Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Építési beruházás - 346258-2018

08/08/2018    S151

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 151-346258

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 1239420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Geo Hőterm Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94970625
Postai cím: Moszkvai Krt. 15.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Tamás
E-mail: info@geosz.hu
Telefon: +36 302882138
Fax: +36 302882138
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000481832018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000481832018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szeged geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017

Hivatkozási szám: EKR000481832018
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

,,Vállalkozási szerződés keretében Szeged geotermikus hőellátásának megvalósítására 4 városrészben”

Jelen projekt megvalósítása keretében Szeged városában geotermikus hőhasznosító rendszer kerül kiépítésre. A rendszerek egyenként egy termelő és két visszasajtoló kutas geotermikus hőtermelő/visszasajtoló kutat tartalmaznak, melyek a termelt hőt, a SZETÁV Kft. által üzemeltetett különböző hőközpontokba adják át.

A 4 rendszer az alábbi városrészekben kerül megépítésre

Szeged, Északi-városi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00004

Szeged, Felsővárosi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00005

Szeged, Odesszai hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00006

Szeged, Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00007

Az építési feladat mind a 4 városrész esetében azonos műszaki tartalommal kerül megvalósításra.

Az Odessza városrészben a Vs-2 jelű termálkút a meglévő székelysori kút felújításával jön létre.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szeged É-i-városi hőkörzet geotermikus hőellátása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232142 Hőátadó-állomás építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6724 Szeged, 11643/33. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szeged, Északi-városi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00004

Az építési feladat:

A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:

— Kútfúrás pannon homokkőbe

— 1 db geotermikus termelő kút 2 000 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— 2 db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1 800 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.

A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0 - 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0 - 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0 - 1700,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1650,0 - 2000,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0 - 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0 - 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0 - 1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1500,0 - 1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

— Mélyépítés

— Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll

— a „primer” termál vezetékből

— a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből

— a „szekunder” távvezeték párból

— a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből

— optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben

A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:

Összesen építendő:

— DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve

3 785 fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.

— KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve

3 200 fm

— D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve

1 805 fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve

— D160 SDR17,6 PE100 P10 KPE csővezeték, földfelszín alatt vezetve

1 245 fm, iránytörésekkel, hegesztett, vagy elektrofúziós kötéssel

— Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna)

34db

— Előregyártott vasbeton kútakna elhelyezése 2 db

— Magasépítés

— Gépalapok építése a fúróberendezés számára

— könnyűszerkezetes gépházak építése

— 1 db termelő kútgépház 92,4 m2 alapterülettel

— 1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel

— Gépészet

— Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez

— Erős és gyengeáramú szerelések

Erősáramú csatlakozások kialakítása

— Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése

— 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése

— nagyfogyasztók hajtásának kiépítése

— 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése

— analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése

— SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése, 170 db I/O pont

— kommunikációs optikai hálózat telepítése 3200 fm

Kiviteli, megvalósulási és üzembehelyzési tervdok. készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése.

Próbaüzem:1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.

Részleteket a műsz.leírás tart.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00004

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szeged Felsővárosi hőkörzet geotermikus hőellátása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232142 Hőátadó-állomás építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6723 Szeged, 10313/13. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szeged, Felsővárosi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00005

Az építési feladat:

A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:

— Kútfúrás pannon homokkőbe

— 1 db geotermikus termelő kút 2 000 m. talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— 2 db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1 800 m. talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.

A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0 - 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0 - 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0 - 1700,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1650,0 - 2000,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0 - 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0 - 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0 - 1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1500,0 - 1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

— Mélyépítés

— Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll

— a „primer” termál vezetékből

— a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből

— a „szekunder” távvezeték párból

— a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből

— optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben

A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:

Összesen építendő:

— DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve

2 112 fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.

— KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve

2 112 fm

— D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve

2 785 fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve

— D160 SDR17,6 PE100 P10 KPE csővezeték, földfelszín alatt vezetve

178 fm, iránytörésekkel, hegesztett, vagy elektrofúziós kötéssel

— Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna)

30 db

2 db előregyártott vasbeton kútakna telepítése (4,0×3,0 m)

— Magasépítés

— Gépalapok építése a fúróberendezés számára

— könnyűszerkezetes gépházak építése

— 1 db termelő kútgépház 83 m2 alapterülettel

— 1 db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel

— Gépészet

— Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez

— Erős és gyengeáramú szerelések

— Erősáramú csatlakozások kialakítása

— Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése

— 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése

— nagyfogyasztók hajtásának kiépítése

— 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése

— analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése

— SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése, 170 db I/O pont

— kommunikációs optikai hálózat telepítése 2 112 fm

Kiviteli és megvalósulási és üzembehelyezési tervdok. készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése.

