Supplies - 345467-2020

22/07/2020    S140

Poland-Warsaw: Work gloves

2020/S 140-345467

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Postal address: Marcina Kasprzaka 25
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 01-224
Country: Poland
Contact person: Paweł Puchalski
E-mail: publiczne@pgnig.pl

Internet address(es):

Main address: www.przetargi.pgnig.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.przetargi.pgnig.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic ochronnych dla pracowników PGNIG SA w latach 2021–2022

Reference number: ZP/PGNG/20/0109/CS/CA
II.1.2)Main CPV code
18141000 Work gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rękawic ochronnych

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochrona rąk – rękawice letnie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18141000 Work gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic letnich

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 50 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 50 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2, tj., Zamawiający może zmieniać ilości asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 (prawo opcji).

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust 7 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust 10 projektu umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochrona rąk – rękawice zimowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18141000 Work gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic zimowych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 50 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 50 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2, tj., Zamawiający może zmieniać ilości Asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 (prawo opcji).

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust. 7 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 projektu umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochrona rąk – rękawice nitrylowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18141000 Work gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic nitrylowych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 50 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 50 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2, tj., Zamawiający może zmieniać ilości asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 (prawo opcji).

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust. 7 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 projektu umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochrona rąk – rękawice specjalistyczne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18141000 Work gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic specjalistycznych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 50 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 50 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2, tj., Zamawiający może zmieniać ilości asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 (prawo opcji).

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust. 7 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 projektu umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Ochrona rąk – rękawice jednorazowe

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa rękawic jednorazowych

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 50 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 50 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust 2, tj., Zamawiający może zmieniać ilości asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 (prawo opcji).

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust. 7 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 projektu umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O zawarcie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej: „ustawa Pzp”:

1. nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłączeniem pkt 13 lit. d);

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy odstąpił od obowiązku żądania wadium w niniejszym postępowaniu.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki finansowania i płatności określone zostały przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w załącznikach nr 4 do SIWZ – projekt umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/08/2020
Local time: 10:30
Place:

Ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, POLSKA, w budynku C6, sala nr 30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert składa (za pośrednictwem moduł elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ.

4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 pkt 1–9 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów określonych w SIWZ potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań zawartych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Na ofertę składają się dokumenty wymienione w pkt 12.6 SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia „próbek” wraz z ofertą, dla każdego asortymentu w danej części.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się pisemnie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z zachowaniem terminów i innych wymogów formalnych określonych szczegółowo w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/07/2020