksitet menes løsninger med mange integrationer og eksterne afhængigheder. Med forretningskritisk menes it-systemer og infrastruktur som understøtter samfundskritiske funktioner og kompleks lovgivning.

— Hvorvidt den enkelte reference påviser erfaring med levering til en offentlig myndighed.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på forlængelse jf. pkt II.2.7).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgeren skal i ESPD afsnit IV.B, oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Jf. udbudslovens paragraf 142:

a) Ansøger skal oplyse ansøgers gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

b) Ansøger skal oplyse ansøgers gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Mindstekrav for delaftale 1: Projektleder:

a) Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal være på mindst 20 mio. DKK.

b) Ansøgers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal være på mindst 7 mio. DKK

Mindstekrav for delaftale 2: IT-arkitekt:

a) Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal være på mindst 50 mio. DKK.

b) Ansøgers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal være på mindst 10 mio. DKK

Mindstekrav for delaftale 3: IT-konsulent:

a) Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal være på mindst 20 mio. DKK.

b) Ansøgers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal være på mindst 7 mio. DKK.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C. der udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgeren skal i ESPD-ets afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende ansøgerens teknisk og faglig formåen jf. udbudslovens paragraf 143.

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser jf. beskrivelsen i pkt II.1.4) og pkt II.2.4).

Ansøger bør angive følgende pr. reference:

a) Datoer for leverancen. (Start og sluttidspunktet: hvis referencen endnu ikke er afsluttet beskrives kun den del af leverancen som allerede er udført)

b) Kontraktsværdi

c) Kunden - herunder kontaktperson med kontaktoplysninger

d) Beskrivelse af leverancen.

Ansøger kan maksimalt angive:

- 5 referencer vedrørende delaftale 1: projektleder.

- 8 referencer vedrørende delaftale 2: it-arkitekt.

- 8 referencer vedrørende delaftale 3: it-konsulent.

Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der kun angives det maksimale antal referencer for den pågældende delaftale.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer vil der alene blive lagt vægt på de første angivne referencer i anmodningen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- For delaftale 1: Det er et minimumskrav, at ansøger kan påvise mindst 1 sammenlignelig reference indenfor de seneste 3 år, som illustrerer erfaring med projektledelse.

- For delaftale 2: Det er et minimumskrav, at ansøger kan påvise mindst 1 sammenlignelig reference indenfor de seneste 3 år, som illustrerer erfaring med it-arkitektur.

- For delaftale 3: Det er et minimumskrav, at ansøger kan påvise mindst 1 sammenlignelig reference indenfor de seneste 3 år, som illustrerer erfaring med it-konsulentydelser.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 9
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/09/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 09/10/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside:

https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Udbudsmaterialet findes på https://www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under ”Dokumenter”.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på EU-Supply. Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i EU-Supply.

Ansøger skal i ESPD del II afsnit A anføre hvilken delaftale der søges prækvalifikation til.

Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed).

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ansøger skal udfylde et ESPD pr. delaftale.

Se i øvrigt ESPD vejledning i EU-supply.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2020