Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 346186-2018

08/08/2018    S151    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Tervezet a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködésre: a papíralapú értéklánc (cellulóz- és papírgyártás, valamint papíralapú nyomtatás) készség- és munkaerő-felvételi igényeire irányuló uniós stratégia felé

2018/S 151-346186

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: Avenue du Bourget 1
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100
Postai irányítószám: 1140
Ország: Belgium
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/EASME

A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/easme/en

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3899
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3899
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezet a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködésre: a papíralapú értéklánc (cellulóz- és papírgyártás, valamint papíralapú nyomtatás) készség- és munkaerő-felvételi igényeire irányuló uniós stratégia felé

Hivatkozási szám: EASME/COSME/2018/023
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívást – nyílt eljárás formájában – az alábbi témakörre vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése céljából tették közzé: „A papíralapú értéklánc (cellulóz- és papírgyártás, valamint papíralapú nyomtatás) készség- és munkaerő-felvételi igényeire irányuló uniós stratégia felé”.

A pályázat általános célkitűzése ágazati szakképzettségre irányuló és munkaerő-felvételi stratégia kidolgozása keretének biztosítása az uniós papíralapú értékláncra vonatkozóan, mind a jelenlegi, mind a lehetséges jövőbeli készségigényekre, valamint az oktatási és képzési tartalomra és a munkaerő-felvételi kérdésekre irányulóan, alapot nyújtva annak elősegítéséhez, hogy az ágazat a társadalmi kihívásokra választ adó technológiai és szakpolitikai változások ellenére megpróbáljon versenyképes maradni világszinten.

A munkacsomagokról és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokról további információkért lásd a pályázati dokumentáció 1. szakaszát.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 800 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79600000
79810000
03460000
30197630
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatokat a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyen kell teljesíteni, kivéve, ha a találkozókat az EASME vagy az Európai Bizottság székhelyén kell megtartani.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázati felhívást – nyílt eljárás formájában – az alábbi témakörre vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése céljából tették közzé: „A papíralapú értéklánc (cellulóz- és papírgyártás, valamint papíralapú nyomtatás) készség- és munkaerő-felvételi igényeire irányuló uniós stratégia felé”.

A pályázat általános célkitűzése ágazati szakképzettségre irányuló és munkaerő-felvételi stratégia kidolgozása keretének biztosítása az uniós papíralapú értékláncra vonatkozóan, mind a jelenlegi, mind a lehetséges jövőbeli készségigényekre, valamint az oktatási és képzési tartalomra és a munkaerő-felvételi kérdésekre irányulóan, alapot nyújtva annak elősegítéséhez, hogy az ágazat a társadalmi kihívásokra választ adó technológiai és szakpolitikai változások ellenére megpróbáljon versenyképes maradni világszinten.

A munkacsomagokról és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatokról további információkért lásd a pályázati dokumentáció 1. szakaszát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 800 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2017. évi COSME munkaprogram. GRO/SME/17/C/07. sz. tétel – Tervezet a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködésre. 8. Papíripari ágazatok.

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/09/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/09/2018
Helyi idő: 15:00
Hely:

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség

Covent Garden 2

Place Charles Rogier 16

1210 Brussels, Belgium

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2018