Próbaüzem:1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tart.

Részletek a műsz.leírásban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00005

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szeged Odesszai hőkörzet geotermikus hőellátása

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232142 Hőátadó-állomás építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6726 Szeged, 1950. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szeged, Odesszai hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00006

Az építési feladat:

A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:

— Kútfúrás pannon homokkőbe

— 1db geotermikus termelő kút 2 000 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— 1db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1 800m talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— 1db meglévő geotermikus kút felújítása

— A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.

A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0-50,0m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0-700,0m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0-1700,0m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1650,0-2000,0m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8”-os, és a 9 5/8”-os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti komm. teljes kizárása érdekében.

A visszasajtoló kút tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0-50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0-1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1500,0-1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8”-os, és a 9 5/8”-os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti komm. teljes kizárása érdekében.

Szeged B-384 OKK számú, 1900,00m talpmélységű meglévő termálkút esetleges hibáinak feltárása, tisztítása, szükség szerinti javítása, átképzés visszasajtoló kúttá.

— Mélyépítés

— Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll

— a „primer” termál vezetékből

— a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből

— a „szekunder” távvezeték párból

— a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből

— optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben

A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:

Összesen építendő:

— DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve

5 725fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.

— KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve

2 900fm

— D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve

2 935fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve

— Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna) 17db

2db előregyártott vasbeton kútakna telepítése (4,0×3,0 m)

— Magasépítés

— Gépalapok építése a fúróberendezés számára

— könnyűszerkezetes gépházak építése

— 1db termelő kútgépház 92 m2 alapterülettel

— 1db visszasajtoló gépház 20 m2 alapt-tel

— Gépészet

— Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez

— Erős és gyengeáramú szerelések

— Erősáramú csatlakozások kialakítása

— Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése

— 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése

— nagyfogyasztók hajtásának kiépítése

— 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése

— analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése

— SCADA távfelügyeleti rendsz. szoftveres és hardveres kiépítése, 170db I/O pont

— kommunikációs optikai hálózat telepítése 2 900fm

Kiviteli, megvalósulási és üzembehelyezési tervdok. készítése, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka

Próbaüzem:1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tart.

Részl.-k a műsz.leírásban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00006

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szeged Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232142 Hőátadó-állomás építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6726 Szeged, 16440. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szeged, Rókusi hőkörzet geotermikus hőellátása KEHOP-5.3.2-17-2017-00007

Az építési feladat:

A városi környezetben (lakóövezetben) megvalósítandó főbb elemek, mennyiségek szakáganként és rendszerenként a következők:

— Kútfúrás pannon homökkőbe

— 1 db geotermikus termelő kút 2 000 mé talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— 2 db geotermikus visszasajtoló kút, a termelő kúttal azonos mélységközbe mélyítve 1 800 m talpmélység minőségi szintig megvalósítva

— A használt víz biztonságos mennyiségi elhelyezése érdekében növelt szűrőfelületű visszasajtoló kút kivitelezése előírt, ferdített szűrőrakattal.

A termelőkutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0-50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0-700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0-1700,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1650,0-2000,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1750-1950 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő.

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

A visszasajtoló kutak tervezett technikai kialakítása:

Csövezés:

— 0,0 - 50,0 m 508/488 mm átmérőjű A-55 anyagminőségű acélcső

— 0,0 - 700,0 m 339,7/320,4 mm átmérőjű 13 3/8”-os J-55 am. acélcső

— 600,0 - 1550,0 m 244,5/226,6 mm átmérőjű 9 5/8”-os J-55 am. acélcső

— 1500,0 - 1800,0 m 139,7/125,7 mm átmérőjű 5 1/2”-os J-55 am. acélcső

Szűrőzés:

— 1600-1750 m között 50 m előirányzott összes szűrőzési hosszon Johnson-típusú szűrő

Az 508/488 mm-es, a 13 3/8” - os, és a 9 5/8” - os acélcsövek teljes hosszon palástcementezve a rétegek közötti kommunikáció teljes kizárása érdekében.

