Építési beruházás - 345078-2021

09/07/2021    S131

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 131-345078

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 107-278453)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M44 Kecskemét-Szentkirály közötti szakasz

Hivatkozási szám: EKR000357412021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét (5.sz.főút) - Szentkirály szakasz megvalósítására.

PST kód: A044.20.73

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 107-278453

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 06/07/2021
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 20/07/2021
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 06/07/2021
Helyi idő: 16:00
Helyesen:
Dátum: 20/07/2021
Helyi idő: 16:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívással együtt módosítja az AD IV. kötete szerinti Megrendelői Követelményeket és az Árazatlan Mennyiségi Kimutatást.