Services - 34652-2022

21/01/2022    S15

Poland-Brody: Refuse and waste related services

2022/S 015-034652

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Brody
National registration number: 6641940504
Postal address: ul. Stanisława Staszica 3
Town: Brody
NUTS code: PL Polska
Postal code: 27-230
Country: Poland
Contact person: Alicja Jasztal
E-mail: alicja.jasztal@brody.info.pl
Telephone: +41 2711231
Internet address(es):
Main address: https://gminabrody.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodyw latach 2022 - 2023

Reference number: I.271.39.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) w Krynkach.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 369 074.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90514000 Refuse recycling services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Teren Gminy Brody

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) w Krynkach.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Częstotliwość odbioru odpadów / Weighting: 20.00
Quality criterion - Name: Kryterium środowiskowe - akcje edukacyjne w szkołach / Weighting: 20.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 201-524222
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: I.271.39.2021
Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brodyw latach 2022 - 2023

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling Tomasz Kucharczyk
National registration number: 9481015421
Town: Radom
NUTS code: PL Polska
Postal code: 26-600
Country: Poland
E-mail: bok@atkrecykling.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 369 074.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych - DEpartament Odwołań
Postal address: ul. Postepu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022