— Mélyépítés

— Hőszigetelt vezetékrendszer, mely áll

— a „primer” termál vezetékből

— a „primer” lefűtött termálvíz vezeték rendszerből

— a „szekunder” távvezeték párból

— a technológiai „eldobó” vezetékrendszerből

— optikai vezeték fektetése nyomvonalon védőcsőben

A mélyépítés mennyiségi, műszaki tartalma a következő:

Összesen építendő:

— DN200/315 előszigetelt acélcső DIN2458/DIN1626 DIN8074/75 és CEN Purecon rendszerű csővezeték építése földfelszín alatt vezetve

5 950 fm, iránytörésekkel, csőlírával tágulási párnákkal, csőtörés jelző rendszerrel terv szerint.

— KA-PVC 63×1,9mm védőcső optikai kábel részére, nyomvonalon, földfelszín alatt vezetve

3 350 fm

— D250×22,7 PE100 SDR11 PN16 KPE csővezeték építése, földfelszín alatt vezetve

3 660 fm, iránytörésekkel, hegesztett vagy elektrofúziós kötésekkel szerelve

— D160 SDR17,6 PE100 P10 KPE csővezeték, földfelszín alatt vezetve

800 fm, iránytörésekkel, hegesztett, vagy elektrofúziós kötéssel

— Előre gyártott beton akna fedlappal (Optikai kábel fűző akna) 20db

2 db előregyártott vasbeton kútakna telepítése vs. kutak részére.

— Magasépítés

— Gépalapok építése a fúróberendezés számára

— Könnyűszerkezetes gépházak építése

— 1db termelő kútgépház 92 m2 alapterülettel

— 1db visszasajtoló gépház 20 m2 alapterülettel

— Gépészet

— Fűtőművi vízgépészet kialakítása fűtőkörönként nagyteljesítményű hőcserélőkkel, primer oldali térfogatáram szabályozással, szekunder oldali csatlakozás kiépítésével meglévő távfűtőmű rendszerhez

— Erős és gyengeáramú szerelések

— Erősáramú csatlakozások kialakítása

— Közép feszültségű búvárszivattyú kábelének kiépítése, bekötése

— 0,4 kV-os nagyfogyasztók bekötése

— nagyfogyasztók hajtásának kiépítése

— 0,4/1,9 kV-os transzformátor telepítése

— analóg távadók, érzékelők, kapcsolók, mozgató motorok bekötése, telepítése, vezetékelése

SCADA távfelügyeleti rendszer szoftveres és hardveres kiépítése, 170 db I/O pont

— kommunikációs optikai hálózat telepítése 3 350 fm

Kiviteli, megvalósulási és üzembehelyezési tervdok. készítés, továbbá felmerülés esetén az engedélyek módosításának elvégzése és az esetlegesen szükséges tervezési munka elvégzése.

Próbaüzem: 1 hét folyamatos üzem, ami a fel és leszabályozást is üzemszerűen tartalmazza.

Részletek a műsz.leírásban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.Az M.2.1 alk.-i köv.-re bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hón., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.Az M.2.2 alk.-i köv-. bemutatott szakember termálkutak és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata (hónapokban, 0-60 hó., a 60 hón. és afeletti megajánlások max. pontot érnek) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00007

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt.67.§(1)bek. alapján AT - vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.)II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.

Kbt.64.§ és a Kr.4.§(3)bek. irányadó.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt.67.§(4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8,10,12-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okok igazolása körében felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.-re

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján.

NY.1.) -NY.2.)

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is irányadók.

NY.1.) Alkalmatlan az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).

NY.2.) Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik(Kbt.65.§(1)bek.c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§(1)bek).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően-Ajánlatkérő (AK) elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV.rész α pont kitöltése. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69.§(4)bek.alapján:

M.1)A Kbt. 65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.(2) bek.a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben(60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8éven(96hónapon) belül megkezdett referenciák(továbbiakban:ref.)ismertetését.

A referenciát a Kr. 22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél(neve,székhelye),

— építési beruházás tárgya(az alk.-i min.köv-re figyelemmel),

— teljesítés ideje(év,hó,nap kezdő és befej. időpont) és helye

— építési beruházás mennyisége(az alk.-i min.köv-re figyelemmel)

— valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i köv. teljesülése megállapítható,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 322/2015.(X.30.)Kr.23.§(1)bek. is irányadó.

