Supplies - 345784-2021

09/07/2021    S131

Belgium-Antwerp: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 131-345784

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw
National registration number: BE 0862.382.656
Postal address: Leopoldstraat 26
Town: Antwerpen
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
Contact person: mevrouw Vera Plas
E-mail: vera.plas@zna.be
Telephone: +32 32177461
Internet address(es):
Main address: www.zna.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1054/GN/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming — Raamovereenkomst voor de levering van reinigings-en desinfectietoestellen en droogsystemen voor flexibele endoscopen

Reference number: 2021/1054
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.1.1).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Reinigings- en desinfectietoestellen voor flexibele scopen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Main site or place of performance:

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw, Leopoldstraat 26, te 2000 Antwerpen.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Droogsysteem voor flexibele endoscopen

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen
Main site or place of performance:

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vzw, Leopoldstraat 26, te 2000 Antwerpen.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Geen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. om de financiële draagkracht van de inschrijver te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score.

De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen. Meer info op: https://www.creditsafe.be

Volgende scores zijn mogelijk:

— Score Omschrijving,

— Score A: Zeer laag risico,

— Score B: Laag risico,

— Score C: Gemiddeld risico,

— Score D: Hoog risico,

— Score E: Geen score.

Voor elke inschrijver zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient "A, B of C" te zijn of de inschrijver moet bij gebreke hieraan op vraag van de aanbestedende overheid de financiële draagkracht op een andere afdoende wijze aantonen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de kandidaat dient een lijst te bezorgen van de voornaamste soortgelijke leveringen die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;

2. alle geleverde producten en mogelijks aparte onderdelen dienen voorzien te zijn van een geldig CE-keurmerk aangeleverd in een apart document.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De kandidaat dient minstens twee referenties voor te leggen waarvan één binnen de sector van de ziekenhuizen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De looptijd overschrijdt de limiet van 48 maanden. Deze langere looptijd van deze raamovereenkomst wordt verantwoord door het feit dat dit afgestemd is op de levensduur van de toestellen die aangekocht worden en de hiermee gepaard gaande afschrijvingen.

IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Postal address: Bolivarplaats 20
Town: Antwerpen
Postal code: 2000
Country: Belgium
Telephone: +32 32578011
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/07/2021