Supplies - 346186-2022

28/06/2022    S122

Romania-Botoșani: Medical equipments

2022/S 122-346186

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL BOTOSANI
National registration number: 3372955
Postal address: Strada: Revoluţiei, nr. 1-3
Town: Botosani
NUTS code: RO212 Botoşani
Postal code: 710236
Country: Romania
Contact person: Popa Petru
E-mail: patrascu.antonela@cjbotosani.ro
Telephone: +40 231514712/4152
Fax: +40 231514715
Internet address(es):
Main address: www.cjbotosani.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100149160
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare de echipamente și dotări, pentru proiectul „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența “Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318.

Reference number: 11337/21.06.2022
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea de echipamente si dotari, precum și instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța acestora, în conformitate cu prevederile din Contract, Caietul de sarcini și Propunerea tehnică, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare, pentru implementarea proiectului „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența “Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea achiziției serviciilor de furnizare a echipamentelor medicale și a dispozitivelor medicale este de 437.118,70 lei la care se adaugă TVA în valoare de 83.052,55 lei, divizată în 3 loturi, după cum urmează:

- Lot 1- Echipamente medicale (instalarea și punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța), valoare estimata: 88.847,00 LEI (fără TVA);

- Lot 2- Dispozitive și instrumentar medical (instalarea și punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța, unde este cazul), valoare estimata: 233.183,70 LEI (fără TVA);

- Lot 3- Dispozitive medicale și echipamente pentru curățenie și dezinfecție (instalarea și punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța, unde este cazul), valoare estimata: 115.088,00 LEI (fără TVA).

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 19 zile. In măsura in care solicitările de clarificări sau informatiile suplimentare sunt adresate in termenul stabilit prin prezenta fisa de date, respectiv de 19 zile, autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 437 118.70 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 3- Dispozitive medicale și echipamente pentru curățenie și dezinfecție (instalarea și punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța, unde este cazul)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO212 Botoşani
Main site or place of performance:

Secția Exterioara Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”, Municipiul Botoșani, Str. Bulevard George Enescu nr.6, Jud. Botoșani.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot 3- Dispozitive medicale și echipamente pentru curățenie și dezinfecție (instalarea și punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța, unde este cazul)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 115 088.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența “Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318.

II.2.14)Additional information

Titlul Proiectului: „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența “Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.”

Sursa de finanțare: POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1- Echipamente medicale (instalarea și punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO212 Botoşani
Main site or place of performance:

Locul principal de executare: Secția Exterioara Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”, Municipiul Botoșani, Str. Bulevard George Enescu nr.6, Jud. Botoșani.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot 1- Echipamente medicale (instalarea și punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 88 847.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența “Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318.

II.2.14)Additional information

Titlul Proiectului: „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența “Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Sursa de finanțare: POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 2- Dispozitive și instrumentar medical (instalarea și punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța, unde este cazul)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
42716120 Washing machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO212 Botoşani
Main site or place of performance:

Secția Exterioara Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”, Municipiul Botoșani, Str. Bulevard George Enescu nr.6, Jud. Botoșani.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot 2- Dispozitive și instrumentar medical (instalarea și punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța, unde este cazul)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 233 183.70 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența “Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318.

II.2.14)Additional information

Tipul de finantare: prin Programul Operational Regional – POR

Titlul Proiectului: „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența “Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Sursa de finanțare: POR 2014-2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa nr.1- pentru toate loturile

Ofertantii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Completarea DUAE de catre ofertanti, asociati, subcontractanti, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

1) Persoanele juridice romane

a) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

b) Certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) care trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora; Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurări sociale pentru sediul principal. Pentru sediile secundare/punctele de lucru (cele menționate in certificatul de înregistrare emis de ONRC), se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor datorate.

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

d) alte documente edificatoare dupa caz.

2) Persoanele juridice straine

Autoritatea contractantă va accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. . Documentele vor fi însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

Nota. Cerinta trebuie indeplinita si de asociati si subcontractanti in situatia in care acestia exista. In vederea completarii DUAE se vor respecta instructiunile prevazute in ghidul de utilizare DUAE – Informatii pentru Operator Economic, disponibil pe platforma SEAP.

Cerinţa nr.2- pentru toate loturile

Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 59 si la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Completarea DUAE de care ofertanti, asociati si subcontractanti, dupa caz, cu informatiile aferente situatiei lor.

De asemenea, Ofertantii si subcontractantii trebuie sa prezinte personalizat pentru fiecare dintre cele 3 loturi la care decide sa depuna oferta, Formularul nr. 6 - "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare.