M.2.)A Kbt.65.§(1)bek. b)pontja és a Kr.21.§(2)bek.b)pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek kapcsán csatolandók:

a)AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.-i köv-re kívánja bemutatni őket, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns;

b)szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával M.2.1-M.2.2.pont esetén (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül);

c)szakemberek végz.-t, képz.-t igazoló dok-ok egyszerű másolata;

d)a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dok. magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

M.3) A Kbt.65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.§(2)bek.h) pontja alapján teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása olyan részletezettséggel, hogy abból az alk.-i előírásoknak történő megfelelés egyértelműen megűállapítható legyen. A leírásban meg kell jelölni az adott gép tulajdonjogviszonyát (saját, bérelt, lízingelt,) is; A Kbt.65.§(6)bek. alapján az előírt alk.-i köv-etelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben AT az előírt alk.-i köv-nek más szervezet vagy személy kap.-ira kíván megfelelni, az érintett szervezetek v. személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t kell benyújtani. A kap. rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alk-i feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alk.-ának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

A Kbt.65.§(7),(9) és(11) bek.-ei és a Kbt.69.§(11)bek. és a 321/2015.(X. 30.)Kr.1.§(7)bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mind a 4 rész (I.-IV.-ig) vonatkozásában az alábbi alkalmassági követelményeknek kell megfelelni és ugyanaz a referencia akár mind a 4 rész esetében felhasználható, különös figyelemmel arra, hogy a feladat részenként azonos:

M/1)Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 évben (60hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi ref.munk.-kal:

M.1.1.legalább 1db min 1 880m talpmélységű pannon homokkőbe (vagy azzal egyenértékű) mélyített termelő/visszasajtoló kút létesítése, városi környezetben (lakóövezetben) tárgyú referenciával

És

M.1.2 1db min 1000m talpmélységű pannon homokkőbe (vagy azzal egyenértékű) mélyített ferdefúrású termelő/visszasajtoló kút létesítésére tárgyú referenciával

És

M.1.3. legalább egy darab min 1400m, min 200mm átmérőjű előre szigetelt acél távhővezeték létesítése városi környezetben (lakóövezetben) tárgyú referenciával.

És

M.1.4. legalább egy darab min 125 I/O pontos táv/termálfűtési irányítástechnikai (DCS) és felügyeleti (Scada) rendszer létesítése tárgyú referenciával, termálfűtési vagy ipari környezetben használt irányítástechnikai rendszer is elfogadható.

És

M.1.5. legalább egy darab min. 1400fm optikai hálózat kiépítése városi környezetben (lakóövezetben), tárgyú referenciával

A ref.munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a ref.munka műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a felhívás feladását megelőző 60hónapon belül sor került.

Egy ref. igazolás a fent előírt alk.-i min.követelmények közül több alk.-i min.követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

Több részre történő egyidejű ajánlattétel esetében egy referencia több részre - amennyiben az elvárt alkalmassági feltételeknek megfelel - akár valamennyi részre is bemutatható.

Lakóövezet: OTÉK szerinti lakó övezet:253/1997.(XII.20.)Kr. az országos településrendezési és építési követelményekről. Amennyiben a Magyarország közigazgatási határán kívül megvalósított referencia kerül bemutatásra, akkor az OTÉK előírásaival egyenértékűt is elfogadja Ajánlatkérő.

M/2)Alkalmatlan az AT (közös AT), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1)1fő, a 266/2013.(VII.11.)Kr.-ben meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-M mélyépítési és mélyépítési műtárgy felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M2.2)1fő, a 266/2013.(VII.11.)Kr.-ben meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-VZ vízgazdálkodási építmények (termálkutak) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel;

M2.3)1fő mélyfúró technikus végzettségű szakemberrel;

M.2.4)1fő, középfokú végzettségű Terep- és iszapvegyész szakemberrel;

Szakemberek közötti átfedés lehetséges.

Több részre történő egyidejű ajánlattétel esetén a szakemberek rendelkezésre állását elegendő 1rész esetén bemutatni.

A Kbt.65.§(10)bek.-ben foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével AK az MV-VZ vízgazdálkodási építmények (termálkutak) építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetésétalapvető fontosságú feladatnak tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azokat maga az AT vagy-közös ajánlattétel esetén-a közös AT egyike végezze el.

