Supplies - 345363-2021

09/07/2021    S131

Finland-Tampere: Protective gear

2021/S 131-345363

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
National registration number: 0952029-9
Postal address: PL 69
Town: Tampere
NUTS code: FI197 Pirkanmaa
Postal code: FI-33541
Country: Finland
E-mail: purchase4.fdflogcom@mil.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.puolustusvoimat.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=357537&tpk=5f2a9917-54a4-45b9-9d58-f9ec1aceae06
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=357537&tpk=5f2a9917-54a4-45b9-9d58-f9ec1aceae06
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Palosuojahaalari, pakkassääntakki ja karttatasku 2021—2023

II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on palosuojahaalareiden, pakkassääntakkien ja karttataskujen toimittaminen Puolustusvoimille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palosuojahaalarit ja pakkassääntakit on tarkoitettu henkilökohtaiseksi suojavarusteeksi ensisijaisesti taisteluajoneuvomiehistölle. Karttatasku kiinnittyy haalarin reiden etutaskuun tarranauhalla.

Kilpailutuksen perusteella Puolustusvoimien ja valitun toimittajan välille solmitaan puitesopimus sopimuskaudeksi 1.9.2021— 31.12.2023.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 475 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Description of the procurement:

Kyseessä on yhden (1) toimittajan kanssa tehtävä puitesopimus Puolustusvoimien kaikkien joukko-osastojen/vast. (jäljempänä tilaaja) käyttöön. Tuotteet toimitetaan erillisten tilausten perusteella ja laskutetaan tilaajilta. Luettelo Puolustusvoimien toimipisteiden sijaintipaikkakunnista on saatavilla internetissä osoitteessa www.puolustusvoimat.fi Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen tilausmäärien arvioidaan olevan vähäisiä.

Solmittava sopimus koskee seuraavia tuotteita

— palosuojahaalari (10456685 Haalari, palosuoja-\M21 MKU)

— pakkassääntakki (10456773 Takki, pakkassään-\M21 MKU)

— karttatasku (10456772 Tasku\kartta, haalarin M21).

Palosuojahaalarin ja karttataskun vaatimukset, valmistus ja toimitus teknisen spesifikaation 2701-b\1.7.2021 mukaisesti. Toimittaja hankkii kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Spesifikaatioista poiketen pienet haalarimäärät (alle 500 kpl) voidaan toimittaa FIN-lavoille ladottuina pahvilaatikoihin pakattuna. Pakkauksen sivuun (päätyyn) kiinnitetään pakkausmerkintä teknisen spesifikaation mukaisesti.

Pakkassääntakin vaatimukset, valmistus ja toimitus teknisen spesifikaation 2702-b\30.6.2021 mukaisesti. Toimittaja hankkii kaikki tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Spesifikaatioista poiketen pienet haalarimäärät (alle 500 kpl) voidaan toimittaa FIN-lavoille ladottuina pahvilaatikoihin pakattuna. Pakkauksen sivuun (päätyyn) kiinnitetään pakkausmerkintä teknisen spesifikaation mukaisesti.

Tekniset spesifikaatiot ovat tämän tarjouspyynnön liitteinä 1—2.

Tilaaja luovuttaa pyydettäessä kaavat jo tarjouspyyntövaiheessa. Lectra-järjestelmässä sarjotut kaavat luovutetaan pyydettäessä sähköpostilla, pyyntö kaavojen lähettämisestä tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen: purchase4.fdflogcom@mil.fi Tarjoaja/alihankkija saa käyttää kaavoja ainoastaan tähän tarjouspyyntöön liittyvän tarjoksen valmisteluun. Tarjoaja vastaa aina kaavojen oikeasta käytöstä.

Palosuojahaalareita arvioidaan hankittavan ensimmäisenä vuonna noin 4 000 kpl ja seuraavina vuosina noin 1 000 kpl / vuosi. Pakkassääntakkeja arvioidaan hankittavan vuosittain noin 1 000 kpl. Karttataskuja arvioidaan hankittavan ensimmäisenä vuonna noin 4 000 kpl ja seuraavina vuosina noin 1 500 kpl / vuosi. Tilauksia arvioidaan tehtävän vuosittain 5—15 kpl. Esitetyt luvut ovat sitoumuksettomia arvioita.

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tarjousnäytteitä (materiaalinäytteet). Näytteiden vaatimuksenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Näytteillä sekä tarjoukseen liitetyillä selvityksillä varmistutaan siitä, että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos varaa oikeuden koe-erän tilaamiseen ennen sopimuksen tekemistä tarjouspyynnön Muut asiat -kohdassa esitetyn mukaisesti. Mahdollisella koe-erällä todennetaan tarjottujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 475 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2021
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Sopimuskaudella hankintayksiköllä on mahdollisuus tilata edellä ilmoitettujen määrien lisäksi optiona enintään:

— 1 200 kpl palosuojahaalareita

— 600 kpl pakkassääntakkeja

— 1 400 kpl karttataskuja.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/08/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/08/2021
Local time: 14:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/07/2021