Formularul 6 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea achizitiei, sunt urmatoarele: Federovici Doina-Elena – președinte, Birta Dorin – vicepreşedinte, Dăscălescu Corneliu-Bogdan - vicepreședinte, Patrascu Antonela-Elena - director executiv, Didii Magda - director executiv, Marian Amalia – Petronela – director executiv, Otilia Moruz-Director executiv, Cozmoleanu Liliana-Consilier superior - Manager proiect, Tiganasu Viorel – sef serviciu, Ungureanu Cristian – sef serviciu, Sacrieriu Emilia - sef serviciu, Popa Petru – consilier Achizitii Publice, Tomescu Mircea Adrian – consilier, Constantinică Sanda – consilier juridic, Blezneac Dumitru Laurențiu – consilier, Crîșmaru Coca-Stela – Director, Tatarcan Adrian – sef serviciu, Consilierii Judeteni: Abăcioaei Rodica, Alecsandru Gabriel-Augustin, Andrei Cristina-Andreea, Arama Daniela, Aroșoaie Lucian-Dinu, Breșug Cristina, Deleanu Constantin-Dan, Galan Gabriel, Gavrilaș Doru-Costel, Gireadă Ionuț, Guraliuc Elena-Ramona, Holca Agnes-Mihaela, Hrimiuc Galia, Hrimiuc Liviu, Hrițcu-Lafontain Mihaela, Iliuță Viorel, Jurgiu Mioara-Paula, Malancea Radu, Manolache Ciprian, Marian Sergiu, Marocico Floarea, Nazare Gheorghe, Nichiteanu Tiberiu–Leonard, Olaru Cătălin-Cristian, Pătrăuceanu Constantin-Neculai, Pintilei-Grosu Cristian, Saucă Mariana-Mirela, Țîmpău Andron,Vaipan Raluca, Vrajotis Lazăr-Claudiu.

Cerinta 1 - pentru toate loturile

Toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conforme legii tarii de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sau, dupa caz, activitatile pentru partea proprie de contract.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta documente justificative, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. Informatiile cuprinse in aceste documente, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

a) Persoanele juridice romane: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului. b) starea ofertantului. Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

b)Persoane juridice străine: Persoane juridice străine: documente relevante echivalente, emise de autoritățile competente din tara in care își are sediul operatorul economic, care sa dovedească o forma de înregistrare si, după caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, copie lizibila cu mențiunea "conform cu originalul”, însoțite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.”

Nota1: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

Nota2: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Cerinta 2 - pentru toate loturile

1. Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM)/echivalent, NUMAI PENTRU DISPOZITIVELE MEDICALE, în care se menţionează categoria de dispozitive medicale, producatorul acestuia, pentru comercializare sau distributie a produselor, conform art. 3-4 din Anexa la Ordinul Ministrului Sanatatii 1008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind dispozitivele medicale si art. 926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XX, dispozitive medicale, cu completarile si modificarile ulterioare si Ordinul ministrului sanatatii nr.566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale.

Anexa la Avizul de functionare va cuprinde, in mod obligatoriu producatorul echipamentelor medicale ofertate. Producătorul echipamentelor/dispozitivelor medicale care fac obiectul achiziției trebuie să se regăsească in Avizul ANMDM/echivalent.

2. Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii prin Agenţia Naţională a Medicament... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareCerinta nr. 2 - Informatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze, datele de identificare ale subcontractantilor propusi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Pentru Cerinta 2:In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.Subcontractantii vor completa propriul DUAE.Odata cu DUAE-ul depus de fiecare subcontractant se va depune si Acordul de subcontractare (Formular 14) .Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/ acorduri vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul castigator la semnarea contractului.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/08/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/08/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de participare, respectiv 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire se vor adresa exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitări de clarificări / Întrebari / Comunicări” din cadrul anuntului de participare, iar raspunsul consolidat la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ”Listă clarificări, notificări și decizii” din cadrul anuntului de participare.

Autoritatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul precizat. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Dacă se constată că dupa aplicarea criteriului de atribuire ”pretul cel mai scazut”, mai multe oferte se clasează pe primul loc cu propuneri financiare egale, autoritatea contractantă va aplica prevederile Art. 138, alin 2 din HG 395/2016 ,,În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut”

Inainte de atribuirea contractului, Autoritatea Contractanta solicita Ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

In situatia in care Ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare. Autoritatea contractanta atribuie contractul Ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta indeplineste toate criteriile de calificare prevazute in anuntul de participare si/sau in fisa de date a achizitiei.

Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile de la începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal. Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

IMPORTANT! Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Potrivit prevederilor art. 8 si respectiv 49 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Juridic-Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botoșani
Postal address: Piata Revolutiei nr. 1-3
Town: Botosani
Postal code: 710236
Country: Romania
E-mail: curcan.monica@cjbotosani.ro
Telephone: +40 231514712
Fax: +40 231514715
Internet address: www.cjbotosani.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/06/2022