M.3.)Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítéshez szükséges alábbi gépekkel, eszközökkel

— 1 db min 100t húzó kapacitású fúróberendezés, az alkalmazott fúróberendezésnek kettős meghajtással kell rendelkezni a fúrószerszám meghajtására. (Forgatóasztal, TOP Drive)

— Min 2db, hanggátló burkolattal ellátott dugattyús szivattyú (min. szállítás 1900 l/perc; Pmax=250 bar)

— olyan fúrótorony, melynek a maximális magassága 28méternél nem lehet magasabb, (a helyszíni adottságok miatt ankerolást igénylő tornyok telepítése kizárt).

Több részre történő egyidejű ajánlattétel esetén a gépek rendelkezésre állását elegendő 1 rész esetén bemutatni.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2) bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr. 32., 32/B § §,amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A.§-a, a 272/2014. (XI.5.)Kr.ben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint kivéve, ha TSZ eltérően rendelkezik. Megrendelő 50 % előleget biztosít a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Jótállás: projekt átvételétől 36 hó

Szavatosság: 60 hónap

Az ajánlattétel a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF

A részletek a közbesz. dok.-ban. Szerződés biztosítékai: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállási, teljesítési és előleg visszafizetési biztosíték.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/09/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/09/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000481832018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Az adható pontszám részenként az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módsz: 1. Ár: fordított arányosítás, 2.1., 2.2. egyenes arányosítás, 2.3. egyenes arányosítás relatív értékelési módszer.

2.A Kbt.57.§(2)bek.ben foglaltakat ATnek a közbesz. dok.-ban foglaltaknak megfelelően szükséges igazolnia.

3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt.66.§(5)bek. szerinti felolvasólap

— AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya

— AT a Kbt.66.§(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil,

— ATnek a Kbt.66.§(6)bek. szerinti nyil.(nemleges tartalommal is)

— nyil. a Kbt.65.§(7)bek. alapján(nemleges tartalommal is)

— értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil,

— közös AT-i megállapodás, ami tartalmazza a dok.-ban leírtakat.

4.AK a Kr.30.§(4)bek. szerint felhívja AT figyelmét, h az alk. feltételeit és igazolását a III.1.1)-3)pontok vonatkozásában a Kr.28.§(3)bek.hez képest szigorúbbak

5.Az ajánlatban benyújtott dok.-kat - kivéve eltérő rendelkezés esetén - a Kbt.47.§(2)bek.alapján egyszerű másolatban is benyújtható.

6.ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont M.2.1-3) szerinti szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásbavétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján, amely esetben AK - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

7.A Kbt.71.§(6)bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

8.AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 200millióFt/év és 50millió Ft/káre. mértékű építési-szerelési fel.biz-i szerződés továbbá legalább 50 millióHUF/év és legalább 10 millióHUF/káresemény értékig tervezési felelősségbiztosítás meglétét írja elő - valamennyi részajánlattételre vonatkozik Több részre történő ajánlattétel esetén AK a magasabb összegű biztosítás figyelembevételével kéri az AT nyilatkozatát a tekintetben, h a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fog a fenti mértékek szerint előírt felelősségbiztosításokkal.

9. AK a IV.2.6)pont esetében 2hónap alatt 60napot ért.

10.FAKSZ: Bokor Gergő (00220)

11.AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e.)pontját-valamennyi részajánlattételre vonatkozik.

12.AK helyszíni bejárást tart, időpontját a dokumentáció tartalm.

13.AK tekintettel arra, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be jelen eljárást a Kbt.53.§(6)bek. alapján feltételes közbesz.-ként indítja meg, és AK a támogatási szerződés (TSZ) megkötését, módosítását a Kbt.135.§(12)bek.alapján felfüggesztő feltételként is kiköti. Erre tekintettel a jelen eljárás eredményeképpen kötött Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító TSZ vagy -amennyiben releváns- a TSZ módosítás aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra kerül, és így a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

14.az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektr. úton megtett nyilatkozatokkal kapcs. egyéb előírásokat a 424/2017.(XII.19.)Kr.10-13.§-ai tart.

15.EKR használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges.

Folytatás a VI)4.3.pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A VI)3. További információk pont folytatása:

16. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/

17. Az EKR működésével és használatával kapcs. kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dokumentumainak tartalmával kapcs. kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével, használatával kapcs.i nformációk: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu elérhetőségen.

Az I.2.) Közös közbeszerzés ponthoz:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. A Kbt. 29.§ (1) bekezdése alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jár el a Geo Hőterm Kft. nevében is. (konzorciális megállapodásban foglaltakra figyelemmel.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/08/2018